Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas na wręczenie pisma o karze nagany

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.01.2015

Za przewinienie w pracy dokonane 3 tygodnie temu dostałam naganę, z którą się zgadzam. Po 3 dniach od zdarzenia przełożony przeprowadził ze mną rozmowę o sytuacji i spisał notatkę. Wczoraj dostałam dopiero pismo o nałożeniu kary nagany. Czy to nie za późno? Czy mogę się odwołać od kary w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, że zdarzenie stanowiące podstawę odpowiedzialności porządkowej, o której mowa w art. 108 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.), miało miejsce 3 tygodnie temu. Po trzech dniach od zdarzenia bezpośredni przełożony przesłuchał Panią na okoliczność stanu faktycznego będącego podstawą odpowiedzialności porządkowej. Wczoraj nastąpiło nałożenie na Panią kary nagany.

 

Istotny z punktu Pani interesu jest treść art. 109 K.p.:

 

„Art. 109. § 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

 

§ 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 

§ 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy”.

 

Ustawodawca posługuje się zatem sformułowaniem „pracodawca”. Zgodnie z art. 3 K.p. pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Istotna jest także treść art. 31 § 1 K.p., zgodnie z którym „za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba”. Wyraźnie podkreślić należy, iż za dzień nałożenia kary należy uznać dzień, w którym pracownik został zawiadomiony o ukaraniu, a nie dzień, w którym pracodawca podjął decyzję o ukaraniu.

 

Z treści pytania wynika, iż przesłuchania, o którym mowa w art. 109 § 2 K.p., dokonał Pani przełożony, nie wskazuje Pani jednocześnie, czy jest on Pani pracodawca bądź też czy pracodawca wiedział o takiej rozmowie. Przyjmując jednak, iż Pani przełożony (zakładając, że nie jest Pani pracodawcą w rozumieniu art. 31 K.p.) działał na polecenie pracodawcy (tym samym pracodawca wiedział o zdarzeniu wypełniającym znamiona odpowiedzialności porządkowej), nałożona na Panią kara nagany w ramach odpowiedzialności porządkowej została wydana z naruszeniem art. 109 § 1 K.p.

 

W przedmiotowej sytuacji można przyjąć dwie wersje. Pierwsza, kiedy pracodawca dowiaduje się zdarzeniu wypełniającym przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej w dniu jego popełnienia, wówczas termin nałożenia kary porządkowej upływa dokładnie 14 dni później.

 

Druga sytuacja, kiedy pracodawca dowiaduje się najpóźniej trzy dni po zdarzeniu, wówczas termin pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej upływa 3 dni później.

 

Z treści Pani wynika, iż zawiadomienie o ukaraniu nastąpiło trzy tygodnie po zdarzeniu (i ponad dwa po rozmowie), co wskazuje, iż pociągnięcie Pani do odpowiedzialności dyscyplinarnej nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa.

 

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

 

W chwili obecnej należy zatem wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od doręczenia Pani zawiadomienia o ukaraniu kara nagany w ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wniesienie sprzeciwu jest warunkiem koniecznym późniejszego dochodzenia swoich praw przed sądem w sytuacji nieuwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 9 =

»Podobne materiały

Kara nagany – jak się od niej odwołać?

Tydzień temu otrzymałem karę nagany od pracodawcy na podstawie art. 108 ust. 1 Kodeksu pracy. Jestem kierownikiem jednostki. Mój podwładny, bez mojej zgody, zwolnił na dwie godziny naszego pracownika, który musiał udać się do lekarza. Przychodnię mam po drodze, więc później odebrałem praco

 

Nagana dla pracownika i możliwość zwolnienia

Niedawno w pracy otrzymałam naganę, podpisałam ją. Po jakim czasie od wystawienia nagany pracodawca może zwolnić pracownika na jej podstawie? Od przyszłego tygodnia prawdopodobnie będę na zwolnieniu lekarskim, ponieważ jestem w ciąży i występują komplikacje – czy to jakoś zmienia sytuację?

 

Nagana i degradacja pracownika

Z powodu uchybień z mojej strony zostałem ukarany naganą. Poza tym mam zostać zdegradowany ze stanowiska specjalisty na stanowisko pracownika operacyjnego. Czy można stosować te dwie kary łącznie?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »