.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zwrot podatku z Niemiec za rok 2023 dla polskich rezydentów: Co warto wiedzieć?

Autor: Artykuł Partnera

Zwrot podatku z Niemiec za 2023 rok to kwestia, którą powinny zainteresować się wszystkie osoby pracujące za naszą zachodnią granicą. Należy bowiem mieć na uwadze, że każde państwo ma odrębne przepisy w zakresie prawa podatkowego, w związku z czym polski i niemiecki system fiskalny mogą się od siebie znacząco różnić. Jak zatem uzyskać zwrot podatku z Niemiec? Dla kogo rozliczenie z Finanzamtem jest obowiązkowe? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.Zwrot podatku z Niemiec za rok 2023 dla polskich rezydentów: Co warto wiedzieć?

Zwrot podatku z Niemiec za 2023 rok – jak wygląda procedura?

Chcąc rozliczyć podatek w Niemczech, należy przede wszystkim pamiętać, że termin na przedłożenie niezbędnej dokumentacji do tamtejszego urzędu mija wraz z ostatnim dniem lipca roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy, którzy są zobligowani do rozliczenia w Niemczech, mogą w tym celu osobiście udać się do niemieckiego urzędu skarbowego (niem. Finanzamt) lub przesłać deklarację podatkową drogą online lub tradycyjną pocztą. Dodatkowo, warto pamiętać o możliwości ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec za 2023 rok.

 

Istotną informacją jest ponadto fakt, że u naszych zachodnich sąsiadów obowiązuje sześć klas podatkowych. Co ważne, podatnicy znajdujący się w pierwszej lub czwartej klasie co do zasady nie mają obowiązku składania deklaracji, jednak istnieją od tej reguły wyjątki. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnik: 

  • pobiera dodatkowe świadczenie chorobowe (niem. Krankengeld);
  • pobiera w Niemczech zasiłek wychowawczy (niem. Elterngeld); 
  • pobiera dietę (niem. steuerfreie Zuschüsse);
  • otrzymuje wynagrodzenie nieopodatkowane ryczałtem od kilku pracodawców;
  • osiąga dodatkowe dochody niewynikające z wynagrodzenia (np. z tytułu wynajmu mieszkania).

 

Natomiast bezwzględny obowiązek rozliczenia się z niemieckim Finanzamtem spoczywa na podatnikach prowadzących w Niemczech własną działalność gospodarczą (niem. Gewerbe), rolnikach lub leśnikach bądź też osobach wykonujących tzw. wolny zawód (niem. Freiberuf).

Rezydencja podatkowa – czym jest i w jaki sposób ją ustalić?

Rezydencja podatkowa reguluje sposób i miejsce opodatkowania przychodów osiągniętych poza granicami kraju. W celu jej ustalenia bierze się pod uwagę dwa kluczowe czynniki: miejsce faktycznego przebywania danego podatnika oraz miejsce będące ośrodkiem jego interesów życiowych (gospodarczych i osobistych). Kryteria, na podstawie których ustalane jest miejsce zamieszkania osoby fizycznej dla celów podatkowych, są wyszczególnione w art. 3 ust. 1a ustawy PIT. Zgodnie z tym dokumentem podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jeśli: 

  • terytorium Polski stanowi centrum jego interesów osobistych lub gospodarczych bądź
  • przebywa na terytorium Polski więcej niż 183 dni w skali roku podatkowego. 

 

Warto przy tym zaznaczyć, że ustawa nie wymaga, aby podatnik przebywał na terytorium Polski przez wspomniane pół roku w sposób ciągły. Wymóg ten uznaje się za spełniony także w sytuacji przerywanego pobytu w Polsce, o ile suma tych dni wynosi co najmniej 183 dni w ciągu roku. Co ważne, aby otrzymać status polskiego rezydenta podatkowego, wystarczy spełnić jeden z wymienionych warunków. Wówczas podatnik zobowiązany jest do rozliczenia podatku w Polsce od całości osiągniętych dochodów – również tych uzyskanych za granicą.

Nieograniczony obowiązek podatkowy – co to znaczy?

Jak wynika z ustawy PIT, polscy rezydenci podatkowi, którzy w danym roku podatkowym pobrali wynagrodzenie za pracę w Polsce i w Niemczech, są zobligowani do złożenia deklaracji podatkowej w rodzimym urzędzie skarbowym. Podatnicy powinni przedłożyć w tym celu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG, wykazując dochody z zagranicy. W przypadku, gdy dany podatnik osiągnął dochody wyłącznie na terenie Niemiec, musi złożyć wówczas w urzędzie tzw. PIT zerowy, dołączając do niego załącznik PIT-ZG. 


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus 9 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu