Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oczywista omyłka pisarska i jej sprostowanie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 29.08.2011

W księdze wieczystej zapisano błędnie moje nazwisko: zamiast „ó” jest „u”. Czy muszę złożyć wniosek o zmianę wpisu, opłacić go i czekać 3 miesiące?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywista omyłka pisarska i jej sprostowanie

Błąd we wpisie w księdze wieczystej

Błąd, jaki został popełniony w opisanym przypadku, to zwykła omyłka pisarska, i jako taka podlega sprostowaniu w trybie przewidzianym w art. 350 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w związku z art. 13 § 2 Kodeksu).

 

Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.

Popełnione przez sąd błędy pisarskie lub rachunkowe, a także inne oczywiste omyłki podlegają sprostowaniu przez sąd z urzędu bądź na wniosek, także gdy występują w treści uzasadnienia.

 

Jeśli więc np. w ocenie strony sąd dopuścił się błędów w treści postanowienia, to można zwrócić się do sądu o ich poprawienie. W wypadku sprostowania sąd umieszcza wzmiankę na oryginale.

 

Skutkiem sprostowania jest także to, iż dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym owe sprostowanie.

Sprostowanie błędu pisarskiego w wyroku

Sprostowanie wyroku nie jest ograniczone żadnym terminem.

 

Takie uprawnienie wynika z treści art. 350 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki”. Wniosek o sprostowanie omyłki nie podlega opłacie sądowej.

 

Powyżej jest mowa o wyrokach, jednakże zgodnie z art. 13 1 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych.

 

§ 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”.

 

Z kolei zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15.04.1982 r., sygn. akt I PZ 7/82, OSNCP 1982/10, poz. 155, „sprostowaniu mogą ulegać niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki popełnione również w uzasadnieniu wyroku. Dlatego też wniosek w tym przedmiocie wymaga merytorycznego rozpoznania, a w razie jego bezzasadności podlega oddaleniu”.

 

Proszę złożyć zwykły wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej i wskazać, w którym miejscu nastąpiła pomyłka na zasadzie: jest: …, a powinno być: ….

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki