.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Co jest korzystniejsze, rozwód czy separacja?

Mój mąż wyprowadził się z naszego wspólnego mieszkania w 1998 r. Zostawił mnie i naszego pełnoletniego (ale uczącego się) syna. Zwróciłam mężowi połowę wartości mieszkania. Przez te wszystkie lata miałam nadzieję, że małżonek się opamięta i wróci do mnie. Jednak chyba nie ma na to szans. Co będzie dla mnie korzystniejsze: rozwód czy separacja? Ile trwają takie sprawy? Jakich kosztów mam się spodziewać? Czy do notarialnego ustalenia rozdzielności majątkowej konieczna jest obecność męża? Jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi zobowiązaniami finansowymi małżonka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Co jest korzystniejsze, rozwód czy separacja?

Czym się różni rozwód od separacji?

Na wstępie wyjaśnię Pani różnicę pomiędzy rozwodem a separacją.

Kwestię rozwodu reguluje art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.). Zgodnie z tym przepisem:

„Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

 

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Zatem musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Sądzę, że z takowym mamy do czynienia w opisanym przez Panią przypadku.

Kiedy sąd może orzec separację?

Zupełnego i trwałego rozkładu pożycia nie należy rozumieć w ten sposób, iż jest to stan, który nie może już ulec pogorszeniu (że stanowi on niejako „dno”).

 

Należy zwrócić uwagę na treść art. 611 K.r.o. Stanowi on:

 

„Art. 611. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

 

§ 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

§ 3. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków”.

 

Rozkład pożycia musi być w przypadku separacji jedynie zupełny – nie musi charakteryzować się trwałością.

 

Łatwiej jest uzyskać sądowe orzeczenie separacji po krótkotrwałym rozstaniu małżonków. W Pani przypadku – w obliczu tylu lat faktycznej separacji – rozwód będzie w zasadzie formalnością.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jakie są skutki rozwodu a jakie separacji?

Skutki rozwodu i separacji są w zasadzie takie same, jednakże w przypadku separacji nie można ponownie wstąpić w związek małżeński. Innych różnic nie ma. Także w zakresie powstania rozdzielności majątkowej wywołują taki sam skutek. W momencie orzeczenia rozwodu czy separacji powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

 

W sprawie o rozwód czy separację pozew składa jeden z małżonków – drugi jest w sprawie pozwanym. Opłata stała wynosi od 30 do 600 zł, co oznacza, że może Pani wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych, jeśli kwota 600 zł jest zbyt wygórowana jak na Pani sytuację majątkową. Sąd może uwzględnić taki wniosek. W każdym razie nic Pani nie traci, składając go. W najgorszym wypadku będzie Pani musiała zapłacić te 600 zł. Wydaje mi się, że warto spróbować i złożyć razem z pozwem wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Nie sposób określić czasu od złożenia pozwu do pierwszej rozprawy – odległości czasowe bywają różne w poszczególnych sądach. W większych miastach czeka się dłużej.

Oczywiście do orzeczenia rozwodu i separacji konieczna jest rozprawa i obecność obu stron. Ostatecznie, jeśli mąż się nie stawi, sąd może wydać wyrok zaoczny.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Jeśli chodzi o rozdzielność majątkową – u notariusza muszą być obecni oboje małżonkowie. Nie ma możliwości, aby jedna osoba uregulowała tę kwestię zaocznie w stosunku do drugiej.

 

Może Pani jednak złożyć pozew do sądu rodzinnego o ustalenie rozdzielności majątkowej – nawet z datą wsteczną, jeśli przemawiają za tym słuszne argumenty (np. fakt, iż od tylu lat nie żyją Państwo ze sobą).

Jeśli zaś chodzi o zabezpieczenie się przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi działań męża – od 2005 roku do każdej czynności, w ramach której małżonek ma być pociągnięty do współodpowiedzialności majątkowej, konieczna jest jego zgoda.

 

Jak podaje art. 41 K.r.o.:

 

„Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

 

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9”.

 

Powyższa sytuacja nie dotyczy jednak zaległości podatkowych. W Pani interesie jest (jeśli istnieje poważne przypuszczenie istnienia zaległości podatkowych czy ZUS) przed rozwiązaniem małżeństwa dokonać zniesienia wspólności ustawowej wstecz.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu