.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup na raty i błąd w umowie z bankiem a odstąpienie od umowy

• Opublikowano: 11-05-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Kupiłam sprzęt AGD u obwoźnego sprzedawcy. Namówił mnie na raty 0%. Telefonicznie przekazał moje dane do banku, przekręcając nazwisko. Od tego czasu nie mogę się doprosić żadnej ze stron o nową umowę. Po wielu moich interwencjach bank zaproponował aneks do umowy ze zmianą nazwiska z datą wystawienia pierwszej umowy ze źle napisanym nazwiskiem. Sprzedawcy ta sprawa w ogóle nie interesuje. Nękają mnie telefonicznie. Prosiłam o wystawienie poprawnej umowy z obecną datą z poprawnym nazwiskiem. Zaproponowałam jednorazową wpłatę, ale bez odsetek. To nie ja popełniłam błąd, tylko oni, więc powinni to naprawić. Ta cała sytuacja wzbudza moje obawy i wydaje mi się podejrzana, co powinnam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup na raty i błąd w umowie z bankiem a odstąpienie od umowy

Wprowadzenie w błąd i odstąpienie od umowy

Nie wskazała Pani, co dokładnie chciałaby uzyskać: kontynuowanie poprawionej umowy, czy odstąpienie od umowy? Jeżeli jednak ma Pani wątpliwości co do uczciwości sprzedawcy, w mojej ocenie najrozsądniejsze byłoby właśnie odstąpienie od umowy. Dlatego powinna Pani powołać się na wadę oświadczenia woli, wprowadzenie w błąd, co spowoduje unieważnienie zawartej między Państwem umowy i zakończenie sporu. Zgodnie z treścią art. 84 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).”

 

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożone pod wpływem błędu

Jeżeli zatem w ramach zawarcia umowy druga jej strona zapewniała o właściwościach umowy innych, niż okazały się w rzeczywistości, w szczególności w zakresie jakości i rezultatu w zakresie świadczonych usług, warunków umowy, proponowanej usługi itp. – to możemy mówić o przedmiotowej wadzie umowy i wprowadzeniu Panią w błąd w zakresie jej warunków.

 

W art. 84 K.c. chodzi o sytuację, gdy człowiek dokonuje czynności prawnej, żywiąc jakieś błędne wyobrażenie co do rzeczywistości. Dla oceny błędu miarodajna jest chwila składania przez błądzącego oświadczenia woli. Jak wskazano w wyroku WSA w Gliwicach z 25.09.2009 r. (III SA/Gl 631/09, Legalis) – hipotezą art. 84 § 1 K.c. objęte jest pozostawanie pod wpływem błędu w momencie składania oświadczenia woli, a nie wprowadzenie się dopiero w tym momencie w stan fałszywego wyobrażenia.

 

Z uwagi na powyższe, jak wynika z art. 88 K.c.: „§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. § 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu powoduje nieważność całej czynności prawnej, w której skład wchodzi wadliwe oświadczenie woli, a więc umowę uznaje się jako niezwartą.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Unieważnienie umowy zakupu

Mając na uwadze powyższe, podnoszę, iż chcąc skorzystać z powyższej instytucji, a także doprowadzić do unieważnienia całej czynności prawnej – zawartej między Państwem umowy – powinna Pani złożyć pisemne oświadczenie drugiej stronie umowy o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu, niniejsze uzasadnić, wskazując na wadliwość działania po stronie sprzedawcy, co spowoduje unieważnienie umowy. W przypadku braku porozumienia pozostaje jedynie droga sądowa, jednak w mojej ocenie proponowane działanie powinno poskutkować, albowiem błąd leży po stronie sprzedawcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu