.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wniosek o zezwolenie na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej

• Opublikowano: 12-12-2022 • Autor: Zuzanna Lewandowska

Składałem ostatnio wniosek do sądu opiekuńczego o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej. Sprawa dotyczy nadzoru nad kuratelą. We wniosku podałem numer księgi wieczystej, bo chodzi o zbycie nieruchomości. Na rozprawie sędzia zażyczył sobie dodatkowych dokumentów: odpisu z księgi wieczystej, odpisu postanowienia innego sądu (on nie ma wglądu w postanowienia?) oraz postanowienia o przyznaniu kurateli, choć to ten sędzia ustanowił tę kuratelę. Czy rzeczywiście do wniosku muszę dołączyć wydruki tych dostępnych dla sądu dokumentów? Przecież księgi wieczyste są ogólnie dostępne, postanowienie innego sądu też jest dostępne, a tym bardziej postanowienie tego samego sądu?! Czy sąd postępuje prawidłowo wymagając ode mnie tych dokumentów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wniosek o zezwolenie na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej

Strona postępowania zobowiązana do przedłożenia dowodów

Do każdego pisma (wniosku) do sądu należy załączać stosowne dokumenty na poparcie swoich twierdzeń. Do wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej, jeśli dotyczy nieruchomości, jest Pan obowiązany przedłożyć między innymi odpis księgi wieczystej. Nie ma przy tym znaczenia, że dostęp od ksiąg wieczystych jest elektroniczny. Sąd nie sprawdza sam dokumentów – dokumenty mają być załączone do wniosku, skoro chce Pan, aby sprawa została rozpoznana.

 

Zgodnie bowiem z art. 232 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.) – strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

 

Dowód z dokumentu znajdującego się w aktach innej sprawy sądowej

Jeśli chodzi o przeprowadzenie przez sąd dowodu z dokumentu znajdującego się w aktach innej sprawy sądowej (np. postanowienie), to albo powinien Pan sam dołączyć do pisma odpis postanowienia w innej sprawie (w oryginale), albo jeśli nie ma Pan możliwości jego uzyskania – może Pan złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z konkretnych dokumentów znajdujących się w aktach danej sprawy (z tym że ta druga możliwość tylko wtedy, gdy sprawa toczy się w tym samym sądzie i należy wskazać numery kart w aktach sprawy, które uzyska Pan w czytelni akt). Co do zasady, może Pan sam uzyskać odpis postanowienia w innej sprawie, a więc powinien Pan go zdobyć i załączyć do sprawy.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpis postanowienia w przedmiocie ustanowienia kurateli

Podobnie w przypadku postanowienia o przyznaniu kurateli. Sąd sam nie przeszukuje sobie akt wszystkich prowadzonych w referacie spraw. To na Panu jako wnioskodawcy ciąży obowiązek załączenia do wniosku wymaganych dokumentów, w tym także na potwierdzenie, że posiada Pan legitymację czynną do występowania w sprawie (odpis postanowienia w przedmiocie ustanowienia kurateli). Jeśli nie ma Pan możliwości uzyskania odpisu postanowienia, a zostało ono wydane przez ten sam sąd, może Pan ewentualnie wnieść o przeprowadzenie dowodu z konkretnego dokumentu znajdującego się w aktach innej sprawy sądowej (wtedy nie ma obowiązku jego załączania), choć z uwagi na to, że jest to postanowienie w Pana sprawie, rekomenduję uzyskać ten dokument i go przedłożyć w sądzie.

 

Strona formalna postępowania sądowego

Podsumowując: sąd postępuje prawidłowo i każdorazowo do wniosku głównego musi Pan przedłożyć wskazane dokumenty. Postępowanie sądowe jest sformalizowane i wymogi formalne muszą być zachowane. Przy czym nie musi Pan za każdym razem dostarczać nowego odpisu postanowienia. Po zakończeniu poprzedniej sprawy, tj. wydaniu postanowienia w przedmiocie wyrażenia zgody na czynność, może Pan złożyć wniosek o zwrot Panu odpisu postanowienia w przedmiocie ustanowienia opieki, które Pan załączył do akt. Sąd zwróci Panu te dokument, a w razie konieczności złożenia kolejnego wniosku w przedmiocie innej czynności przekraczającej zwykły zarząd – odpis postanowienia złoży Pan ponownie.

 

Z prawnego punktu widzenia nie ma znaczenia, że ten sam sąd rozpatruje Pana kolejne wnioski, tj. zna Pana i wie, że jest Pan opiekunem i posiada pewne dokumenty w aktach innej sprawy sądowej. Każdy złożony wniosek o wyrażenie nowej zgody co do nowej czynności wszczyna odrębnie nowe postępowanie, stąd jest Pan wzywany do przedłożenia tych dokumentów. Postępowanie sądu jest w tym zakresie uzasadnione.

 

Zatem każdorazowo musi Pan również udowadniać, że jest opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej i przedkładać odpis postanowienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Zuzanna Lewandowska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w stolicy. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym i opiekuńczym, cywilnym, ze szczególnym naciskiem na zobowiązania, gospodarczym, jak również windykacji należności. Od ponad 3 lat z sukcesem prowadzi czasopismo internetowe o prawie i zawodzie prawnika. Obecnie prowadzi także własną kancelarię adwokacką.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu