Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na etat nauczyciela bibliotekarza a zachowanie statusu nauczyciela dyplomowanego

Autor: Katarzyna Cichocka • Opublikowane: 09.05.2008

Od 8 lat pracuję w gimnazjum na etacie nauczycielki religii i dodatkowo mam pół etatu w bibliotece. Jestem nauczycielem mianowanym, ale w tym roku szkolnym spodziewam się osiągnąć status nauczyciela dyplomowanego – specjalność religia. Od września mogę przejść na etat nauczyciela bibliotekarza, ale, jeśli to zrobię, czy zachowam cały mój dotychczasowy dorobek zawodowy nie tracąc statusu nauczyciela dyplomowanego? Czy muszę pisać wniosek o pracę (co proponuje dyrektorka szkoły), jeśli ma to być przesunięcie kadrowe? Czy może wystarczyłby aneks do istniejącej umowy? Obawiam się, że mogę źle sformułować wniosek o przyjęcie na stanowisko nauczyciel bibliotekarz i stracić możliwość pracy, rezygnując dobrowolnie z jednego etatu na rzecz drugiego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na etat nauczyciela bibliotekarza a zachowanie statusu nauczyciela dyplomowanego

Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na inne stanowisko w tej samej szkole

Zgodnie z art. 18 ust. 1 z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (dalej K.N.): „Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko”.

 

Jak wynika z cytowanej ustawy – przeniesienie takie dotyczy wyłącznie nauczycieli, których podstawą nawiązania stosunku pracy jest mianowanie. Oznacza to, że tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani, zatrudnieni na podstawie mianowania, mogą skorzystać z tego trybu. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 K.N. nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem nastąpić może na podstawie umowy o pracę lub na podstawie mianowania. Jednak w odniesieniu do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych nawiązuje się on wyłącznie na podstawie mianowania.

Przeniesienie nauczyciela religii na stanowisko nauczyciela bibliotekarza 

Wobec tego przeniesienie Pani na stanowisko nauczyciela bibliotekarza będzie odbywać się w trybie art. 18 K.N. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2007 r. sygn. I PK 195/2006 zmiana miejsca pracy przez nauczyciela mianowanego nie realizuje się przez zawarcie umowy o pracę, lecz tylko w drodze przeniesienia.

 

Oznacza to, że przeniesienie w trybie art. 18 K.N. jest szczególnym trybem zmiany stanowiska pracy przez nauczyciela mianowanego, wyłączającym zawarcie w takim przypadku umowy o pracę.

 

Chciałabym jeszcze wspomnieć, na czym będzie dla Pani polegała zmiana stanowiska w rozumieniu K.N. „Stanowisko” należy bowiem rozumieć w znaczeniu podanym w art. 42 K.N. W zawartym tam wykazie, pod poz. 3 umieszczono stanowisko nauczyciela gimnazjum, a pod poz. 11 nauczyciela – bibliotekarza bibliotek szkolnych.

Czy nauczyciel przechodzący na inne stanowisko traci status nauczyciela dyplomowanego?

Ustosunkowując się do Pani wątpliwości, czy przechodząc z etatu na etat zachowuje Pani dotychczasowy dorobek zawodowy, nie tracąc statusu nauczyciela dyplomowanego, wyjaśniam, że przeniesienie nauczyciela na podstawie art. 18 odbywa się bez rozwiązywania dotychczasowego stosunku pracy. Stosunek pracy nauczyciela pozostaje nawiązany w drodze mianowania i jest kontynuowany w nowym miejscu pracy. Stanowisko takie zajął również Sąd Najwyższy w przytoczonym powyżej wyroku. Po przeniesieniu będzie Pani kontynuować dotychczasowy stosunek pracy na podstawie mianowania jako nauczyciel mianowany lub dyplomowany – w zależności od tego, jaki stopień awansu zawodowego do tego czasu Pani zdobędzie.

 

Biorąc pod uwagę, iż przeniesienie na inne stanowisko nie przerywa dotychczasowego stosunku pracy, złożenie przez Panią wniosku nie spowoduje rozwiązania Pani obecnego stosunku pracy. Przeniesienie może odbyć się bądź to na Pani wniosek, bądź z urzędu, czyli z inicjatywy dyrektora. Z Pani relacji wynika, że podjęto już w tym kierunku działania z urzędu. Sformułowanie takiego wniosku przez Panią, jeżeli dyrektor to sugeruje, na pewno nie spowoduje negatywnych konsekwencji w postaci rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy.

 

Ewentualny wniosek powinien zawierać prośbę o przeniesienie na inne stanowisko służbowe ze wskazaniem dotychczasowego i tego nowego stanowiska. Przeniesienie wymaga jednak podpisania przez dyrektora i nauczyciela porozumienia lub informacji w tym zakresie – przepisy nie wymagają tu szczególnego dokumentu, ale zachowanie formy pisemnej jest konieczne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus VIII =

»Podobne materiały

Przywrócenie do pracy pracownicy, która w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę

15 grudnia wręczyłem pracownicy zatrudnionej na czas nieokreślony rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (3-miesięcznym). Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim do 31 marca i tego dnia umowa została rozwiązana, a świadectwo pracy wydane. W tym tygodniu otrzymałem informację, że osob

 

Wyliczenie kwoty nagrody jubileuszowej

Mamy problem z wyliczeniem kwoty nagrody jubileuszowej. Otóż pracownik ma otrzymać nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy (100% wynagrodzenia). Do obliczenia kwoty nagrody bierzemy średnią z 3 ostatnich miesięcy. W ostatnich 3 miesiącach otrzymywał dopłatę do minimalnego wynagrodzenia. Czy dopłata pow

 

Możliwość ograniczenia kontaktów z dzieckiem byłemu mężowi

Mój mąż ma kryminalną przeszłość. Od dwóch lat mieszkamy osobno, mąż nie interesuje się naszym dzieckiem. Odgraża się jednak, że będzie się starał o możliwość zabierania dziecka do siebie. Nie chciałabym do tego dopuścić, ponieważ jest on człowiekiem agresywnym, uzależnionym od narkotyków oraz może

 

Nadpłata alimentów i potrącanie z bieżących wpłat

Wyrokiem sądu II instancji mam przysądzone nadpłatę alimentów w okresie 2012–2014. Czy mogę ją odliczyć z obecnie płaconych alimentów, potrącając nadpłatę z bieżących wpłat? Wcześniej pisałam wezwanie do zapłaty, ale bez odzewu ze strony przeciwnej.

 

Wspólność majątkowa a darowizna dla męża podczas małżeństwa

Jestem 8 lat po ślubie, mamy wspólność majątkową. W tym roku rodzice męża chcą przekazać drogą darowizny mężowi gospodarstwo rolne wraz z domem. Nasze małżeństwo trwa i wszystko układa się dobrze. Dom wraz z gospodarstwem ma być darowane tylko na męża. Czy ja też będę miała jakieś prawa do tego domu

 

Prawa rodzicielskie

Mój syn ma 28 lat, całe życie jest niesamodzielny i ma ciągłe nałogi. Nie chcę być już uznawana za jego matkę, nie chcę i nie mogę mu nadal pomagać. Jak zrzec się praw rodzicielskich wobec niego?

 

Zameldowanie na pobyt stały czy czasowy?

Mój dobry znajomy mieszkający na stałe za granicą poprosił mnie o zameldowanie go u mnie w mieszkaniu. Potrzebne jest mu to do wpisu w dowodzie osobistym. Znajomy dopełnił już większości formalności, potrzebny jest już tylko mój podpis. Nie chcę urazić znajomego, ale wiem, że później są problem

 

W jakim terminie należy zapłacić podatek po sprzedaży nieruchomości?

W lipcu zmarł mój ojciec, odziedziczyłam po nim mieszkanie. Udało mi się je sprzedać w sierpniu. Zapłaciłam w terminie podatek od spadków i darowizn. Otrzymałam informację, że w terminie 2 tygodni od dnia sprzedaży mieszkania powinnam zapłacić podatek dochodowy. Czy to prawda? Sądziłam, że robi się

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »