Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego a działalność gospodarcza

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 08.12.2010

Jestem nauczycielem akademickim, obecnie korzystam z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy muszę zrezygnować z działalności gospodarczej, która nie jest związana z nauczaniem akademickim? Jeśli tak, to jakie konsekwencje może wobec mnie wyciągnąć uczelnia?

Kamilla Stefaniuk-Borówka

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Otóż zgodnie z art. 134 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 

5. „Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej pięciu lat w uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać dwóch lat.

 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w ust. 5, oraz sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia tego urlopu, uwzględniając w szczególności zachowanie przejrzystości procedur i trybu udzielania urlopu oraz konieczność odpowiedniego uzasadniania wydawanych orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

 

7. Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu, o którym mowa w ust. 5, na jego pisemny wniosek. Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczącego tego nauczyciela akademickiego.

 

8. Prawidłowość wydanych orzeczeń podlega kontroli na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

9. Nauczyciel akademicki nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

 

10. Pracownicy korzystający z płatnych urlopów, o których mowa w ust. 1-5, nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

11. Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, o których mowa w ust. 1–5, oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

 

12. Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów, o których mowa w ust. 1-5, określa statut”.

 

Zasady udzielania urlopów zdrowotnych nauczycielom akademickim różnią się od tych regulowanych Kartą Nauczyciela. Np. zgodnie z Kartą w czasie korzystania z urlopu zdrowotnego nauczycielowi nie wolno nawiązać stosunku pracy lub podejmować innej działalności zarobkowej. Jeśli złamie ten zakaz, dyrektor szkoły może go odwołać z urlopu (por. art. 73 ust. 7 Karty).

 

Natomiast w przypadku nauczyciela akademickiego korzystanie z urlopu zdrowotnego wyklucza wykonywanie w tym czasie pracy w stosunku pracy (tj. zarówno w charakterze nauczyciela akademickiego, jak też w innym) i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, bez względu na jej przedmiot (art. 134 ust. 10 Prawa o szkolnictwie wyższym). Zakaz ten nie dotyczy natomiast innej działalności zarobkowej. Oznacza to, że nauczyciel akademicki może w trakcie urlopu zdrowotnego świadczyć usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, np. o dzieło czy zlecenia.

 

Regulacja urlopów zdrowotnych nauczycieli jest dość pobieżna, dlatego ustawodawca zastrzegł, że szczegółowe zasady trybu ich udzielania mają regulować statuty uczelni. Z treści Pańskiego pytania nie wynika, na jakiej uczelni Pan pracuje, ale przejrzałam wiele statutów różnych szkół wyższych i uregulowania w nich umieszczone w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia są lakoniczne i niewychodzące poza powszechnie obowiązujące przepisy zawarte w ustawie o szkolnictwie wyższym. Władze niektórych uczelni wymagają co najwyżej przed udzieleniem urlopu zobowiązania nauczyciela do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i nieprowadzenia działalności gospodarczej.

 

Z całą pewnością jednak można stwierdzić, że w czasie korzystania z urlopu zdrowotnego nie może Pan wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Może Pan natomiast wykonywać zadania na podstawie umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie).

 

Ustawa o szkolnictwie wyższym nie wspomina natomiast praktycznie nic o konsekwencjach złamania takiego zakazu. Jednak w sytuacji nierespektowania zasady określonej w art. 134 ust. 10 ustawy (i podjęcia, mimo zakazu, w czasie urlopu dla poratowania zdrowia dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub prowadzenia działalności gospodarczej), należałoby się liczyć z odwołaniem z urlopu, a w dalszej kolejności z odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach ogólnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 5 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem mianowanym z 10-letnim stażem pracy. Pracuję w dwóch szkołach – w jednej w pełnym wymiarze godzin, zaś w drugiej na pół etatu. W obu tych szkołach mam podpisane umowy na czas nieokreślony. Mam problemy zdrowotne i dlatego postanowiłam skorzystać z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia. Czy w trakcie takiego urlopu dyrektor może mi wręczyć wypowiedzenie z powodu likwidacji szkoły? Jaka odprawa mi przysługuje w takiej sytuacji?

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego

Jestem nauczycielem akademickim zatrudnionym na uniwersytecie na podstawie mianowania na czas określony (do 2015 r.). Złożyłem wypowiedzenie 30 czerwca, mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W związku z tym stosunek pracy ustanie 30 września. Od 1 lipca do 30 września nieprzerwanie wykorzystuję zaległy urlop. Pewna prywatna firma chce podpisać ze mną umowę o pracę od 1 września*. Czy mogę podpisać tę umowę, choć mój okres wypowiedzenia będzie trwał do 30 września? Dodam, że jestem adiunktem.

Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem z 20-letnim stażem pracy. Byłam już raz na urlopie dla poratowania zdrowia, chciałam z niego skorzystać jeszcze raz. Złożyłam w kwietniu wniosek o urlop, a tydzień później na radzie pedagogicznej otrzymaliśmy karteczki z proponowaną liczbą godzin na następny rok szkolny (przewidziano dla mnie 14 h). Pisemną informację o ograniczeniu etatu podpisałam, bo miałam do wyboru tylko wypowiedzenie. Czyli od 1 września nie ma dla mnie pełnego etatu, więc dyrektor odmówił mi urlopu. Czy rzeczywiście wobec ograniczenia etatu nie spełniam warunków do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia?

Uprawnienia nauczyciela akademickiego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Czy nauczyciel akademicki, podczas urlopu dla poratowania zdrowia, pozostaje pełnoprawnym członkiem Rady Wydziału w odniesieniu do procedur związanych z realizacją przewodów doktorskich (recenzowanie, głosowania nad nadaniem stopnia naukowego doktora, itp.)?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »