.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tytuł wykonawczy po zakończeniu egzekucji

Autor: Janusz Wyląg

Artykuł objaśnia, co dzieje się z tytułem wykonawczym po zakończeniu postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem dwóch wariantów: kiedy egzekucja okazała się w całości skuteczna i w sytuacji, gdy wierzyciel nie został w pełni zaspokojony.Tytuł wykonawczy po zakończeniu egzekucji

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co dzieje się z tytułem wykonawczym po zakończeniu postępowania egzekucyjnego?

Tytuł wykonawczy należy do wierzyciela, on jest właścicielem tytułu. To wierzycielowi przysługuje prawo złożenia wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym. Od tej chwili tytuł wykonawczy znajduje się w posiadaniu organu egzekucyjnego (komornika lub sądu). Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny wydaje postanowienie, w którym zaznacza wynik egzekucji. Po uprawomocnieniu się postanowienia komornik lub sąd zaznacza na tytule wykonawczym wynik egzekucji, który jest odzwierciedleniem treści postanowienia.

Skuteczna egzekucja świadczenia

Jeżeli egzekucja świadczenia okazała się skuteczna w całości, wówczas po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć wynik egzekucji i tytuł wykonawczy zatrzymać w aktach sprawy (art. 816 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Adnotacja o egzekucji zaznaczana jest na tytule wykonawczym pod treścią klauzuli wykonalności lub w przypadku braku miejsca na tytule wykonawczym, na tzw. przedłużku – trwale złączonym z tytułem. Adnotacja zawiera informację o umorzeniu postępowania, przyczynach umorzenia, wysokości świadczenia przekazanego wierzycielowi oraz wysokości kosztów egzekucyjnym poniesionych przez dłużnika. Tytuł wykonawczy dla bezpieczeństwa obrotu zatrzymuje się w aktach sprawy jako wykorzystany. Akta sprawy egzekucyjnej wraz z tytułem wykonawczym, stosownie do kategorii akt, są po upływie czasu przekazywane do archiwum lub protokolarnie niszczone.

Świadczenie objęte przez tytuł wykonawczy nie zostało zaspokojone całkowicie - co wtedy?

Jeżeli świadczenie objęte przez tytuł wykonawczy nie zostało zaspokojone całkowicie, tytuł wykonawczy należy zwrócić wierzycielowi (art. 816 zd. 2 K.p.c.). Wierzyciel otrzymuje tytuł wykonawczy z adnotacją o egzekucji, tzn. o jej wyniku, poniesionych przez dłużnika i wierzyciela kosztach egzekucyjnych, kosztach zastępstwa procesowego wierzyciela oraz wysokości wyegzekwowanego świadczenia, z zaznaczeniem, na jaką należność zostało ono zaliczone (koszty postępowania, odsetki czy na należność główną). Koszty poniesione przez wierzyciela w toku egzekucji, zaznaczone w adnotacji komornika na tytule wykonawczym, uprawniają go przy ponownym wszczęciu egzekucji do ich wyegzekwowania, zgodnie z art. 770 K.p.c. Adnotacja dokonana przez komornika ma także skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym. Od daty zawartej na adnotacji biegnie 10-letni okres przedawnienia, który może zostać przerwany poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

W postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 K.p.c.) sąd nie może w zasadzie badać, czy dłużnik zaspokoił część należności po powstaniu tytułu egzekucyjnego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego, jeżeli wynik dotychczasowej egzekucji w postaci zaspokojenia części należności został zaznaczony na utraconym tytule wykonawczym, to powinno znaleźć wyraz w tytule ponownie wydanym.


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus III =

Takich informacji potrzebowałem, dzięki :)

glo

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu