Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana opieki naprzemiennej na stałą

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.06.2018

Z moim byłym partnerem wychowujemy dziecko naprzemiennie, syn ma obecnie 12 lat. Mieszkamy w jednej miejscowości. Ojciec dziecka zawsze się rządził dzieckiem, ilością dni, jaką dziecko mogło spędzić ze mną, zastraszając mnie, że zabierze mi go całkowicie. Ojciec dziecka nadużywa alkoholu, zmienia partnerki. Naprzemienna opieka – obecnie po 2 tygodnie u każdego z rodziców – działała w miarę dobrze, choć wiem, że syn wolałby mieszkać na stałe ze mną – sam mi to powiedział. Za około dwa lata chciałabym wyjechać do innego miasta, oddalonego o 600 km, wraz z obecnym partnerem, z którym jestem zaręczona, oraz z synem. Akurat za dwa lata szedłby do liceum. Czy mam szansę na zabranie dziecka ze sobą? Jak zmienić opiekę naprzemienną na stałą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana opieki naprzemiennej na stałą

Fot. Fotolia

Aby zmienić wyrok sądu, musi Pani złożyć w sądzie rodzinnym odpowiedni wniosek. To nie jest tak, że wszystko zależy od zgody ojca dziecka, o tym, czy dziecko ma nadal mieszkać naprzemiennie, czy z Panią – zdecyduje sąd po wysłuchaniu dziecka lub po przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego psychologa.

 

Podstawą prawną jest art. 97 § Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

 

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Art. 97 § 1 wskazuje, że w zasadzie każde z rodziców władzę rodzicielską wykonuje osobno. Jednak zgodnie z § 2 o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Kodeks rodzinny nie określa, jakie sprawy są istotne, jednakże przyjmuje się, że należą do nich sprawy dotyczące miejsca pobytu dziecka, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, leczenia, sposobu spędzenia wakacji (B. Dobrzański, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975, s. 666 i A. Zieliński, Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 1975, s. 216).

 

Obecnie mogłaby Pani zmienić sposób wykonywania opieki nad synem poprzez ustalenie jego miejsca pobytu przy Pani.

 

Jeśli jednak ojcu będą nadal przysługiwać prawa rodzicielskie – to zmiana miejsca zamieszkania dziecka będzie wymagała kolejnej sprawy sądowej.

 

Za każdym razem Pani syn ma coś do powiedzenia. I jego zdanie się liczy. Może zostać wysłuchany przez sąd albo może swoją opinię wyrazić w obecności psychologa powołanego przez sąd. Każda okoliczność ma znaczenie, choroba ojca także.

 

Wysokość opłaty reguluje art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398).  Wynosi ona 40 zł.

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (art. 582) „rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami”.

 

Postanowienie sądu opiekuńczego zawierające rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka zastępuje porozumienie rodziców i upada w chwili, gdy rodzice dojdą do porozumienia innej treści (por. uzasadnienie uchw. składu 7 sędziów SN z 26 sierpnia 1955 r., sygn. akt I CO 28/55, OSN 1956, nr 1, poz. 6).

 

W trakcie postępowania sąd powinien stosować mediacyjne metody działania i dążyć do osiągnięcia zgody między rodzicami (§ 234 regulaminu sądowego; por. także uzasadnienie wyroku SN z 19 maja 1953 r., sygn. akt II C 286/53, OSN 1954, nr 3, poz. 57).

 

Sprawa nie jest szczególnie skomplikowana. I nie powinna być stresogenna. Oczywiście pismo – wniosek do sądu z powołaniem dowodów – możemy przygotować.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + II =

»Podobne materiały

Ograniczenie praw rodzicielskich i uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Moja córka ma 3 lata, z jej ojcem nie mamy ślubu. Gdy miała miesiąc, ojciec przestał się nią interesować. Zaraz po tym zachorowałam, co uniemożliwiało mi wykonywanie czynności przy dziecku, wbrew zaleceniom lekarzy nie zgodziłam się jednak na leczenie szpitalne, bo on nie zamierzał mi pomóc. W

 

Wyjazd z dzieckiem za granicę – konieczna zgoda byłego małżonka?

Mój mąż ma 7-letnią córkę z poprzedniego małżeństwa, razem mamy także synka. Sąd przyznał opiekę nad córką mężowi i określił, że dziecko ma przebywać w miejscu zamieszkania ojca, ale oboje rodzice mają takie same prawa rodzicielskie. Wraz z mężem i dziećmi tworzymy zgraną i kochającą się r

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »