Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie w ZUS i w KRUS

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 28.01.2009

Ponieważ jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony), płatnik jest zobowiązany do odprowadzania składek ZUS. W drodze darowizny otrzymam gospodarstwo rolne i w związku z tym muszę również opłacać KRUS. Czy jest możliwość prawna, aby były opłacane oba ubezpieczenia? Wiem, że KRUS-u nie muszę płacić, ale co gdybym opłacała oba ubezpieczenia? Czy jest to zgodne z przepisami prawa i jakie są sankcje za opłacanie obu ubezpieczeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie w ZUS i w KRUS

Czy osoba ubezpieczona w ZUS może równocześnie podlegać ubezpieczeniu w KRUS?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) rolnik, który jest objęty ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu (np. jako pracownik), nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, a także domownik tego rolnika, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Natomiast według art. 16 ust. 3 ustawy przepisów dotyczących ubezpieczenia emerytalno-rentowego nie stosuje się do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

 

Jak z powyższego wynika, nie będzie Pani podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, skoro jest Pani objęta ubezpieczeniem społecznym w ZUS.

Wniosek zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników

Praktycznie nie ma możliwości podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w KRUS i jednocześnie w ZUS. We wniosku – zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników – jest rubryka (13) „podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu (podać, z jakiego tytułu i w jakim okresie)”.

 

Wniosek ten zawiera również oświadczenie wnioskodawcy o tym, że dane we wniosku podano zgodnie z prawdą i wnioskodawca jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników w sytuacji, kiedy jest Pani objęta ubezpieczeniem w ZUS, byłoby możliwe, gdyby podała Pani we wniosku nieprawdę, co wiąże się z ewentualną odpowiedzialnością karną.

 

Jako osoba prowadząca działalność rolniczą, podlegająca ubezpieczeniu w ZUS na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, może Pani podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z KRUS, ale wyłącznie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej (nie będzie miała Pani prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego).

 

Jako osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu w ZUS nie może zostać Pani objęta dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z KRUS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus trzy =

»Podobne materiały

Spis rzeczy wspólnych przy podziale majątku

Chcę złożyć do sądu wniosek o podział majątku. Planuję spłacić byłą żonę z mieszkania, które nadal mamy we wspólnym kredycie (dla banku potrzebny jest wyrok). Czy muszę dołączyć spis wszystkich rzeczy wspólnych z dnia rozwodu we wniosku o podział majątku? Jaką ich wartość wpisać?

 

Nielegalne nagrywanie osób ukrytą kamerą – konsekwencje na gruncie prawa cywilnego i karnego

Co grozi studentce mieszkającej w akademiku za nagrywanie ukrytą kamerą osób pod prysznicem? Są dowody jej winy, bo kamera trafiła w ręce kierownika akademika, który skierował pismo do komisji dyscyplinarnej. Podkreślam jednak, że studentka nie rozpowszechniała filmu. Czy komisja ta przekaże sprawę

 

Czy komornik może zająć pieniądze z 500+?

Mąż ma długi, które są egzekwowane przez komornika. Długi te powstały jeszcze przed zawarciem przez nas związku małżeńskiego. Założyłam oddzielny rachunek bankowy dla dokonywania wpłat z programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych. Czy komornik męża może zająć te pieniądze?

 

Nielegalne i bezzasadne zatrzymanie

Mój znajomy znalazł małego psa (pekińczyka). Była noc, a pies samotnie wałęsał się po ulicy, więc znajomy zabrał go do siebie. Stwierdził, że poczeka parę dni, bo może ukażą się ogłoszenia o zaginięciu psa. Faktycznie tak się stało. Ukazało się ogłoszenie o treści: „Zaginął piesek pekińczyk, w

 

Zameldowanie chłopaka córki w mieszkaniu i późniejsze opuszczenia mieszkania przez niego

Jestem właścicielką mieszkania. Zajmuje je moja córka z chłopakiem, który nalega, żeby go zameldowała. Obawiam się jednak o przyszłość tego związku i nie jestem pewna, czy zameldować chłopaka. Boję się, że wtedy nie będzie chciał opuścić mieszkania. Co zrobić?

 

Porozumienie stron a przejście na emeryturę nauczycielską

Jestem nauczycielką dyplomowaną z ponad 35-letnim stażem zatrudnioną w szkole feryjnej na zasadzie mianowania. Mam wszystkie uprawnienia do przejścia na emeryturę na podstawie art. 88.2a Karty Nauczyciela. Wiem, że nauczyciel musi odejść na swój wniosek za trzymiesięcznym wypowiedzeniem z końcem rok

 

Ubezpieczenie małżonka w KRUS

Rok temu otrzymałam w spadku gospodarstwo rolne (3 ha przeliczeniowe). Jestem tam zameldowana, ale mieszkam i pracuję gdzie indziej. Jest tam także zameldowana moja siostra, która jest bezrobotna. Ja jestem płatnikiem ZUS (pracuję na umowę o pracę), więc nie obowiązuje mnie ubezpieczenie w KRUS, jed

 

Powrót do pracy przed zakończeniem świadczenia rehabilitacyjnego

Przyznano mi, na mój wniosek, świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy z powodu choroby nowotworowej. Czy mogę wrócić do pracy przed upływem tego okresu? Czy w takim przypadku będę mogła pójść na zwolnienie lekarskie, jeśli będzie to konieczne?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »