.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca na zwolnieniu lekarskim

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 30.06.2008

Czy przebywając na zwolnieniu z powodu ciąży, lub później na urlopie macierzyńskim, mogę podjąć pracę na umowę zlecenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podjęcie przez Panią pracy lub wykonywanie zlecenia w czasie zwolnienia chorobowego może się wiązać z niekorzystnymi konsekwencjami. Podjęcie pracy albo też wykonywanie zlecenia w okresie zwolnienia lekarskiego może być podstawą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wykonywanie pracy lub prowadzenie innej działalności w czasie zwolnienia lekarskiego może być kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik jest czasowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i wykonywania innych czynności mających związek z pracą. Powinien stosować się do wskazań lekarskich i powstrzymywać od wykonywania czynności mogących przedłużyć jego nieobecność w pracy. Celem zwolnienia lekarskiego jest jak najszybszy powrót do zdrowia i odzyskanie zdolności do wykonywania pracy. Podjęcie pracy w okresie zwolnienia lub innej działalności godzi w dobro pracodawcy i jest sprzecznie z obowiązkami pracownika, takimi jak: lojalność wobec pracodawcy, obowiązek świadczenia pracy i usprawiedliwiania nieobecności.

 

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego – nie stanowi ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych wykonywanie w czasie zwolnienia chorobowego pracy, która nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarskimi. Jeżeli więc wykonywanie przez Panią zlecania nie będzie sprzeczne z zaleceniami lekarza, nie będzie powodować przedłużania się nieobecności w pracy czy pogorszenia stanu Pani zdrowia pracodawcy trudno będzie udowodnić, że dopuściła się Pani ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, a tym samym skutecznie rozwiązać z Panią umowę o pracę bez wypowiedzenia.

 

Podjęcie pracy lub innej działalności zarobkowej w okresie zwolnienia lekarskiego powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego. Zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) utratę prawa do zasiłku powoduje wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Wykonywanie pracy zarobkowej to nie tylko praca na umowę o pracę, ale też każda inna działalność. Może być to nie tylko zatrudnienie na podstawach pracowniczych, ale też i cywilnoprawnych takich jak umowa o dzieło czy zlecenia. Utrata prawa do zasiłku chorobowego nastąpi nawet wówczas kiedy pracownik wykonuje w czasie zwolnienia lekarskiego jakąkolwiek pracę nieodpłatnie. Z powyższego wynika, że podjęcie działalności zarobkowej na podstawie umowy zlecenia będzie się dla Pani wiązać z utratą prawa do zasiłku chorobowego.

 

W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego może Pani podjąć dodatkową działalność zarobkową np. z umowy zlecenia bez utraty prawa do zasiłku. Należy pamiętać, że okres urlopu macierzyńskiego powinien być poświęcony opiece nad dzieckiem i powrotowi do pełnej sprawności psychofizycznej po porodzie, dlatego podjęta w czasie urlopu macierzyńskiego działalność zarobkowa nie powinna stać na przeszkodzie sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem.

 

Jeżeli w czasie trwania urlopu macierzyńskiego podejmie Pani działalność zarobkową z tytułu umowy zlecenia składki na ubezpieczenie społeczne powinny być opłacane od przychodu ze zlecenia, na zasadach dotyczących umowy zlecenia, a nie z tytułu zasiłku macierzyńskiego. Powinna Pani zawiadomić pracodawcę wypłacającego zasiłek o podjęciu działalności zarobkowej pisemnie. Jeżeli pracodawca, wypłacający zasiłek macierzyński uzyska informację, że posiada Pani inny tytuł do ubezpieczeń, to zaprzestanie rozliczać składki z tytułu zasiłku. Jeżeli zawarłaby Pani umowę o dzieło z własnym pracodawcą, to nadal będzie Pani ubezpieczona z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

 

Również w czasie trwania urlopu wychowawczego może Pani podjąć działalność zarobkową. Wynika to z art. 1862 § 1 Kodeksu pracy – „W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl