Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przed rozwodem chcemy podzielić wspólny majątek

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 24.03.2010

Jestem w faktycznej separacji z mężem. Chcę przed sprawą rozwodową załatwić sprawy majątkowe. Otóż mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, jest wyłączną własnością moich rodziców. Razem z mężem malowaliśmy to mieszkanie i je wyposażyliśmy (meble, sprzęt RTV, urządzenia AGD, komputer itp.). Innego wspólnego majątku nie mamy. Obecnie w mieszkaniu przebywa mój mąż i mówi, że opuści je dopiero wtedy, gdy wypłacę mu ekwiwalent za urządzenie i wyposażenie mieszkania. Czy to bezpieczne rozwiązanie? Jeśli tak, to jak to załatwić? Czy wówczas sąd już nie będzie zajmował się podziałem majątku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim należy wskazać, że podziału majątku wspólnego małżeńskiego można dokonać wyłącznie po ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej. Stosownie bowiem do art. 35 Kodeksu rodzinnego w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

 

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona na mocy umowy pomiędzy małżonkami, a także na podstawie orzeczenia sądu o rozdzielności majątkowej.

 

Oczywiście orzeczenie rozwodu i separacji powoduje, że wspólność majątkowa małżeńska ustaje. Dopiero po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej możecie Państwo dokonać podziału majątku.

 

Wspólność ustawowa obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W skład Państwa majątku wspólnego wchodzą więc meble, sprzęt RTV, urządzenia AGD, komputer, itp.

 

Jeżeli korzystali Państwo z mieszkania rodziców bezpłatnie (nie żądali od Państwa czynszu), to należy uznać, że to mieszkanie było zajmowane na zasadzie umowy użyczenia.

 

Co do kosztów malowania, to należy wskazać art. 713 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

 

Malowanie mieszkania (a także naprawa uszkodzeń tynków ścian i sufitów) jest zwykłym kosztem utrzymania rzeczy użyczonej, tak samo jak drobne naprawy i konserwacja podłóg, okien i drzwi, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych i grzewczych oraz innych elementów wyposażenia mieszkania.

 

Stosownie do art. 46 Kodeksu rodzinnego w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku.

 

Stosownie do art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego dział spadku (a także podział majątku wspólnego) może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami (małżonkami), bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Według § 2 art. 1037 K.c., jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli w skład majątku wspólnego małżeńskiego nie wchodziła nieruchomość, to umowa o podział majątku może być zawarta w innej formie niż notarialna, np. w formie pisemnej czy nawet ustnej (ale tej formy oczywiście nie polecam ze względu na ewentualne trudności dowodowe).

 

Z uwagi na powyższe najlepiej i najłatwiej będzie, jeżeli udacie się Państwo do notariusza, gdzie zostanie zawarta umowa o rozdzielności majątkowej. Od razu w jednym akcie możecie dokonać Państwo podziału majątku wspólnego małżeńskiego. W umowie o podziale majątku warto wskazać wszystkie przedmioty wchodzące w skład tego majątku, należy też określić ich wartość.

 

Jak z Pani pytania wynika, podział majątku miałby się odbyć przez przyznanie wszystkich składników tego majątku Pani za spłatą na rzecz Pani męża. Oczywiście taki właśnie zapis powinien znaleźć się w umowie. Proponowałbym, aby w umowie zawrzeć klauzulę, że spłata na rzecz męża wyczerpuje wszystkie jego roszczenia związane z podziałem majątku wspólnego.

 

Jeżeli dokonacie Państwo podziału majątku wspólnego przed orzeczeniem rozwodu, to sąd nie będzie zajmował się tą kwestią.

 

Na marginesie dodam, że sąd w toku postępowania może dokonać na żądanie jednego z małżonków podziału majątku wspólnego, stosownie bowiem do art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Ponieważ jednak przeprowadzenie podziału zawsze powoduje zwłokę postępowania o rozwód, to sądy dokonują w postępowaniu rozwodowym podziału majątku tylko wówczas, kiedy małżonkowie złożą zgodny projekt tego podziału.

 

Co do opłat notarialnych, to maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską to 400 zł. Natomiast opłata za podział majątku zależy od ogólnej wartość majątku podlegającego działowi.

 

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 

  1. do 3000 zł – 100 zł,
  2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
  3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, aw przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – nie więcej niż 7500 zł.

 

Są to stawki maksymalne, można więc negocjować z notariuszem. Do tych stawek należy doliczyć 22% podatku VAT.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus X =

»Podobne materiały

Ustanowienie rozdzielności majątkowej jeszcze przed rozwodem

Od pół roku jestem z mężem w separacji. Pozew o rozwód mogę złożyć dopiero za cztery miesiące, ale boję się, czy mąż nie narobi przez ten czas długów (których nie chcę spłacać). Mieszkam z naszymi dziećmi i je utrzymuję. Chcę uniknąć sytuacji, że mąż zagarnie rzeczy zakupione przeze mnie. Czy mam sz

 

Kiedy ustaje wspólność majątkowa?

Od kiedy ustaje wspólność ustawowa? Czy jak złożę pozew bez orzekania o winie w dniu 20 lutego, to czy nasza wspólność ustawowa kończy się z dniem 21 lutego, czy dopiero w dniu rozwodu? Jeżeli mam konto bankowe, to czy do podziału z obecną żoną pójdzie to, co jest na rachunku w dniu 20 lutego,

 

Majątek osobisty a rozwód

Chciałbym rozwieść się z żoną. Zajmujemy razem mieszkanie, które kupiłem jeszcze przed ślubem, podobnie zresztą jak wszelkie sprzęty AGD i RTV oraz meble. W czasie trwania małżeństwa otrzymałem w spadku nieruchomość po matce. Sprzedałem ją i za te pieniądze kupiłem działkę rekreacyjną. Czy żona

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »