Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniszczenie książki z biblioteki

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 23.10.2013

W szkole uczniowie mogą wypożyczyć z biblioteki podręczniki na cały rok szkolny. Zdarza się, że uczniowie po porzuceniu szkoły oddają do biblioteki zniszczone książki. Bywały też przypadki, że w ogóle książki nie wracały do biblioteki. Jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami i jak wyegzekwować ewentualne kary pieniężne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 642) jedynie art. 14 mówi na temat, który Panią interesuje:

 

„Art. 14. 1. Usługi bibliotek, których organizatorami są podmioty określone w art. 8 ust. 2, są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Opłaty mogą być pobierane:

 

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

 

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

 

4. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora (kierownika)”.

 

Zatem na podstawie ustawy biblioteka ma prawo pobierać opłaty za uszkodzenie, zniszczenie albo niezwrócenie książek w terminie lub w ogóle.

 

Natomiast sposób, wysokość pobieranych kar i inne szczegółowe w tym względzie zapisy biblioteka może określić w regulaminie.

 

Innych możliwości zabezpieczeń nie ma. Można jedynie, aby to wzmocnić, przy zapisywaniu danej osoby do biblioteki wziąć oświadczenie, że zapoznała się z regulaminem, a w szczególności z zapisami dotyczącymi odpowiedzialności za niezwrócenie w terminie lub uszkodzenie, zniszczenie książek.

 

Jeżeli już taka sytuacja zaistnieje, pozostaje wezwanie, upomnienie lub telefon do danej osoby. W kolejnym wezwaniu można ewentualnie zawrzeć klauzulę, iż w przypadku braku zwrotu książki lub braku zapłaty kary biblioteka skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego, co spowoduje powstanie dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

 

Jeśli w dalszym ciągu osoba nie zareaguje, biblioteka może wnieść do sądu pozew o zapłatę.

 

Taki pozew ze względu na wysokość dochodzonej kwoty (myślę, że zawsze będzie poniżej 10 000 zł) można wnieść na formularzu (dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) i sprawa rozpatrywana będzie w postępowaniu uproszczonym.

 

W załączeniu artykuł o dłużnikach bibliotecznych – jak widać, biblioteki borykają się z tym problemem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus pięć =

»Podobne materiały

Brak dodatku podczas pracy zdalnej w czasie pandemii

Pracuję w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. W związku z pandemią realizujemy zajęcia dydaktyczne i wychowawcze zdalnie. Od marca nie mamy wypłacanego dodatku za trudne warunki pracy. Dyrektor nie poinformował nas, że przez czas zdalnej nauki nie będzie on wypłacany. Jakie konsekwencje ten fakt za s

 

Zakres obowiązków pracownika szkolnej kuchni

Pracuję w szkole na stanowisku pomoc kuchenna. Półtora roku temu zlikwidowano etat intendenta i zostałam poproszona o przejęcie tych obowiązków, zgodziłam się. Intendent pracował w wymiarze ośmiogodzinnym, a ja cztery godziny na kuchni, a cztery godziny wykonywałam obowiązki intendenta. Żadnych zmia

 

Uznanie amerykańskiego wyroku rozwodowego w Polsce

Czy powinnam ryzykować złożenie wniosku o uznanie orzeczenia zagranicznego – amerykańskiego wyroku rozwodowego, jeśli jedyne dokumenty rozwodowe z USA, jakie posiadam, są w wersji elektronicznej, a nie mam oryginałów w formie papierowej? Dodatkowo w tych dokumentach występuję pod nazwiskiem pa

 

Ujawnienie osobom postronnym wyciągów bankowych

Mam proces o spadek po byłej żonie wytoczony przez pasierba. Sędzia udostępnił wyciągi bankowe stronie (pasierb i pełnomocnik). Ostatnio zeznawała konkubina pasierba, która stwierdziła, że przeglądała moje wyciągi bankowe. Sędzia na to zareagował i zapytał, jakim prawem to zrobiła. Sędzia podkreślił

 

Powody uzasadniające wznowienie postępowania rozwodowego

Sąd orzekł rozwód z mojej winy. Były mąż wykorzystał moją naiwność, że możemy rozstać się w zgodzie – wziął sobie adwokata (ja byłam bez), a na rozprawie przedstawił jako dowód mojej zdrady wydruki moich maili i rozmów na GG – korespondencję tę zdobył, włamując się do mojego komputera. B

 

Niezgodność danych zły roku produkcji pojazdu

Rok temu kupiłem pojazd do mojej firmy. Niedawno wykonałem przegląd i okazało się, że podano zły rok produkcji na fakturze (z takim rokiem go zarejestrowałem). Sprawę z wydziałem komunikacji już wyjaśniłem, pozostają jednak roszczenia do sprzedawcy, który nie chce dokonać korekty faktury i zwrotu cz

 

Wspólny zakup domu za pieniądze męża

Trzy lata temu mój mąż dostał w darowiźnie mieszkanie. Obecnie chce je sprzedać, byśmy kupili wspólny dom. Przeznaczymy na to środki za mieszkanie i moje oszczędności. Czy spowoduje to konieczność zapłaty przez męża podatku? Jak możemy tego uniknąć? Dodam, że brany jest pod uwagę tylko wspólny zakup

 

Wynagrodzenie za projekt wynalazczy

Razem ze współpracownikami zgłosiłam w 2006 roku pracowniczy projekt wynalazczy, który został uznany za projekt racjonalizatorski i przyjęty do stosowania. W zgłoszeniu projektu oszacowano przewidywane korzyści i przedstawiono metodę ich wyliczania, a także sposób obliczania wynagrodzenia na ich pod

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »