Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie spółki LTD w UK i sprzedaż na Allegro

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 30.10.2017

Prowadzimy spółkę LTD w UK i chcemy zacząć sprzedawać na Allegro, a później założyć pensjonat. Jak to zrobić, by firma nadal była angielska? Jak kupować nieruchomości pod firmę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie spółki LTD w UK i sprzedaż na Allegro

Fot. Fotolia

W zakresie przedstawionego przez Pana pytania należy rozważyć dwie kwestie. Po pierwsze sprzedaż prowadzoną przez serwis Allegro, zaś po drugie rozpoczęcie w Polsce działalności polegającej na założeniu pensjonatu.

 

Odnośnie sprzedaży przez spółkę LTD towarów na rzecz polskich odbiorców należy wskazać, że w świetle podatku dochodowego tak uzyskany przychód należy opodatkować w kraju, gdzie znajduje się siedziba firmy, tj. w Anglii. Zastosowanie znajdzie zatem angielskie prawo podatkowe.

 

Inaczej kwestia przedstawia się w zakresie podatku VAT. Generalnie sprzedaż towarów w ramach UE uregulowana jest Dyrektywą VAT. Dyrektywa ta określa miejsce dokonania dostawy towarów, co przekłada się na miejsce (kraj), w którym należy zapłacić podatek VAT.

 

Jeżeli dostawa towarów sprzedawanych na Allegro, jest dokonywana na rzecz innego przedsiębiorcy, to miejscem opodatkowania jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Zatem w takim przypadku VAT należy zapłacić w Anglii.

 

Inaczej przedstawia się kwestia, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. sprzedażą wysyłkową. Co do zasady przy sprzedaży wysyłkowej pomiędzy krajami UE istnieją limity ustalane przez poszczególne kraje, do których sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT w kraju, w którym ma siedzibę sprzedający, a po przekroczeniu limitu w kraju kupującego.

 

Wspomniany limit sprzedaży na terytorium Polski w wysokości 160 000 zł rocznie. W rezultacie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu w Anglii, jeżeli w roku nie przekroczyła 160 000 zł. Jeżeli sprzedaż w roku przekroczy 160 000 zł, to transakcje powyżej tego limitu muszą zostać opodatkowane podatkiem VAT w Polsce. Należy zarejestrować się dla celu podatku VAT w Polsce i tutaj odprowadzać podatek od towarów i usług.

 

Inaczej przedstawia się sprawa w przypadku założenia pensjonatu. W tym przypadku na gruncie podatku dochodowego w mojej ocenie będziemy mieli do czynienia z zakładem. Zakład to stała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Przede wszystkim poprzez zakład rozumieć należy zagraniczną placówkę. Musi być to zatem pewne wyodrębnione miejsce mające konkretną lokalizację geograficzną. Warto w tym miejsce zaznaczyć, że nieistotny jest tytuł prawny do tego miejsca, również dobrze zagraniczną placówkę może stanowić przestrzeń wynajmowana lub wydzierżawiana. W dalszej kolejności wskazano, iż zakład musi mieć charakter stały. Oznacza to, że działalność gospodarcza musi być prowadzona w sposób ciągły, z zamiarem i ukierunkowaniem na stałe jej prowadzenie poprzez zakład. W przypadku gdy ustalimy, iż dana placówka w istocie stanowi zakład, należy zastanowić się w jaki sposób rozliczyć dochód uzyskiwany z tytułu wykonywania działalności gospodarczej przez zakład.

 

Głębsze rozważania na temat tego problemu również doprowadzą do treści Konwencji Modelowej OECD. Otóż w świetle art. 7 Konwencji jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą poprzez położony za granicą zakład, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w kraju położenia zakładu – jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. W takim przypadku generalnie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

 

Zgodnie z art. 7 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

 

Z powyższego możemy zatem wywnioskować, że dochód osiągnięty przez zakład w innym kraju może zostać opodatkowany przez władze tego kraju. Oczywiście oprócz tego istnieje obowiązek rozliczenia się z całości osiągniętego zysku przez podatnika mającego siedzibę w Polsce bowiem podmiot mający siedzibę już miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Taka sytuacja może zatem doprowadzić do powstania zjawiska podwójnego opodatkowania. W celu uniknięcia takiej sytuacji Konwencja OECD przewiduje możliwość zastosowania jednej z metod unikania podwójnego opodatkowania. Metodami tymi są wyłączenie z progresją oraz proporcjonalne odliczenie.

 

Zgodnie z pierwszą zasadą, dochód w państwie źródła jest zwolniony w kraju siedziby firmy, ale jest uwzględniany dla określenia należnego podatku. W drugim przypadku, do dochodu w kraju dolicza się dochód z zagranicy, a od podatku od łącznych dochodów odlicza się proporcjonalnie podatek zapłacony za granicą. To, którą z tych metod należy zastosować w konkretnym przypadku, uzależnione jest od postanowień między poszczególnymi krajami oraz przyjętymi regułami określonymi we wzajemnych umowach. W przypadku rozliczeń z Wielką Brytanią obowiązuje metoda wyłączenia z progresją.

 

Zatem dochód osiągnięty z działalności gospodarstwa agroturystycznego w Polsce (stanowiącego zakład) na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie będzie on zwolniony od podatku w Wielkiej Brytanii.

 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku podatku VAT. Jak bowiem stanowią przepisy ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli usługa agroturystyczna będzie świadczona na rzecz podatnika mającego siedzibę w Polsce, to podatek VAT należy zapłacić w Polsce, bowiem tutaj znajduje się siedziba usługobiorcy.

 

Jeżeli chodzi o świadczenie usług agroturystycznych na rzecz osób fizycznych, to miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku gdy usługi są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku zakładu znajdującego się w Polsce można przyjąć, że jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, zatem usługi takie świadczone w Polsce będą podlegały opodatkowaniu podatkiem w VAT.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - dwa =

»Podobne materiały

Zespół muzyczny – jaką formę działalności wybrać, aby go założyć

Zastanawiam się nad założeniem zespołu muzycznego grającego na weselach. W jakiej formie najlepiej zalegalizować taką działalność? Z jakimi to się wiąże kosztami? Jakie umowy zawierałbym z klientami i na jakich zasadach?

 

Otwarcie gabinetu – aspekty prawne

Chciałabym otworzyć gabinet terapeutyczny (pracowaliby w nim m.in. psycholog i logopeda). Czy do tego celu można wykorzystać mieszkanie? Jakie są wymogi sanitarne i aspekty prawne związane z otwarciem gabinetu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »