Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie zaliczki przekazanej bez pokwitowania

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 09.02.2019

Pracowała u mnie firma X, która wykonała prace w domu. Prace zostały wykonane i rozliczone. Dogadałem się z pracownikami na kolejną pracę, mieli wykonać ocieplenie poddasza i montaż płyt KG. Na poczet prac na poddaszu dałem im zaliczkę w wysokości 3000 zł. Zaliczkę dałem bez jakiegokolwiek pokwitowania, po prostu zaufałem firmie X. Mieli się odezwać, lecz telefon milczy, więc zaczęliśmy z żoną dzwonić, aby zapytać, jak wygląda sytuacja, lecz firma nie odbiera. Czy jest szansa na odzyskanie zaliczki przekazanej z „€žręki do ręki”,€ na zasadzie zaufania, bez jakiegokolwiek pokwitowania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie zaliczki przekazanej bez pokwitowania

Fot. Fotolia

Niestety niejednokrotnie można natknąć się na nieuczciwych kontrahentów, co trudno jest przewidzieć i przygotować się na to. Przekonał się Pan, że niestety praktycznie nikomu nie można ufać. Trudno jest mi udzielić konkretnej i jednoznacznej odpowiedzi, gdyż jest to uzależnione od wielu okoliczności.

 

Domyślam się, że nie była spisana umowa, jednak to porozumienie spełnia warunki umowy o dzieło. Umowa o dzieło została uregulowana w art. 627 i następnych Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tegoż artykułu przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

 

W opisanym przez Pana przypadku w ogóle umowa nie została wykonana, natomiast została już wypłacona część wynagrodzenia. Nie ma obowiązku, aby umowa taka była zawarta w formie pisemnej, aczkolwiek stanowi to pewne ułatwienie. Konieczne będzie wykazanie, że umowa ta została zawarta, jaka była mniej więcej jej treść – przede wszystkim zakres prac oraz wynagrodzenie. Najważniejsze będzie tutaj oczywiście udowodnienie, że pieniądze zostały wypłacone. Nie ma żadnych ograniczeń dowodowych w tym przypadku i można to udowadniać wszelkimi dostępnymi i prawnie dopuszczalnymi środkami. Zgodnie z art. 233 Kodeksu postępowania cywilnego sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego. W tej sprawie tak naprawdę właśnie wszystko będzie uzależnione od kwestii dowodowych (gdyby trafiła do sądu). Nie ma przeszkód, by udowadniać to za pomocą zeznań Pana, a także Pana żony. Jednakże istnieje tutaj ryzyko, że sąd uzna, że fakt zapłaty tej zaliczki nie został dostatecznie udowodniony i wtedy oddali powództwo. Dobrze by było mieć np. jakiś dowód w postaci SMS-a czy innej formy wiadomości, gdzie przyznałby, że tak, dostał pieniądze, ale ich nie zwróci. Trudno jednakże mieć taką pewność. Można zawsze spróbować napisać czy zadzwonić z innego numeru, może wtedy byłby to jakiś dodatkowy dowód potwierdzający ten fakt.

 

Trudno mi jednoznacznie stwierdzić, jakie są szanse na uzyskanie pozytywnego dla Państwa wyroku – jest to uzależnione od osoby sędziego, tego, czy uzna on, że został przekonany, a Państwo w należyty sposób wykazali istnienie swojego roszczenia.  Zależy to także od zachowania strony przeciwnej, ale istnieje realna możliwość, że będzie wszystkiego się wypierać, a wówczas będzie trudniej. Nie ma jednak przeszkód, żeby założyć sprawę, zawsze istnieje szansa na powodzenie.

 

Podstawą do wszczęcia postępowania są przepisy dotyczące niewykonania zobowiązania umownego. Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba ze owo niewykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. W takim wypadku można nie tylko domagać się zwrotu zapłaconej sumy, ale również ewentualnie innych kosztów, jakie zostały z ich winy poniesiona.

 

Można zacząć na początek od oficjalnego pisma, wezwania do zapłaty pobranej sumy z zaznaczeniem, że sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego i Państwo zobaczą, jaka będzie reakcja. Nie stoi to również na przeszkodzie do wszczęcia sprawy sądowej tak czy siak.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus jeden =

»Podobne materiały

Nieważność umowy z powodu rozbieżności i niejasności

Spółka będąca właścicielem hali targowej nie wyraziła zgody na rozwiązanie ze mną umowy za porozumieniem stron. Jednocześnie poinformowano mnie, że moja prośba została potraktowana jako wypowiedzenie z dnia 20.11.2011 r. W chwili znalezienia nowego najemcy na moje miejsce umowa zostanie rozwiąz

 

Wyodrębnienie piętra domu i prawo własności

W latach 80. dwaj bracia na działce rodziców wybudowali dwupiętrowy dom. W 1990 r. rodzice przepisali całe gospodarstwo rolne tylko jednemu z synów, ale dom wpisali do księgi wieczystej jako parterowy. Później notariusz przepisał go jako piętrowy. Czy drugi brat może stać się właścicielem piętra, sk

 

Umowa użyczenia stowarzyszeniu samochodu dla przejazdów służbowych

Prezes zarządu stowarzyszenia non profit jest właścicielem samochodu, którego będzie użyczał dla przejazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych. Co będzie korzystniejsze: zawarcie umowy użyczenia czy uchwała zarządu?

 

Zmiana zapisów w akcie notarialnym

Kupiłam z mężem mieszkanie od dewelopera, podpisaliśmy akt notarialny z zaznaczeniem, że 80% mieszkania będzie stanowiło mój majątek osobisty, a 20% to wspólnota majątkowa. Obecnie jednak chciałabym zmienić ten zapis, tak by udziały męża i mój wynosiły 50%. Czy mogę anulować podpisany już akt?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »