Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postawienie wiaty i budynku gospodarczego na działce rolnej i wynajem działki na imprezy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.07.2020

Jestem mikroprzedsiębiorcą, prowadzę działalność jednoosobowo. Bardzo proszę o poradę związaną z prawem budowlanym. Planuję wynajmować dwa małe apartamenty usytuowane w domu jednorodzinnym. Przy działce o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym, na której znajduje się dom, jest działka rolna. Czy mogę taką działkę rolną wynajmować na imprezy, pikniki rekreacyjne? Działka znajduje się przy lesie, jest ogrodzona i oddalona od zabudowań o 120 m oraz osłonięta pasem zieleni. Czy na takiej działce mogę postawić metalową wiatę wielkości ok. 20 m2 i malutki (1,5 x 1,5 m) budynek gospodarczy oraz drewnianą huśtawkę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postawienie wiaty i budynku gospodarczego na działce rolnej i wynajem działki na imprezy

Podstawa prawna: ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Działka rolna a inny sposób jej użytkowania – najem na pikniki

Z opisu wynika, iż działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka rolna, ale w planie zagospodarowania przeznaczona jest na budownictwo mieszkaniowo-usługowe (MU w planie zagospodarowania). Na działce obok znajdują się zabudowania – mieszkalne.

 

Jednak jest to działka rolna. Postawienie tam wiaty, wynajem działki na pikniki rekreacyjne stanowią o wyłączeniu działki spod produkcji rolnej – rozpoczęcia innego niż rolnicze sposobu użytkowania, a to może wiązać się z opłatą.

 

Grunty położone w granicach administracyjnych miast, o określonej w przepisach klasie bonitacyjnej, wymagają uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej bez względu na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odnosi się wyłącznie do ogólnego przeznaczenia nieruchomości na cele nierolnicze i nie skutkuje faktycznym wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wprawdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „już” określa inne przeznaczenie gruntu dotychczas rolnego lub leśnego, ale „jeszcze” nie pozbawia gruntu takiego charakteru, gdyż do tego potrzebna jest decyzja zezwalająca na wyłączenie. Gdyby grunt przeznaczony w planie miejscowym na inne cele tracił charakter rolny lub leśny, to elementarna logika podpowiada, że wyłączanie go z produkcji rolnej lub leśnej byłoby bezprzedmiotowe, a w każdym razie nie mogłoby wymagać decyzji konstytutywnej. (zob. Wojciech Radecki, Komentarz do art. 12 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Lex).

Miejscowy plan zagospodarowania

Skoro nieruchomość sklasyfikowana została jako grunty rolne i oznaczona została w danych ewidencji gruntów jako użytki rolne, to bez znaczenia dla wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pozostaje oznaczenie tego gruntu w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MU jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.), jedynym, a zarazem istotnym, dowodem klasyfikacji gruntów rolnych, którego przeprowadzenie jest niezbędne w postępowaniu w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, są dane o gruntach rolnych zawarte w ewidencji gruntów. Z przepisów tych wynika bowiem, iż w sprawach o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej to właśnie dane z ewidencji gruntów są wiążące co do rolniczego charakteru określonych gruntów, jak również co do bonitacyjnej klasy gleby (por. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 sierpnia 1989 r., sygn. akt SA/Wr 1168/88), który wprawdzie dotyczył ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, lecz nadal pozostaje aktualny w zakresie sposobu oceniania wagi zapisów zawartych w ewidencji gruntów dla oceny rolniczego charakteru określonych gruntów.

Budowle bez pozwolenia na działce

Bez pozwolenia i bez zgłoszenia można zbudować: wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m², sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki.

 

Jeśli działka jest przeznaczona w planie na budownictwo mieszkaniowe – z dodatkowego opisu wynika, iż tak, to na działce można postawić wiatę, huśtawkę i budynek gospodarczy. Budynek gospodarczy może powstać na działce, na której nie ma innego obiektu. Ograniczenia w tym zakresie mógłby wprowadzić tylko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A plan załączony do pytania takich ograniczeń nie zawiera. To ważna informacja w kwestii możliwości najmu działki na pikniki rekreacyjne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - VI =

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki