.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ubezpieczenie w ZUS i w KRUS

Ponieważ jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony), płatnik jest zobowiązany do odprowadzania składek ZUS. W drodze darowizny otrzymam gospodarstwo rolne i w związku z tym muszę również opłacać KRUS. Czy jest możliwość prawna, aby były opłacane oba ubezpieczenia? Wiem, że KRUS-u nie muszę płacić, ale co gdybym opłacała oba ubezpieczenia? Czy jest to zgodne z przepisami prawa i jakie są sankcje za opłacanie obu ubezpieczeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie w ZUS i w KRUS

Czy osoba ubezpieczona w ZUS może równocześnie podlegać ubezpieczeniu w KRUS?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) rolnik, który jest objęty ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu (np. jako pracownik), nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, a także domownik tego rolnika, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Natomiast według art. 16 ust. 3 ustawy przepisów dotyczących ubezpieczenia emerytalno-rentowego nie stosuje się do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

 

Jak z powyższego wynika, nie będzie Pani podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, skoro jest Pani objęta ubezpieczeniem społecznym w ZUS.

Wniosek zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników

Praktycznie nie ma możliwości podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w KRUS i jednocześnie w ZUS. We wniosku – zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników – jest rubryka (13) „podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu (podać, z jakiego tytułu i w jakim okresie)”.

 

Wniosek ten zawiera również oświadczenie wnioskodawcy o tym, że dane we wniosku podano zgodnie z prawdą i wnioskodawca jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników w sytuacji, kiedy jest Pani objęta ubezpieczeniem w ZUS, byłoby możliwe, gdyby podała Pani we wniosku nieprawdę, co wiąże się z ewentualną odpowiedzialnością karną.

 

Jako osoba prowadząca działalność rolniczą, podlegająca ubezpieczeniu w ZUS na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, może Pani podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z KRUS, ale wyłącznie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej (nie będzie miała Pani prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego).

 

Jako osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu w ZUS nie może zostać Pani objęta dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z KRUS.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Obrał

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 r. zatrudniony w jednostce pomocy społecznej na stanowisku podinspektora prawnika. Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, karnego, zabezpieczeń społecznych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl