.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenia społeczne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 423 | Wyświetlono: 281-300

Wstrzymanie wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Od stycznia przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Tam, gdzie pracowałam, miałam umowę-zlecenie i opłacałam sobie sama składki, w tym tę nieobowiązkową chorobową. Natomiast w kwietniu wróciłam do pracy, tyle że w innej firmie, i pracowałam w niej do 6 maja. W tej nowej firmie...

Zwolnienie L4 powyżej 182 dni

Prowadzę działalność gospodarczą. Od 160 dni jestem na zwolnieniu lekarski L4, w chwili obecnej wykryto u mnie bardzo poważną chorobę o innym numerze statystycznym, której leczenie przewidziane jest na dłuższy okres. Czy istnieje możliwość kontynuacji L4 powyżej 182 dni? Dodam,...

A1 dla kierowcy z działalnością gospodarczą

Jestem kierowcą, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Średnio 2,5 tygodnia spędzam na terenie niemalże całej UE, resztę miesiąca w Polsce. Pracuję na zlecenia zagranicznej firmy spedycyjnej i świadczę usługi transportowe na ich samochodach. Wypełniłem wniosek o...

Finansowanie pobytu seniora w domu pomocy społecznej

Kobieta (79 lat, inwalidka II grupy, bez rodziny i krewnych) otrzymała decyzję o przyjęciu do domu pomocy społecznej. Jej emerytura wynosi 1450 zł, ma jeszcze prawie 60 tys. zł oszczędności na lokatach w banku. Pracownik socjalny sugeruje, aby po przyjęciu do DPS sprzedała mieszkanie...

Zwolnienie dyscyplinarne a świadczenia przedemerytalne

Mam 56 lat, przed 7 laty zostałam zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Mam 29 lat i 10 miesięcy stażu pracy; przez pół roku byłam na zasiłku dla bezrobotnych i to wszystko. Czy mam szanse na otrzymanie świadczenia przedemerytalnego lub jakiegokolwiek innego?

Czy mogę stracić emeryturę policyjną za wyrok?

Trzy lata temu przeszedłem na emeryturę policyjną. Kilka miesięcy temu skazano mnie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne popełnione w związku ze służbą. Niedawno otrzymałem powiadomienie o ustaniu prawa do policyjnej emerytury. Czy mogę ją stracić za wyrok?

Zaliczenie służby w policji do stażu pracy

Jestem emerytowanym policjantem, mam świadectwo służby. Po 5 latach od czasu przejścia w stan spoczynku mam zamiar podjąć pracę w samorządzie. Czy służba zostanie zaliczona do stażu pracy? W kadrach jednostki samorządowej zostałem poinformowany, że mogę mieć niezaliczoną...

Dochód z działalności gospodarczej na emeryturze

Od trzech lat jestem na wcześniejszej emeryturze. W tym czasie byłem zatrudniony w szkole na 1/3 etatu, później przebywałem na zwolnieniu lekarskim, prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą (wraz z córką, a potem z pracownikiem). Czy dochód z tytułu...

Zawieszenie prawa do emerytury osoby nadal zatrudnionej

Mój mąż, urodzony w lutym 1948 r., wnioskował o wcześniejsze przyznanie emerytury w 2009 roku. Decyzję o przyznaniu emerytury dostał w styczniu 2009 r. Ponieważ kontynuował zatrudnienie na etacie, nie rozwiązał stosunku pracy, emerytura została zawieszona, nigdy niepodjęta z ZUS....

Data wydania orzeczenia o niepełnosprawności

Jako rodzina zastępcza opiekujemy się 9-letnim dzieckiem. Otrzymało ono orzeczenie o niepełnosprawności w zeszłym tygodniu, ale wniosek złożony był 4 miesiące wcześniej. Podjęto decyzję o wypłacie świadczeń od dnia posiedzenia, na którym wydano orzeczenie. Czy tą...

Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli pobieram rentę rodzinną?

Otrzymuję rentę rodzinną po mężu, a poza tym pracuję. Niestety umowa kończy mi się za dwa tygodnie. Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli pobieram rentę rodzinną?

Czy urlop bezpłatny wlicza się do okresu zatrudnienia?

ZUS odmówił mi przyznania prawa do emerytury za pracę w warunkach szczególnych z uwagi na brak wymaganego na podstawie art. 184 okresu składowego i nieskładkowego. Mój okres składkowy i nieskładkowy powinien wynosić 25 lat, a według ZUS wynosi 24 lata 11 miesięcy 13 dni, ponieważ...

Czy mogę żądać zwrotu składek ZUS?

Otrzymuję emeryturę wojskową w wysokości 75%. Pracowałem i były odprowadzane składki emerytalne do ZUS-u. Po ukończeniu 60 lat rozwiązałem umowę o pracę (pracowałem w warunkach szczególnych). Czy w związku z powyższym mogę żądać zwrotu składek?

Obniżona emerytura wojskowa ze względu na pracę za granicą

Jestem emerytem wojskowym. Na emeryturę odszedłem w 2012 r. Obecnie pracuję za granicą i uzyskiwane przychody zgłaszam do Wojskowego Biura Emerytalnego. Ponieważ moje przychody przekraczają 130% średniego wynagrodzenia, świadczenie emerytalne jest obniżane o maksymalną kwotę (25%)....

Zwrot zasiłku chorobowego

Przez pięć miesięcy chorowałem, więc byłem na zwolnieniu lekarskim. Po prawie czterech tygodniach od wyzdrowienia otrzymałem przesyłkę listowną od pracodawcy, z której wynika, iż zasiłek chorobowy został naliczony błędnie i powinienem go zwrócić. Nie wiedziałem, że zasiłek...

Odwołanie do sądu bez wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS

Odwołałem się do sądu pracy na decyzję orzecznika ZUS stwierdzającą, że jestem zdolny do pracy (jestem na rencie od 15 lat). Jednak nie wniosłem sprzeciwu na tę decyzję do komisji lekarskiej ZUS. Czy sąd odrzuci moje zażalenie? Jeśli tak, co potem mam zrobić?

Wstrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego i zwrot pieniędzy

Prawie rok temu poważnie zachorowałam. Po upływie 6 miesięcy chorobowego przyznano mi świadczenie rehabilitacyjne, które ma się skończyć w grudniu br. (2013). W listopadzie 2013 r. złożyłam wniosek o przyznanie mi emerytury za pracę w szczególnych warunkach. Później...

Zasiłek przedemerytalny w razie utraty pracy

Urodziłam się w październiku 1957 r. Pracuję nieprzerwanie od 1975 r. Czy w razie utraty pracy miałabym szansę na zasiłek emerytalny? W jakiej wysokości? Proszę też o informację, kiedy osiągnę wiek emerytalny oraz kiedy zacznie mi się tzw. okres ochronny.

Emerytura dla nauczyciela

Pracuję jako nauczyciel. W tym roku kończę 55 lat i będę miała 31 lat stażu pracy na stanowisku nauczyciela. Chcę przejść na emeryturę. Z jakich możliwości mogę skorzystać?

Dzień nabycia prawa do świadczenia emerytalnego

Dnia 14 sierpnia 2013 r. ukończyłam 60 lat, cztery miesiące później rozwiązałam umowę o pracę. Jaki jest dzień nabycia przeze mnie prawa do świadczenia emerytalnego? Czy kapitał początkowy ma wpływ na wysokość podstawy?

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu