Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędnie naliczony podatek od nieruchomości

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.02.2014

Źle policzyłam (zaniżyłam) powierzchnię użytkową w moim domu, wskutek czego błędnie naliczono mi podatek od nieruchomości. Taka sytuacja trwała przez osiem lat, dopiero niedawno rzeczoznawca ustalił właściwą powierzchnię budynku. Co zrobić w takiej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa. Dodam, że chodzi tu o powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych (za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe); z tym jednak zastrzeżeniem, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się.

 

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Następnie, w wyniku złożenia informacji, podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

 

Jeśli dane zawarte w informacji, o której mowa powyżej, były niepoprawne, w wydanej decyzji podatek od nieruchomości jest naliczony błędnie. Jak rozumiem, z taką sytuacją mamy do czynienia w Pani przypadku. W takim stanie rzeczy Pani jako podatnik ma obowiązek złożyć korektę nieprawidłowej informacji – stosując druki historyczne. Nie musi Pani ujawniać czy też załączać opinii rzeczoznawcy, wystarczy w informacji podać właściwą powierzchnię użytkową budynku. Skorygowanie deklaracji, a także informacji, następuje przez złożenie informacji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Powinna więc Pani dołączyć do korekty pisemne uzasadnienie przyczyn korekty informacji, czyli, w pewnym uproszczeniu – opisać, że pomyliła się Pani w wypełnianiu informacji lub źle obliczyła powierzchnię itp.

 

Organ podatkowy, po przeprowadzeniu właściwego postępowania, zmieni wcześniej wydaną decyzję ustalającą i ustali ponownie podatek od nieruchomości, już w poprawnej wysokości. Jeśli zapłaci Pani ten podatek w terminie, nic więcej nie powinno się wydarzyć. Co prawda opisany czyn jest czynem zabronionym, który podlega karze na mocy Kodeksu karnego skarbowego, lecz zgodnie z jego art. 16a nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej (tu określenie „deklaracja” obejmuje również omawianą informację) wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus 9 =

»Podobne materiały

Podatek od nieruchomości – cmentarz komunalny

W związku z art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych proszę o opinię prawną dotyczącą tego, czy nieruchomości zajęte pod cmentarz komunalny w świetle art. 1 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym są nieruchomościami zajętymi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »