Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spór o domeny internetowe .pl – czy arbitraż jest obowiązkowy?

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 22.07.2009

Artykuł ten stanowi kontynuację opracowania, w którym opisywałem system sądownictwa polubownego rozstrzygający spory dotyczące naruszenia cudzych praw przez rejestrację nazwy domeny. W tej części objaśniam, czy jako abonenci domeny mamy obowiązek poddać się arbitrażowi, przy czym skoncentruję się na kwestiach związanych z domeną .pl.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W części pierwszej pisałem, że podstawową zasadą każdego postępowania polubownego jest jego dobrowolność – obie strony muszą wyrazić zgodę na taki sposób rozstrzygania sporu. Zasada ta podlega jednak pewnej modyfikacji na tle domen.

 

Podstawowym aktem, który to reguluje, nie jest wbrew pozorom Kodeks postępowania cywilnego ani regulamin któregoś z sądów polubownych, ale „Regulamin świadczenia usług w zakresie utrzymywania nazw w domenie .pl przez NASK” – Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (jednostka badawczo-rozwojowa, która podpisuje umowy z użytkownikiem zwanym „abonentem” o rejestrację nazwy domeny z końcówką .pl).

 

Art. 2 Regulaminu NASK (w skrócie) definiuje pojęcie sporu. Otóż sporem jest podjęcie przez osobę trzecią przed sądem polubownym lub innym sądem (powszechnym) przewidzianych prawem działań zmierzających do ochrony jej praw, które mogły zostać naruszone przez abonenta w wyniku zawarcia lub wykonywania umowy (o rejestrację nazwy domeny). Tak więc osoba, która twierdzi, że rejestracja nazwy domeny narusza jej prawa, ma dwa wyjścia: wystąpić do sądu powszechnego albo do sądu polubownego.

 

Sądem polubownym jest – zgodnie z art. 2 Regulaminu NASK – jeden ze stałych sądów polubownych działających przy instytucjach, które łączą z NASK porozumienia o współpracy w zakresie rozstrzygania sporów (Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz WIPO Arbitration and Mediation Centre).

 

Jeśli osoba trzecia (powód) zdecyduje się wystąpić do sądu powszechnego, to NASK nie podejmie żadnych działań do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (ściślej: przesłania odpisu prawomocnego wyroku). Sporna domena może więc istnieć latami. Natomiast jeśli osoba trzecia występuje do sądu polubownego z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania umowy rejestracyjnej naruszył jej prawa, to pozwany abonent doręcza sądowi polubownemu podpisany zapis na sąd polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu. Oznacza to, że obie strony zgadzają się na rozstrzygnięcie sprawy przed sądem polubownym.

 

Czy abonent może odmówić poddania się arbitrażowi? Teoretycznie tak, bo cechą sądownictwa polubownego jest przecież dobrowolność. Jednakże niepodpisanie zapisu na sąd polubowny przez abonenta powoduje rozwiązanie umowy z NASK po upływie 3 miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, z możliwością skrócenia (art. 23 Regulaminu NASK) i tym samym usunięcie spornej domeny (de facto więc wygaśnięcie sporu).

 

Mamy tu do czynienia z bardzo ciekawą konstrukcją prawną. Ani sąd polubowny, ani potencjalny powód nie są przecież stronami umowy o rejestrację domeny. Jednakże abonent zobowiązuje się poddać jurysdykcji sądu polubownego już w umowie z NASK. Jeśli tego nie zrobi, to NASK (nie czekając na wyrok sądu powszechnego, o ile tam trafi sprawa, ani na reakcję powoda), usuwa sporną domenę, bo umowa, na podstawie której ją zarejestrowano, wygasa z mocy prawa. W rezultacie więc to sprytne rozwiązanie powoduje, że abonent, jeśli tylko osoba trzecia zaproponowała polubowne rozwiązanie sporu przed którymś z trzech wskazanych wyżej sądów, nie ma wyjścia...


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.07.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Autorskie prawa majątkowe pracownika do stworzonego utworu

Obowiązuje generalna zasada, że prawa autorskie do utworu przysługują twórcy. Jednakże, zgodnie z art. 12 ust. 1 Prawa autorskiego: jeśli pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, autorskie prawa majątkowe do tego utworu z chwilą jego przyjęcia przysługują prac

 

Rozważania o cytowaniu utworów literackich

Jednym z największych osiągnięć nowoczesnej cywilizacji jest dostęp do informacji. To, co jeszcze kilkanaście lat temu wymagało nieraz poświęcenia całego dnia: wizyty w bibliotece, przewertowania tomów książek w celu znalezienia interesującego nas rozdziału czy fragmentu, dzisiaj jesteśmy w stanie z

 

Opracowanie cudzego utworu czy tylko inspiracja?

Utwór samoistny, utwór zależny, opracowanie, utwór z zapożyczeniem, utwór inspirowany, cytat – jaka jest różnica między tymi pojęciami?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »