.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie od sprzedawcy rekompensaty i pokrycia kosztów naprawy i wymiany części

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 28.10.2019

Przed 8 miesiącami zakupiłem ciągnik siodłowy na firmę za 150 tys. zł. W ciągu miesiąca ciągnik się popsuł (uszkodzony silnik). Firma, która mi go sprzedała, zobowiązała się do naprawy. Po upływie kilku tygodni ciągnik niby został naprawiony. Jeździł, jednak ciągle pojawiały się błędy na komputerze pokładowym. Sprzedawca zapewnił jednak, że uszkodzone części silnika zostały wymienione. Miesiąc temu oddałem go do serwisu celem sprawdzenia ciągle pojawiających się błędów. Serwis przysłał mi wycenę uszkodzonych części na kwotę 25 tys. zł. Oczywiście są to części silnika, co więcej serwisanci stwierdzili, że sprzedawca nie wymienił w silniku żadnej części, jedynie prowizorycznie przymocował jakiś element. Czy w takiej sytuacji mogę żądać od sprzedawcy rekompensaty lub pokrycia kosztów naprawy i wymiany części?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie od sprzedawcy rekompensaty i pokrycia kosztów naprawy i wymiany części

Fot. Fotolia

Zastosowanie będą miały przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Zgodnie z art. 556 Kodeku cywilnego (K.c.) – sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podejrzewam, że na tej podstawie ciągnik był wcześniej naprawiany. W omawianym przypadku mamy do czynienia z wadą fizyczną pojazdu, tj. brakiem właściwości, jakie powinien mieć. Sytuacja jest o tyle korzystna, że sprzedający już wcześniej, godząc się na naprawę, przyznał, że wada istniała w momencie zakupu, gdyż tylko takie wady podlegają ochronie w ramach rękojmi.

 

W tym przypadku możliwe są zasadniczo dwie ścieżki postępowania, po pierwsze kontynuowanie ścieżki reklamacyjnej rozpoczętej w ubiegłym roku, bądź złożenie całkowicie nowej reklamacji. W związku z tym, o czym pisałem na początku, tj. przyznaniem przez sprzedającego swojej odpowiedzialności w ramach pierwszej reklamacji, sugerowałbym obranie pierwszej ścieżki. Nie oznacza to bynajmniej, że musi Pan oddawać ciągnik do ponownej naprawy do sprzedającego. W ramach rękojmi może Pan złożyć szereg roszczeń, które szczegółowo opisane zostały w art. 560 oraz 561 K.c.:

 

„Art. 560 § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

„Art. 561 § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.”

 

Jak podejrzewam, nie interesuje Pana ponowna naprawa pojazdu przez sprzedającego w związku z utratą zaufania do fachowości tak przeprowadzonej naprawy. Również wymiana ciągnika na nowy zasadniczo nie wchodzi w grę w przypadku, jeśli ten zakupiony został jako używany. Pozostawia nam to jedynie dwa uprawnienia, tj. uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz uprawnienie żądania obniżenia ceny (czyli zwrotu części ceny). W omawianym przypadku, skoro pytał Pan o pokrycie kosztów naprawy, to należy przyjąć, iż takie rozwiązanie jest dopuszczalne w ramach żądania obniżenia ceny. W tym celu należy skierować do sprzedającego pismo z żądaniem obniżenia ceny o wartość planowanej naprawy w oparciu o cytowany przepis. Należy też koniecznie odnieść się do tego, że usterka nie jest nowa, a była już wcześniej naprawiana przez sprzedającego w ramach rękojmi (i naprawiona została w sposób nieprawidłowy). Bardzo pomocnym byłoby też oświadczenie osoby prowadzącej serwis, że poprzednia naprawa została przeprowadzona w sposób nieprofesjonalny, niezgodny z zasadami sztuki i prawidłowe naprawienie usterki wymaga poniesienia kosztów w określonej wysokości (robocizna + części). Dzięki temu sprzedający nie będzie mógł zasadniczo stwierdzić, że usterka powstała później w ramach normalnego użytkowania i zwykłego zużycia mechanicznego.

 

Na koniec dodam, że zgodnie z art. 568 K.c. uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem dwóch lat od zakupu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »