.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mąż chce sprzedać dom - czy żona może zapobiec sprzedaży?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.12.2020

Mąż chce sprzedać dom, którego jest właścicielem. Teściowie zaczęli budowę tego domu w czasie, gdy my byliśmy już małżeństwem. Właścicielami tego domu od początku byli dwaj synowie teściów, czyli mój mąż i jego brat. Szwagier podarował swoją połowę domu mojemu mężowi około 15 lat temu. Czy mam jakieś prawo do tego domu, czy mogę się skutecznie sprzeciwić sprzedaży? Od kiedy mój mąż jest jedynym właścicielem domu, przeprowadziliśmy wiele prac, m.in wymiana całej stolarki, wymiana dachu, ocieplenie. Nie mamy rozdzielności majątkowej, a więc wszystkie koszty ponosiliśmy wspólnie. Czy mam jakąś szansę zapobiec sprzedaży?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mąż chce sprzedać dom - czy żona może zapobiec sprzedaży?

Dom męża – odrębny majątek

Niestety nie. Dom jest własnością męża. Niestety nie ma Pani prawnej możliwości wpłynięcia na decyzję męża. Jest to majątek odrębny męża.

Rozliczenie nakładów na dom męża

Ma Pani możliwość dochodzenia zwrotu połowy nakładów, jakie ponieśliście w czasie trwania małżeństwa. Ale dopiero po otrzymaniu przez męża darowizny na siebie. Dopiero te nakłady, kiedy mąż był wyłącznym właścicielem nieruchomości, może Pani rozliczać z mężem.

 

Macie wspólność ustawową. Co do zasady rozliczenia nakładów może Pani żądać po rozwodzie lub po uzyskaniu rozdzielności majątkowej.

 

Jak stanowi art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny (art. 45 § 2).

 

Sądu Najwyższego wyraził w uzasadnieniu postanowienia z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie IV CKN 27/00 pogląd, że „rozliczenie wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego lub odwrotnie, a także rozliczenie długów jednego z małżonków zaspokojonych z majątku wspólnego następuje w postępowaniu nieprocesowym wówczas, gdy toczy się postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej przewidziane w przepisach art. 567 k.p.c. To ostatnie postępowanie wchodzi jednak w rachubę wtedy, gdy przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania małżeństwa jako obiekt podziału w sensie fizycznym jeszcze istnieją. Jeżeli tego rodzaju majątku nie ma, to brak jest podstaw do rozliczenia wydatków i nakładów w trybie postępowania nieprocesowego, bo nie ma również podstaw do postępowania o podział majątku wspólnego. Do rozpoznania roszczeń z tytułu zwrotu wydatków i nakładów, a także długów, o których mowa w przepisie art. 45 k.r.o., właściwy jest wówczas tryb procesowy, z tym że materialnoprawną podstawą rozstrzygania pozostaje przepis art. 45 k.r.o. jako lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego o zwrocie nakładów na cudzą rzecz lub o bezpodstawnym wzbogaceniu”. 

 

Ma Pani możliwości rozliczenia nakładów. Ale nie może Pani skutecznie sprzeciwić się zbyciu nieruchomości przez męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »