.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kto jest zobowiązany do naprawy drogi służebnej?

• Opublikowano: 20-08-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Otrzymałam pismo od radcy prawnego zatytułowane „wezwanie do zaprzestania naruszeń oraz naprawienia szkody”. Ów radca jest pełnomocnikiem mojego sąsiada, a ten zarzuca mi, że celowo niszczę drogę, wykorzystując ją do przejazdu pojazdów ciężkich (koparki, wywozu szamba itp.). Z drogi korzystają wszyscy sąsiedzi na zasadzie służebności przejazdu. Jest ona natomiast w fatalnym stanie między innymi dlatego, że znajduje się na podmokłym terenie i jest drogą gruntową. Wystosowałam pismo do innych użytkowników z propozycją, aby drogę wyremontować, dzieląc się kosztami, jednak sąsiad nie chce partycypować w kosztach, obarczając mnie jedyną winą za jej stan. Sformułowałam pismo w odpowiedzi na to wezwanie, w którym wyjaśniam, że pogorszenie stany drogi nie wynika jedynie z mojego działania, ale z normalnego funkcjonowania wszystkich mieszkańców. Po czyjej stronie jest racja? Czy rzeczywiście sąsiad może mieć wobec mnie roszczenia? Co można zrobić w tej sytuacji? Do wglądu pisma w sprawie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kto jest zobowiązany do naprawy drogi służebnej?

Służebność a własność

Już na wstępie zaznaczam, że w żadnym zakresie nie można zgodzić się z pismem pełnomocnika Pani sąsiada, albowiem zawiera ono roszczenie, które nie jest adekwatne w obecnym stanie faktycznym. Z przesłanych dokumentów wynika, że właścicielem drogi jest gmina, a Państwo jako właściciele działek sąsiednich posiadacie jedynie służebność przejazdu przez wymienioną drogę. Wobec tego, to ewentualnie gmina powinna wystosować do Pani roszczenie o naprawienie drogi – o ile ją Pani rzeczywiście uszkodziła, albowiem gmina jako właściciel poniosłaby szkodę, a nie uprawniony z tytułu służebności.

 

Sąsiad, jako posiadający jedynie służebność przejazdu, nie może wystosować do Pani takich roszczeń, albowiem nie jest właścicielem tej drogi, nie spowodowała Pani szkody w jego majątku – roszczenie to jest więc całkowicie niezasadne. Pomijając także to, nie mogą Państwo dokonać naprawy drogi (modernizacji, utwardzenia) bez zgody gminy jako właściciela. Proszę więc nie wysyłać do sąsiadów propozycji modernizacji, albowiem to gmina jako właściciel decyduje w tym zakresie i to na gminie ciąży obowiązek jej naprawy, albowiem jej zły stan wpływa na Państwa prawo własności.

 

Roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń

Zgodnie bowiem z treścią art. 144 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”. Natomiast art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowi: „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

 

Żądanie zaprzestania naruszeń prawa własności oznacza roszczenie o zaniechanie na przyszłość trwałego lub powtarzającego się wkraczania w sferę cudzego prawa własności. Roszczenie negatoryjne zabezpiecza obowiązek odpowiadający prawu własności polegający na biernym zachowaniu się i przestrzeganiu zakazu naruszania prawa własności.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek utrzymania drogi przez gminę jako jej właściciela

Wobec tego, jeżeli droga jest nieprzejezdna, to na gminie jako właścicielowi drogi ciąży obowiązek utrzymania jej w stanie należytym, aby każdy z Państwa mógł dotrzeć do swojej posesji. Ani Pani, ani sąsiad, nie może decydować, kto i kiedy dokona napraw, albowiem nie jest to Państwa własność, a decyzyjność w tym zakresie posiada gmina.

 

Roszczenie sąsiada jest więc całkowicie niezasadne i w takim tonie należy odpisać. Powinni bowiem Państwo wszyscy wystosować roszczenie do właściciela drogi o jej modernizację lub wyrażenie zgody na modernizację jej przez Państwa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu