Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpłacanie alimentów na konto dziecka

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 08.05.2014

Czy były mąż miał prawo zacząć wpłacać alimenty na konto dorosłego dziecka bez uzyskania stosownego orzeczenia sądu i bez porozumienia ze mną? Do tej pory alimenty przekazywał mnie (a dokładniej na moje konto), bo był do tego zobowiązany na podstawie wyroku sądu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wpłacanie alimentów na konto dziecka

Czy matka jest uprawniona do odbierania alimentów za dorosłe dziecko?

Art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) wskazuje, iż dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.Z kolei stosownie do art. 98 § 1 K.r.o. rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

Mimo że alimenty są przyznawane dziecku, przyjęło się w praktyce, że w wyrokach zasądzających alimenty na rzecz małoletnich sądy wymieniają również imiennie określonych przedstawicieli ustawowych, do rąk których świadczenia te mają być wypłacane.

W orzeczeniu o alimentach matka dziecka jest wskazana jako osoba, która ma odbierać alimenty (co nie oznacza, że to matka dziecka jest osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów). Matka dziecka była bowiem jego przedstawicielem ustawowym oraz sprawowała zarząd nad jego majątkiem. Dziecko aż do osiągnięcia pełnoletności było reprezentowane przez rodzica.

Wpłata alimentów na konto dorosłego dziecka

Matka wraz z ukończeniem przez dziecko 18 roku życia przestaje być jego przedstawicielem ustawowym.

Po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności jego matka może go reprezentować wyłącznie na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.

Jak wskazano w uchwale Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 kwietnia 1977 r. (sygn. akt III CZP 14/77, OSNCP 1977/7, poz. 106), w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

 

W sytuacji, w której były mąż wystąpiłby do sądu rodzinnego z pozwem o zmianę orzeczenia o alimentach na dziecko poprzez ustalenie, że alimenty mają być płacone do rąk pełnoletniego dziecka, sąd zapewne, kierując się powyższym orzeczeniem, oddaliłby taki pozew, stwierdzając, że skoro dziecko jest pełnoletnie, to wypłata należnych mu alimentów powinna odbywać się np. na jego konto.

 

Reasumując, eksmąż mógł bez uzgodnienia z Panią i bez orzeczenia sądu zacząć wpłacać alimenty bezpośrednio na konto dorosłego dziecka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 9 =

01.08.2019

Koniec hasju od meża pani Ewo trzeba isc do pracy :D

Michalek

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki