Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie zaliczki przekazanej bez pokwitowania

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 09.02.2019

Pracowała u mnie firma X, która wykonała prace w domu. Prace zostały wykonane i rozliczone. Dogadałem się z pracownikami na kolejną pracę, mieli wykonać ocieplenie poddasza i montaż płyt KG. Na poczet prac na poddaszu dałem im zaliczkę w wysokości 3000 zł. Zaliczkę dałem bez jakiegokolwiek pokwitowania, po prostu zaufałem firmie X. Mieli się odezwać, lecz telefon milczy, więc zaczęliśmy z żoną dzwonić, aby zapytać, jak wygląda sytuacja, lecz firma nie odbiera. Czy jest szansa na odzyskanie zaliczki przekazanej z „€žręki do ręki”,€ na zasadzie zaufania, bez jakiegokolwiek pokwitowania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie zaliczki przekazanej bez pokwitowania

Fot. Fotolia

Niestety niejednokrotnie można natknąć się na nieuczciwych kontrahentów, co trudno jest przewidzieć i przygotować się na to. Przekonał się Pan, że niestety praktycznie nikomu nie można ufać. Trudno jest mi udzielić konkretnej i jednoznacznej odpowiedzi, gdyż jest to uzależnione od wielu okoliczności.

 

Domyślam się, że nie była spisana umowa, jednak to porozumienie spełnia warunki umowy o dzieło. Umowa o dzieło została uregulowana w art. 627 i następnych Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tegoż artykułu przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

 

W opisanym przez Pana przypadku w ogóle umowa nie została wykonana, natomiast została już wypłacona część wynagrodzenia. Nie ma obowiązku, aby umowa taka była zawarta w formie pisemnej, aczkolwiek stanowi to pewne ułatwienie. Konieczne będzie wykazanie, że umowa ta została zawarta, jaka była mniej więcej jej treść – przede wszystkim zakres prac oraz wynagrodzenie. Najważniejsze będzie tutaj oczywiście udowodnienie, że pieniądze zostały wypłacone. Nie ma żadnych ograniczeń dowodowych w tym przypadku i można to udowadniać wszelkimi dostępnymi i prawnie dopuszczalnymi środkami. Zgodnie z art. 233 Kodeksu postępowania cywilnego sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego. W tej sprawie tak naprawdę właśnie wszystko będzie uzależnione od kwestii dowodowych (gdyby trafiła do sądu). Nie ma przeszkód, by udowadniać to za pomocą zeznań Pana, a także Pana żony. Jednakże istnieje tutaj ryzyko, że sąd uzna, że fakt zapłaty tej zaliczki nie został dostatecznie udowodniony i wtedy oddali powództwo. Dobrze by było mieć np. jakiś dowód w postaci SMS-a czy innej formy wiadomości, gdzie przyznałby, że tak, dostał pieniądze, ale ich nie zwróci. Trudno jednakże mieć taką pewność. Można zawsze spróbować napisać czy zadzwonić z innego numeru, może wtedy byłby to jakiś dodatkowy dowód potwierdzający ten fakt.

 

Trudno mi jednoznacznie stwierdzić, jakie są szanse na uzyskanie pozytywnego dla Państwa wyroku – jest to uzależnione od osoby sędziego, tego, czy uzna on, że został przekonany, a Państwo w należyty sposób wykazali istnienie swojego roszczenia.  Zależy to także od zachowania strony przeciwnej, ale istnieje realna możliwość, że będzie wszystkiego się wypierać, a wówczas będzie trudniej. Nie ma jednak przeszkód, żeby założyć sprawę, zawsze istnieje szansa na powodzenie.

 

Podstawą do wszczęcia postępowania są przepisy dotyczące niewykonania zobowiązania umownego. Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba ze owo niewykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. W takim wypadku można nie tylko domagać się zwrotu zapłaconej sumy, ale również ewentualnie innych kosztów, jakie zostały z ich winy poniesiona.

 

Można zacząć na początek od oficjalnego pisma, wezwania do zapłaty pobranej sumy z zaznaczeniem, że sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego i Państwo zobaczą, jaka będzie reakcja. Nie stoi to również na przeszkodzie do wszczęcia sprawy sądowej tak czy siak.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus osiem =

»Podobne materiały

Zmiana zapisów w akcie notarialnym

Kupiłam z mężem mieszkanie od dewelopera, podpisaliśmy akt notarialny z zaznaczeniem, że 80% mieszkania będzie stanowiło mój majątek osobisty, a 20% to wspólnota majątkowa. Obecnie jednak chciałabym zmienić ten zapis, tak by udziały męża i mój wynosiły 50%. Czy mogę anulować podpisany już akt?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »