.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1858 | Wyświetlono: 581-600

Dodatkowe zatrudnienie radnego

Chcemy zatrudnić w naszej firmie radnego sejmiku gminnego. Czy taką osobę (pomimo braku jakiegokolwiek związku funkcji radnego z naszą firmą) chronią odrębne przepisy dotyczące rozwiązania z nim umowy o pracę?

Czy pracownik ma dostać tzw. trzynastkę?

Pracownik w dniu 30 czerwca 2016 r. otrzymał świadectwo pracy (otrzymał wypowiedzenie pod koniec marca). W tym czasie przebywał łącznie 8 dni na zwolnieniu lekarskim. Czy ten pracownik powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. 13-tkę?

Renta po 182 dniach zwolnienia, jak zachować ciągłość pracy?

Jestem jeszcze dwa dni na zasiłku chorobowym – do 24 lutego (wtedy upływa 182 dni mojej nieobecności w powodu niezdolności do pracy). Posiadam orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy na rok (renta). Wniosek do ZUS o rentę z tytułu niezdolności do pracy chcę...

Czy pracodawca musi respektować zalecenia lekarza, u którego leczy się pracownik?

Pracownik przyniósł od ortopedy zaświadczenie o ograniczeniu dźwigania ciężarów do 5 kg. Dyrekcja wysłała go na wstępne badanie lekarskie, wpisując mu w zakres obowiązków dźwiganie do 22 kg, wiedząc, że lekarz tego nie podpisze. W wykazie poprzednich obowiązków nie...

Polisa na dożycie dla części pracowników

Od 1999 r. w moim zakładzie dla zatrudnionych w tym okresie na koniec roku pracodawca zdecydował o założeniu wybranym pracownikom polisy na dożycie, na którą raz w roku wpłaca do tej pory określoną w umowie kwotę. Uważam, że została złamana zasada równego traktowania...

Przeniesienie urzędnika na inne stanowisko pracy

Mój problem dotyczy przyszłej reorganizacji w urzędzie. Jestem kierowniczką (mianowanie na stanowisko na czas nieokreślony) jednego z wydziałów, który prawdopodobnie będzie łączony z innym. Pracodawca zaproponował mi stanowisko pracownicze w innej jednostce. Jakie są moje prawa?

Czy mam szansę na rentę zawodową?

Mam 50 lat i od 20 lat pracuję w jednym zawodzie. Przez ostatnie 12 miesięcy byłam na zasiłku rehabilitacyjnym. Gdy zasiłek skończył się, starałam się o rentę, ale jej nie dostałam. Poszłam do lekarza medycyny pracy, ale nie dopuścił mnie do pracy. Co teraz? Czy mam szansę na...

Praca do końca istnienia firmy a odprawa

Dostałam wypowiedzenie z pracy z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Wcześniej mój pracodawca ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu. Pracowałam tam 16 lat. Przez ten cały okres zatrudnienia zatrudnionych było średnio 60 osób. W miarę...

Szanse na uznanie pracy za pracę w warunkach szkodliwych po latach od likwidacji zakładu?

W dwóch zakładach pracy stwierdzono kiedyś istnienie substancji szkodliwych dla zdrowia (azbestu), a pracownicy w tychże zakładach pracowali przez wiele lat. W jednym z tych zakładów z całą pewnością przeprowadzono pomiary stężenia azbestu, ale nieznane są wyniki, co do drugiego...

Nałożenie przez pracodawcę dodatkowych obowiązków

Jestem zatrudniona na stanowisku samodzielnego referenta w instytucji państwowej. Mam piętnastopunktowy zakres obowiązków. Od dnia zatrudnienia sukcesywnie otrzymuje dodatkowe obowiązki, w tym niezwiązane z podpisanym zakresem obowiązków i z zajmowanym stanowiskiem. Obecnie dołożono...

L4 na depresję a wyjazd na święta

Jestem od 28 dni na zwolnieniu lekarskim z powodu depresji wywołanej między innymi zajściami w pracy. Mąż pracuje legalnie za granicą, chciałabym do niego polecieć na tydzień na święta razem z dziećmi, czy mogę to zrobić, będąc na L4? Jeśli tak, to w jaki sposób mam...

Rozwiązanie umowy z kobietą w wieku emerytalnym

Jestem pracownikiem urzędu gminy. Mam uprawnienia emerytalne. Emeryturę miałam naliczoną w wieku 55 lat, jednak nigdy jej nie pobierałam, jest zawieszona. Burmistrz wręczył mi wypowiedzenie na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Przyczyną wypowiedzenia umowy...

Podpisanie umowy o poufności

Czy niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym będący pracownikiem umysłowym ma obowiązek podpisania umowy o poufności, czy może odmówić podpisania takiej umowy?

Duży poślizg w wypłacie z tytułu zlecenia

Przez 3 lata pracowałam jako opiekunka za granicą. Ciągle dostawałam wynagrodzenie z opóźnieniem. Zwolniłam się 4 miesiące temu i wciąż nie mogę wyegzekwować wypłaty za ostatnie 3 miesiące pracy. Dzwonię, piszę do firmy – i nic. Jak mogę walczyć o swoje...

Jak obliczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Jestem zatrudniony w moim obecnym zakładzie pracy od 2009 roku, ale na czas nieokreślony od 2014 roku. Jaki okres wypowiedzenia umowy o pracę mnie obowiązuje?

Zarzuty pracowników wobec kierownika

Pracuję w dużej firmie na stanowisku kierownik sklepu. Od kilku miesięcy do centrali firmy wpływają donosy na mój temat. Zebrana już była komisja antymobbingowa, która niczego nie stwierdziła. Brak jakichkolwiek zarzutów jeśli chodzi o pracę – wyciągane są...

Porozumienie zmieniające umowę o pracę w okresie ochronnym

Jestem w okresie ochronnym. Pracuję na stanowisku kierownika dziekanatu w prywatnej uczelni. W związku ze zmianami w dziekanacie wspólnie z władzami ustaliłam, że rezygnuję ze stanowiska kierownika i będę się zajmowała stypendiami. Jaki dokument powinnam otrzymać od pracodawcy przy...

Jak mam się zachować w obliczu zwolnienia?

Za kilka miesięcy kończę 61 lat, jestem na rencie czasowej. Pracuję na część etatu. Obecnie nowy zarząd chce mnie zwolnić. Jak obronić się w sądzie pracy przed wypowiedzeniem? Miałem bardzo pozytywne opinie w pracy.

Opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia

Mój pracodawca spóźnia się z wypłatami wynagrodzenia o około dwa tygodnie od ustalonego terminu zapłaty. Dzieje się tak od początku zawarcia umowy, czyli od pięciu miesięcy. Czy mogę z tego tytułu wypowiedzieć umowę z artykułu 55 Kodeksu pracy? Jak to wdrożyć w czyn? Czy...

Jak mogę się bronić przed zwolnieniem?

Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zatrudniony jestem umową na czas nieokreślony. Mam 59 lat. Firma nie jest zakładem pracy chronionej. Otrzymałem informację, że być może zostanę zwolniony (sytuacja firmy nie jest dobra). Jak mam się zachować w...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton