.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciąża a etat i działalność gospodarcza

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 15.07.2009

Pracuję na pełnym etacie w szkole, do tego prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (tłumaczenia). Jestem w ciąży, a lekarz chce wystawić mi zwolnienie L4 do końca ciąży. Wiem, że musiałabym zrezygnować w takim przypadku z prowadzenia działalności gospodarczej, ale chciałabym tego uniknąć. Co mogę zrobić, aby nie pracować na etacie, ale prowadzić działalność gospodarczą, która nie jest zagrożeniem dla ciąży?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciąża a etat i działalność gospodarcza

Wykonywanie pracy lekkiej w czasie zwolnienia L4 na czas ciąży

Do podstawowych obowiązków pracownika należy m.in. obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy oraz obowiązek przestrzegania przepisów oraz zasad BHP, w tym obowiązek stosowania się do wskazań lekarskich (art. 100 § 2 oraz art. 211 Kodeksu pracy). Pracownik, który w okresie zwolnienia lekarskiego podejmuje czynności sprzeczne z celem zwolnienia, działa sprzecznie ze swoimi obowiązkami. W konkretnych przypadkach działania te mogą być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 K.p., czyli w trybie dyscyplinarnym.

 

Należałoby się jednak zastanowić, czy w Pani przypadku stosunkowo lekka praca (tłumaczenie) mogłaby być potraktowana jako sprzeczna z celem zwolnienia. Raczej trudno przyjąć, że praca taka może niekorzystnie wpłynąć na Pani stan zdrowia.

 

Trzeba jednak spojrzeć na problem przedstawiony w pytaniu w świetle przepisów ubezpieczeniowych.

Wykonywanie pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego

Otóż jak wynika z art. 17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, osoba wykonująca podczas orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystująca zwolnienie w sposób niezgodny z celem traci prawo do zasiłku chorobowego za cały czas niedyspozycji.

 

Podkreślić należy, że wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego uzasadnia odebranie pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego. Nie ma znaczenia, czy praca w trakcie zwolnienia lekarskiego była wykonywana stale czy sporadycznie. Wyłącznie jakieś niezbędne, nieprzewidziane okoliczności mogą usprawiedliwiać w tym przypadku wykonywanie pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego i nie pozbawiać prawa do zasiłku chorobowego.

Przesłanki do utraty prawa do zasiłku chorobowego

Sąd Najwyższy, który zajmował się tym problemem, m.in. w uzasadnieniu wyroku z 6 lutego 2008 r. (II UK 10/07) stwierdził, że są dwie przesłanki utraty prawa do zasiłku chorobowego:

  1. praca zarobkowa,
  2. wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem.

 

Oba warunki są niezależne od siebie. Wystarczy, że w czasie zwolnienia lekarskiego pracownik spełni jeden z nich – wówczas traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres choroby.

 

Wykonywanie pracy zarobkowej, nawet takie, które nie ma wpływu na stan zdrowia pracownika, pozbawia go prawa do zasiłku chorobowego.

Świadczenie pracy zarobkowej w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy

Świadczenie pracy zarobkowej w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy jest zatem niedozwolone, przy czym nie jest tutaj ważny powód wydania zaświadczenia lekarskiego (z przyczyn zdrowotnych lub innych) oraz fakt, czy podjęcie pracy w tym okresie może przyczynić się do przedłużenia okresu niezdolności do pracy. Nie ma też znaczenia rodzaj podjętej pracy zarobkowej (umowa-zlecenie, umowa o dzieło itp.) ani rodzaj opłacanych składek (wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne czy tylko na ubezpieczenie zdrowotne). Nie jest również istotna długość wykonywania pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy – może trwać tylko jeden dzień, może kilka lub kilkanaście dni, ale skutek jest taki sam, mianowicie utrata prawa do świadczeń chorobowych.

Kontrolowanie ubezpieczonych w czasie zwolnienia chorobowego

Zaznaczam, że zarówno ZUS, jak i pracodawca są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy (a tak jest też traktowana ciąża). Kontrola taka polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:

  1. nie wykonuje pracy zarobkowej,
  2. nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

 

Zasady przeprowadzania kontroli reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

W przypadku gdyby zasiłek chorobowy został już wypłacony pracownikowi, pracownik ma obowiązek zwrócić całą otrzymaną kwotę zasiłku wraz z odsetkami (art. 66 ww. ustawy). Jeżeli pracownik w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy i pobiera zasiłek chorobowy, to niewłaściwie wypłacona suma może być potrącona z aktualnych zasiłków i innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. O zwrocie nienależnie pobranych zasiłków decyduje oddział ZUS.

 

Podsumowując, jeśli nie chce Pani stracić świadczenia, radzę zaprzestać na ten czas prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (m.in. wyrok SN z 11 grudnia 2007 r., I UK 145/07) aktywność zawodowa osób przebywających na zwolnieniu powinna zostać ograniczona do minimum, a więc do spraw niezbędnych, służących jedynie utrzymaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus siedem =

09.04.2011

Moim zdaniem, powyższy opis jest dość jednostronny. Najlepiej się nie wychylać , to ci się nic nie stanie. Co to za rada. ja bym proponowała koleżankę z takimi samymi uprawnieniami zatrudnić na zlecenie i już można prowadzić działalność.

Kasik

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »