Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie po urlopie wychowawczym

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 29.09.2008

Szefowa postanowiła mnie zwolnić po moim powrocie z urlopu macierzyńskiego. Pracowałam u niej na pełny etat od 2000 r. i miałam podpisaną umowę na czas nieokreślony. Mam także zaległy urlop z 2006 r. Chciałabym się dowiedzieć, czy szefowa może mnie zwolnić od razu po moim powrocie. Czy należy mi się jakieś wypowiedzenie oraz wynagrodzenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W związku z urlopem wychowawczym stosunek pracy osoby korzystającej z niego podlega szczególnej ochronie.

 

Na mocy przepisu art. 1861 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Oznacza to, że po zakończeniu okresu ochronnego, tj. po powrocie pracownika z urlopu wychowawczego, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę, choćby minął jedynie jeden dzień od ukończenia okresu ochronnego. W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca powinien wskazać przyczyny uzasadniające wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy – art. 30 § 4 K.p. W oświadczeniu tym powinno być również zawarte pouczenie o przysługującym Pani prawie odwołania do sądu pracy – art. 30 § 3 K.p.

 

Jeżeli uzna Pani, że pracodawca nie przestrzegał przepisów dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę, to w zależności od tego, jakie będą to przepisy, przysługiwać będzie Pani roszczenie albo o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, albo o przywrócenie do pracy, albo o zasądzenie odszkodowania.

 

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 

Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli nie wykorzystała Pani należnego urlopu, a nadal się on Pani należy, to niewykorzystanie go w czasie trwania umowy spowoduje obowiązek pracodawcy wypłaty ekwiwalentu za urlop.

 

Na mocy przepisu art. 36 § 1 ust. 3 okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 3 miesiące (jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata).

 

W okresie wypowiedzenia ma Pani prawo do 3 dni roboczych, tzw. „zwolnienia na poszukiwanie pracy” z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

Reasumując: po Pani powrocie z urlopu wychowawczego pracodawca powinien dopuścić Panią do pracy, jednak ma prawo wypowiedzieć Pani umowę o pracę z upływem okresu wypowiedzenia, tj. po 3 miesiącach od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Ma Pani prawo odwołać się zgodnie z pouczeniem.

 

Podstawę porady stanowią przepisy wskazane w jej treści oraz opracowanie Kodeks pracy. Komentarz pod red. Z. Salwy, Warszawa 2007.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 0 =

»Podobne materiały

Powrót z urlopu i zwolnienie

Moja mama jest na emeryturze, ma swój salonik urody. Mimo nielicznej klienteli udaje jej się dorobić. Zatrudniała jedną pracownicę na pół etatu. Obecnie pracownica przebywa na urlopie wychowawczym, który niedługo jej się kończy. Ma umowę na czas nieokreślony, ale po powrocie z urlopu liczy na szybki

Urlop w czasie wypowiedzenia

Czy pracodawca może zmusić mnie do wykorzystania urlopu w czasie wypowiedzenia, żeby nie musiał za niego zapłacić?

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Po urlopie wychowawczym chcę wrócić do pracy na pół etatu. Pracodawca nie chce mnie przyjąć na poprzednie stanowisko – twierdzi, że potrzebuje kogoś na pełny etat. Zaproponował mi w zamian stanowisko w innym dziale (na którym w uposażeniu nie ma kwartalnej premii i służbowego samochodu). Czy t
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »