Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup samochodu który miał orzeczoną szkodę całkowitą - odstąpienie od umowy

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 12.02.2019

Kilka dni temu kupiłem w komisie samochód osobowy. Kiedy chciałem go ubezpieczyć, nasz rzeczoznawca przesłał mi zdjęcia udowadniające, że pojazd w 2015 roku miał orzeczoną szkodę całkowitą. Sprzedawca/handlarz twierdzi, iż o niczym nie wiedział i nie chce odstąpić od umowy. Czy są szanse na odstąpienie od umowy i jakie powinny być nasze kroki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Zakup samochodu który miał orzeczoną szkodę całkowitą - odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Definicję wady fizycznej zawiera zaś art. 5561 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

 

„§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy”.

 

Jak rozumiem, auto sprzedane zostało Panu jako bezwypadkowe. W takim przypadku mamy bezsprzecznie z wadą fizyczną rzeczy sprzedanej, polegającą na jej niezgodności z umową. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy sprzedawca zdawał sobie sprawę z istnienia wady, czy też nie. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi oparta jest bowiem na zasadzie ryzyka i nie jest uzależniona w żaden sposób od wiedzy sprzedawcy o istnieniu wady. Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane w orzecznictwie. Na temat charakteru odpowiedzialności z tytułu rękojmi wypowiedział się m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. akt VI ACa 1269/12): „Odpowiedzialność sprzedawcy przewidziana w art. 556 k.c. za wady rzeczy sprzedanej ma charakter absolutny, co oznacza że sprzedawca nie może się z niej zwolnić i obciąża go niezależnie od tego, czy spowodował wadę i czy o niej wiedział”.

 

W przypadku wady fizycznej rzeczy sprzedanej jest Pan uprawniony na podstawie art. 560 Kodeksu cywilnego do odstąpienia od umowy:

 

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna”.

 

Odstąpienie od umowy następuje na podstawie oświadczenia złożonego sprzedawcy. Dla celów dowodowych najlepiej zachować przy tym formę pisemną i przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres  sprzedawcy (skan można dodatkowo przesłać także mailem). W oświadczeniu takim należy wezwać sprzedawcę do zwrotu ceny i wskazać konto bankowe do jej przelania. Najlepiej także zakreślić ścisły (np. tygodniowy) termin na dokonanie przelewu.

 

Jeśli termin upłynie bezskutecznie, możliwe będzie wniesienie do sądu pozwu o zapłatę przeciwko sprzedawcy, w oparciu o dokonane odstąpienie.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus pięć =

»Podobne materiały

Odwołanie od reklamacji telefonu

Oddałam do reklamacji telefon, który od początku nie chciał się ładować. Po 3 tygodniach odebrałam telefon z informacją, że nie uwzględniono reklamacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne (obtarcia przycisków). To dla mnie absurd, bo zgłaszana usterka na 100% nie powstała z mojej winy. Chcę się od

Ubezpieczenie OC w 2 firmach

Nowy właściciel samochodu zawarł umowę z nowym ubezpieczycielem. Dzień po kupnie pojazdu wysłano (listem priorytetowym, ale bez potwierdzenia odbioru) poprzedniemu ubezpieczycielowi wypowiedzenie ubezpieczenia OC. Jednak firma twierdzi, że nie otrzymała wypowiedzenia w odpowiednim czasie i formie i

Przerobiony „anglik” a odstąpienie od umowy

Dwa tygodnie temu kupiłem samochód. W umowie zaznaczono, że nie ma wad ukrytych, a wczoraj mechanik stwierdził, że to przerobiony „anglik”. Chciałbym odstąpić od umowy, ale sprzedający się nie zgadza. Co mogę zrobić? Czy będę musiał wnieść sprawę do sądu? A jeśli tak – kto pok
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »