.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przejście na etat nauczyciela bibliotekarza a zachowanie statusu nauczyciela dyplomowanego

Autor: Katarzyna Cichocka • Opublikowane: 09.05.2008

Od 8 lat pracuję w gimnazjum na etacie nauczycielki religii i dodatkowo mam pół etatu w bibliotece. Jestem nauczycielem mianowanym, ale w tym roku szkolnym spodziewam się osiągnąć status nauczyciela dyplomowanego – specjalność religia. Od września mogę przejść na etat nauczyciela bibliotekarza, ale, jeśli to zrobię, czy zachowam cały mój dotychczasowy dorobek zawodowy nie tracąc statusu nauczyciela dyplomowanego? Czy muszę pisać wniosek o pracę (co proponuje dyrektorka szkoły), jeśli ma to być przesunięcie kadrowe? Czy może wystarczyłby aneks do istniejącej umowy? Obawiam się, że mogę źle sformułować wniosek o przyjęcie na stanowisko nauczyciel bibliotekarz i stracić możliwość pracy, rezygnując dobrowolnie z jednego etatu na rzecz drugiego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na etat nauczyciela bibliotekarza a zachowanie statusu nauczyciela dyplomowanego

Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na inne stanowisko w tej samej szkole

Zgodnie z art. 18 ust. 1 z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (dalej K.N.): „Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko”.

 

Jak wynika z cytowanej ustawy – przeniesienie takie dotyczy wyłącznie nauczycieli, których podstawą nawiązania stosunku pracy jest mianowanie. Oznacza to, że tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani, zatrudnieni na podstawie mianowania, mogą skorzystać z tego trybu. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 K.N. nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem nastąpić może na podstawie umowy o pracę lub na podstawie mianowania. Jednak w odniesieniu do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych nawiązuje się on wyłącznie na podstawie mianowania.

Przeniesienie nauczyciela religii na stanowisko nauczyciela bibliotekarza 

Wobec tego przeniesienie Pani na stanowisko nauczyciela bibliotekarza będzie odbywać się w trybie art. 18 K.N. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2007 r. sygn. I PK 195/2006 zmiana miejsca pracy przez nauczyciela mianowanego nie realizuje się przez zawarcie umowy o pracę, lecz tylko w drodze przeniesienia.

 

Oznacza to, że przeniesienie w trybie art. 18 K.N. jest szczególnym trybem zmiany stanowiska pracy przez nauczyciela mianowanego, wyłączającym zawarcie w takim przypadku umowy o pracę.

 

Chciałabym jeszcze wspomnieć, na czym będzie dla Pani polegała zmiana stanowiska w rozumieniu K.N. „Stanowisko” należy bowiem rozumieć w znaczeniu podanym w art. 42 K.N. W zawartym tam wykazie, pod poz. 3 umieszczono stanowisko nauczyciela gimnazjum, a pod poz. 11 nauczyciela – bibliotekarza bibliotek szkolnych.

Czy nauczyciel przechodzący na inne stanowisko traci status nauczyciela dyplomowanego?

Ustosunkowując się do Pani wątpliwości, czy przechodząc z etatu na etat zachowuje Pani dotychczasowy dorobek zawodowy, nie tracąc statusu nauczyciela dyplomowanego, wyjaśniam, że przeniesienie nauczyciela na podstawie art. 18 odbywa się bez rozwiązywania dotychczasowego stosunku pracy. Stosunek pracy nauczyciela pozostaje nawiązany w drodze mianowania i jest kontynuowany w nowym miejscu pracy. Stanowisko takie zajął również Sąd Najwyższy w przytoczonym powyżej wyroku. Po przeniesieniu będzie Pani kontynuować dotychczasowy stosunek pracy na podstawie mianowania jako nauczyciel mianowany lub dyplomowany – w zależności od tego, jaki stopień awansu zawodowego do tego czasu Pani zdobędzie.

 

Biorąc pod uwagę, iż przeniesienie na inne stanowisko nie przerywa dotychczasowego stosunku pracy, złożenie przez Panią wniosku nie spowoduje rozwiązania Pani obecnego stosunku pracy. Przeniesienie może odbyć się bądź to na Pani wniosek, bądź z urzędu, czyli z inicjatywy dyrektora. Z Pani relacji wynika, że podjęto już w tym kierunku działania z urzędu. Sformułowanie takiego wniosku przez Panią, jeżeli dyrektor to sugeruje, na pewno nie spowoduje negatywnych konsekwencji w postaci rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy.

 

Ewentualny wniosek powinien zawierać prośbę o przeniesienie na inne stanowisko służbowe ze wskazaniem dotychczasowego i tego nowego stanowiska. Przeniesienie wymaga jednak podpisania przez dyrektora i nauczyciela porozumienia lub informacji w tym zakresie – przepisy nie wymagają tu szczególnego dokumentu, ale zachowanie formy pisemnej jest konieczne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl