.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oświata i szkolnictwo

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 211 | Wyświetlono: 101-120


Dodatkowa godzina pracy poza pensum

Jestem logopedą/nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony w poradni psychologiczno-pedagogicznej, organem prowadzącym placówkę jest urząd miasta. Od roku na ustną prośbę dyrektora grzecznościowo pracuję dodatkowo 1 godzinę...


Zatrudnienie w szkole instruktora nauki zawodu

W naszej szkole zatrudniono instruktora nauki zawodu na okres od września do czerwca, na podstawie Kodeksu pracy w związku z art. 7 ust. 1b i 1d ustawy z dnia z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, w wymiarze 8 godzin tygodniowo (godziny dydaktyczne), w wymiarze 0,44 etatu. Czy prawidłowe jest...


Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela akademickiego

Jestem nauczycielem akademickim. W tym roku nabyłem prawo do emerytury. Mam możliwość kontynuacji pracy w tej samej uczelni – rozwiązuję umowę i następnego dnia podpisuję nową. 30 sierpnia 2018 r. nabywam prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Czy będąc emerytem i...


Wycofanie się z zawartego porozumienia stron

Pracuję na uczelni publicznej. W czerwcu złożyłem podanie do rektora uczelni o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 30 września. Rektor wyraził zgodę na takie porozumienie. Moje plany zawodowe, które skłoniły mnie do złożenia podania,...


Niebieska karta a praca w szkole

Jeżeli osoba ma założoną „niebieską kartę”, a jest nauczycielem, może nadal pracować w szkole?


Błąd na świadectwie szkolnym

Jestem nauczycielem. Przy wypisywaniu świadectw popełniłam błędy i dwa świadectwa wyrzuciłam do śmieci (zamiast zwrócić je szkole). Co zrobić w takiej sytuacji?


Dodatkowe zatrudnienie dyrektora szkoły

Zamierzam wkrótce startować w konkursie na dyrektora szkoły, która podlega pod urząd miasta. W chwili obecnej pracuję w firmie szkoleniowej oraz uczę w szkole, która nie podlega pod miasto, lecz pod urząd marszałkowski. Czy pod wygraniu konkursu na dyrektora mógłbym w jakiejś...


Czy nauczyciel może odmówić udziału w egzaminach?

Czy nauczyciel pracujący Centrum Kształcenia Praktycznego (praktyki zawodowe) w pełnym wymiarze godzin, mający zajęcia 3 dni w tygodniu (tj. poniedziałek, wtorek, piątek), może odmówić wzięcia udziału w egzaminach zawodowych odbywających się w pozostałe dni?


Czy organ prowadzący musi mieć zgodę nauczyciela na pełnienie obowiązków dyrektora?

Obecnie w szkole dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim. Organ prowadzący chce wyznaczyć spośród nauczycieli tejże szkoły osobę pełniącą obowiązki dyrektora (wicedyrektora w tej szkole nie ma). Nikt z nauczycieli nie chce pełnić tej funkcji. Czy organ prowadzący szkołę, w...


Czy założyciel uczelni niepublicznej może przenieść prawa założycielskie innej jednostce posiadającej osobowość prawną?

Czy założyciel uczelni niepublicznej będącej w okresie zawieszenia uprawnień może przenieść prawa założycielskie innej jednostce posiadającej osobowość prawną? Nadmieniam, że toczy się postępowania administracyjne mające na celu przywrócenie uprawnień uczelni.


Praca na pół etatu a podstawowe miejsce pracy

Jestem profesorem tytularnym. Czy pracując na uczelni na pół etatu (umowa o pracę) po zakończeniu okresu mianowania muszę wskazać uczelnię jako podstawowe miejsce pracy?


Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby studiować w Polsce?

Na jakich zasadach może rozpocząć studia w Polsce obywatel Tunezji? Jakie dokumenty są potrzebne do przyjęcia na studia? Jaka jest gwarancja przyjęcia na studia i jak wygląda odpłatność za studia?


Rozliczanie finansów rady rodziców

Jak w większości szkół działa u nas rada rodziców. Nowo wybrana rada zażyczyła sobie od poprzedniej dokumentacji finansowej z ostatnich 5 lat. Czy rada rodziców ma obowiązek przechowywania przez taki właśnie okres tej dokumentacji? Dodam, że w regulaminie rady nie ma zapisu...


Połączenie przedszkoli i szkół w zespoły

Nowe władze naszego miasta chcą połączyć przedszkola i szkoły w naszym mieście w zespoły szkolno-przedszkolne. Ma być redukcja etatów w przedszkolach, ale obiecują, że żaden nauczyciel nie straci pracy. Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na czas nieokreślony....


Dotacje gminy dla szkoły niepublicznej

Czy oprócz obowiązującej subwencji na jedno dziecko gmina może dodatkowo dotować z własnych środków szkołę niepubliczną?


Odpowiedzialność szkoły za korzystanie z boiska po lekcjach

Czy szkoła odpowiada za bezpieczeństwo dzieci na boisku szkolnym, jeśli dzieci skończyły już zajęcia? Jakie są sposoby przejęcia tej odpowiedzialności (o ile ona jest) przez rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci mogły korzystać z boiska po lekcjach?


Arkusz organizacji szkoły a zastrzeżenia do rozdziału godzin nauczycieli

Dyrektor gimnazjum, w którym pracuję, przedstawił radzie pedagogicznej arkusz organizacji szkoły z przydziałem godzin na przyszły rok szkolny. Zapewnił, że wszyscy nauczyciele będą mieli etaty. Niestety pod wpływem knowań nauczycielki, która ma poparcie wójta i której...


Jaką pracę można zaliczyć do pracy pedagogicznej?

W związku z likwidacją szkoły chcę przejść na emeryturę. Pracuję w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, jednak wcześniej przez pięć lat pracowałam jako psycholog w sanatorium dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Czy okres pracy w sanatorium mogę zaliczyć do okresu...


Skarga do kuratorium na nauczyciela

Postawiłam uczniowi kilka ocen niedostatecznych za braki prac domowych. Postępowałam zgodnie ze Statutem Szkoły i Przedmiotowym Systemem Oceniania. Matka ucznia napisała skargę do kuratorium, które po zapoznaniu się ze sprawą uznało, że złamałam, czy też naruszyłam § 2...


Czy wychowawca może nie wyrazić zgody na przyjęcie do klasy problematycznego ucznia?

Jestem wychowawczynią klasy w szkole podstawowej. Dzisiaj dyrektor poinformował mnie, że od przyszłego tygodnia przydziela do mojej klasy nowego ucznia, z którym nie może sobie poradzić inny wychowawca. Nadmieniam, że uczeń ten ma bardzo złą opinię wśród dzieci, nauczycieli oraz...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu