.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zwrot kosztów szkolenia pracodawcy w przypadku odejścia z pracy

• Autor: Dariusz Kostyra

Pracodawca wysłał mnie na szkolenie, za które pokrył wszystkie koszty. Zawarł również ze mną umowę, w której zobowiązuję się do zwrotu kosztów szkolenie, jeśli w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenia odejdę z pracy. Czy taka umowa ma podstawy prawne? Jakie zapisy ją warunkują?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zagadnienie poruszone w pytaniu zostało szczegółowo uregulowane w drodze rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

 

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych rozumie się kształcenie w szkołach dla dorosłych i w szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia ogólnego może odbywać się systemem dziennym, wieczorowym, zaocznym, samokształcenia kierowanego, systemem eksternistycznym lub systemem mieszanym.

 

W przypadku skierowania pracownika na szkolenie, pracodawca może zawrzeć z nim umowę definiującą ich wzajemne prawa i obowiązki – może między innymi zastrzec na swoją rzecz obowiązek zwrotu kosztów szkolenia, jeśli w terminie do 3 lat od ukończenia szkolenia pracownik rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem albo gdy pracodawca rozwiąże umowę o pracę z pracownikiem z jego winy.

 

Należy również pamiętać, iż ewentualny zwrot kosztów szkolenia winien być naliczany w sposób proporcjonalny do przepracowanego okresu.

 

Przykład:
Jan Kowalski ukończył w dniu 31 grudnia 2007 r. szkolenie. Z pracodawcą zawarł umowę, iż zobowiązuję się zwrócić koszty szkolenia w przypadku, gdy nastąpi rozwiązanie umowy z jego winy w ciągu 12 miesięcy od ukończenia szkolenia. Z dniem 1 grudnia 2008 r. Jan Kowalski zakończył pracę w firmie (wypowiedział wcześniej umowę o pracę).

 

Mając na względzie proporcjonalny sposób naliczania, Jan Kowalski zobowiązany będzie do zwrotu 1/12 z całego kosztu szkolenia tzn. 1 000 zł, gdyż 11 miesięcy przepracował zgodnie z umową.

 

Rozporządzenie wymienia również przypadki, w których pracownik – pomimo zawarcia umowy – nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia. Nie będzie on miał obowiązku zwrotu kosztów szkolenia, mimo rozwiązania stosunku pracy, jeżeli było ono spowodowane:

 

  • szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, stwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym w trybie odrębnych przepisów, w razie gdy zakład pracy nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim,
  • brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na inwalidztwo lub utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,
  • przeprowadzeniem się pracownika do innej miejscowości w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia małżonka,
  • przeprowadzeniem się pracownika do innej miejscowości ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z osobą zamieszkałą w tej miejscowości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dariusz Kostyra

Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym oraz rodzinnym. Zakończył już współpracę z serwisem eporady24.pl.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu