.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 316 | Wyświetlono: 101-120

Pełnienie funkcji w spółdzielni mimo przejścia na świadczenie pielęgnacyjne

Jestem księgową w spółdzielni od wielu lat. Wychowuję dwoje dzieci, jedno ma orzeczenie o niepełnosprawności. Chcę przejść na świadczenie pielęgnacyjne, ale jednocześnie chciałabym nadal wykonywać większość dotychczasowych zadań w spółdzielni – oczywiście...

Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony. Pracownik otrzymał ode mnie i podpisał porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę, zawarty jest w nim zapis: „Strony zgodnie postanawiają, że z dniem (…) ulega...

Duplikat świadectwa pracy

Zgubiłam świadectwa pracy. W jednej z firm odmówiono mi wystawienia duplikatu ze względu na fakt, iż dokumenty potwierdzające moje zatrudnienie są niezgodne z wystawionym mi świadectwem (przez pewien okres pracowałam na pół etatu, a na świadectwie mam zapisane zatrudnienie na cały...

Wniosek o dodatkowy zasiłek macierzyński

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą była błędnie poinformowana, że nie trzeba składać podania o dodatkowe 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, to co można zrobić, aby kontynuować zasiłek?

Przedstawicielstwo pracowników

Kierownictwo zakładu pracy nigdy nie informowało pracowników o możliwości dokonania wyboru ich przedstawicieli. W firmie nie ma związków zawodowych ani innej formy przedstawicielstwa pracowników dla składania skarg, konsultacji w sprawach dotyczących przepisów BHP itp. Czy taka...

Praca w szczególnych warunkach a nagroda jubileuszowa

Pracownik pracuje w jednostce samorządowej i przyniósł podanie o wypłatę nagrody jubileuszowej. Z dokumentacji wynika, że jeszcze mu się nie należy. Pracownik twierdzi, że pracował w szczególnych warunkach w poprzednim zakładzie i dlatego lata pracy mu się podwajają. Dodam, że u...

Zwiększenie wymiaru zatrudnienia

W regulaminie zatrudnienia pracowników na każde stanowisko jest wymagany tzw. konkurs. Wyjątek stanowi zatrudnienie na pół etatu, gdzie konkurs nie jest wymagany. Czy jeżeli pracownik jest zatrudniony na pół etatu, na umowę o pracę, jeżeli wolą pracodawcy jest zatrudnienie go na...

Szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika

Moje zdrowie pogorszyło się i od lekarza dostałam oświadczenie, że mogę dźwigać ciężary do 10 kg. Przekazałam to oświadczenie mojej kierowniczce, jednak nie zareagowała i nadal pracuję na tzw. ciężkim wydziale. Co mogę jeszcze w tej sytuacji zrobić?

Samozatrudnienie sprzedawczyni w sklepie

Czy mogę świadczyć usługi sprzedaży w ramach własnej działalności gospodarczej w sklepie należącym do pracodawcy? Byłabym jego nowym pracownikiem, nie łączyła nas żadna inna umowa o pracę. Jaki rodzaj PKD należy wpisać w taką działalność (branża biżuteryjna)? Jaka forma...

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a zwolnienie lekarskie

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę, jestem obecnie w okresie wypowiedzenia, a dokładnie – realizuję zaległy urlop. Tymczasem wczoraj zwichnęłam nogę i czekam na rezonans, który ma pokazać, co jej dolega. Jak wygląda moja sytuacja jako pracownika w okresie wypowiedzenia?...

Ciąża a umowa na zastępstwo

Aktualnie jestem zatrudniona na stanowisku nauczyciela w placówce samorządowej na podstawie umowy na zastępstwo. Od mojego pracodawcy dowiedziałam się, że osoba, którą zastępuję wraca za dwa miesiące. Czy w przypadku, gdy zajdę w ciążę przed planowanym powrotem zastępowanego...

Działalność gospodarcza pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Czy mogę założyć działalność gospodarczą, jeżeli jestem na 3-miesięcznym wypowiedzeniu umowy o pracę w tej samej branży? Czy muszę ten fakt zgłosić pracodawcy? Czy pracodawca może mi cofnąć premię uznaniową i 3-miesięczną odprawę?

Zmiana zakresu obowiązków pracownika

Czy pracodawca nie zmieniając umowy o pracę i warunków płacy może zmienić dotychczasowy zakres obowiązków pracownika?

Problem z otrzymaniem świadectwa pracy

Byłem pracownikiem i jednocześnie członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Po ustaniu zatrudnienia otrzymałem zaświadczenie o okresie zatrudnienia w spółdzielni. Nowy pracodawca nie uwzględnia okresu ww. zatrudnienia do stażu pracy uprawniającego do wypłaty dodatku stażowego...

Pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Chciałabym się dowiedzieć, co należy zrobić, aby otrzymać pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych . Czy zakład pracy może żądać od pracowników zaświadczenia o dochodach rodziny?  

Czy badania lekarskie wykonane za granicą, w kraju należącym do Unii Europejskiej nie są uznawane w Polsce?

Od ośmiu lat pracuję w międzynarodowej firmie. Przez ostatnie dwa lata byłam oddelegowana do pracy we Francji (w polskiej firmie byłam w tym czasie na urlopie). Od 1 lipca wracam do pracy w Polsce na podobne stanowisko (w marketingu). Pracodawca chce, abym poddała się wstępnym badaniom...

Instalacja GPS w samochodzie służbowym

Czy instalacja GPS w samochodzie służbowym jest zgodna z przepisami? Czy pracownik musi wyrazić na nią zgodę?

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Niedługo przyjdzie na świat moja córka. Chciałbym wiedzieć, jakich formalności należy dopełnić po urodzeniu się dziecka i jakie mam uprawnienia związane z rodzicielstwem (becikowe, zasiłek). Mam zamiar wziąć urlop ojcowski i zwolnienie na opiekę nad żoną, a...

Zasady podnoszenia kwalifikacji w zakładzie pracy

Jakie są zasady podnoszenia kwalifikacji w zakładzie pracy ? Kto ponosi ich koszty?  

Ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Od 1 stycznia 1983 r. do 31 grudnia 1990 r. pracowałem w pewnym przedsiębiorstwie komunikacyjnym. W świadectwie pracy, które otrzymałem, jest napisane, że zajmowałem stanowiska „kierowcy, mechanika pojazdów i urządzeń transportowych”. W rzeczywistości prowadziłem...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton