Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie o złamanie tajemnicy obrad rady pedagogicznej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 08.10.2018

Zostałam oskarżona o złamanie tajemnicy obrad rady pedagogicznej. Podczas głosowania nad oceną z zachowania jednej z uczennic razem z wychowawczynią klasy byłam za oceną wyższą. Większość rady była za niższym stopniem. Po radzie pedagogicznej zapytana przez matkę dziewczynki o ocenę powiedziałam, że ocena jest niższa, ale ja i wychowawczyni głosowałyśmy za wyższą. Powiedziałam również, że uważam tę ocenę za niesprawiedliwą. Czy złamałam prawo i naruszyłam czyjeś dobra osobiste?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe „osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki”.

 

Tajemnica rady pedagogicznej nie obejmuje wszystkich dyskutowanych kwestii. Nauczyciele nie mają za to prawa ujawniać spraw, które mogą naruszać dobro osobiste określonych w treści przepisu osób, tj.:

 

  1. uczniów (wychowanków) lub ich rodziców (prawnych opiekunów),
  2. nauczycieli,
  3. innych pracowników szkoły.

 

W art. 23 Kodeksu cywilnego wymieniono jedynie przykładowe dobra osobiste takie jak: zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską. W aspekcie tajemnicy rady pedagogicznej najistotniejsza wydaje się ochrona czci, swobody sumienia oraz nazwiska.

 

Za naruszenie tajemnicy obrad rady pedagogicznej nauczyciel może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej przez osobę, której dobro zostało naruszone na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnoprawnej osoba dopuszczająca się ujawnienia tajemnicy rady pedagogicznej może także podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z Kartą Nauczyciela.

 

W mojej opinii, choć postąpiła Pani niezgodnie z przepisami, to nie naruszyła Pani danych osobowych (bo nie wymieniła Pani innych nauczycieli każdego z osobna, komentując ich decyzję). Informacje ujawniła Pani matce ucznia, wiec tutaj także nie doszło do naruszenia danych osobowych.

 

Wydaje się, ze w takiej sytuacji mało jest prawdopodobne, aby poniosła Pani konsekwencje swoich działań, bo z punktu widzenia prawa nie doszło do naruszenia dóbr osobistych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - 10 =

»Podobne materiały

Czas trwania umowy na zastępstwo nauczyciela

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym na czas nieokreślony. Pracuję w szkole podstawowej. W tym roku szkolnym, w związku z brakiem uczniów w mojej macierzystej szkole, wprowadzono zmiany organizacyjne i mam 9/18 etatu, a resztę, tj. 9 godzin, uzupełniam w gimnazjum znajdującym się w tej samej

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »