Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w Holandii a podatek w Polsce

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 27.09.2010

Moja córka (panna) zakończyła pracę w Polsce w listopadzie 2007 r. Potem wyjechała do Holandii, gdzie od marca 2008 r. pracowała i tam też złożyła roczne rozliczenie podatkowe. W lipcu 2009 r. zakończyła pracę i wróciła do Polski. Zarejestrowała się z początkiem września jako bezrobotna. Za tydzień, czyli 23 marca wyjeżdża znowu do Holandii, żeby się rozliczyć za 2009 r. i nadal tam pracować. Nadmieniam, że po powrocie córka mieszkała trochę z siostrą, trochę z nami – pod różnymi adresami. Nasze mieszkanie, w którym jest zameldowana na stałe, wynajmujemy i płacimy podatki. Kiedy wyjechała do Holandii, pytałem w urzędzie skarbowym, czy ma się rozliczać w Polsce – odpowiedziano mi, że nie, bo nie ma męża ani dzieci i nie miała w Polsce dochodów. Nie złożyła NIP-3 ani przed wyjazdem, ani po powrocie. Głowa mi spuchła od czytania interpretacji w internecie, dlatego proszę o odpowiedź, czy córka mogła rzeczywiście nie rozliczać się w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

Natomiast za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Słowo „lub” oznacza, że wystarczy spełnić jeden z dwóch warunków. Zatem Pańska córka może przebywać nawet 300 dni w roku w Holandii, ale jeśli ma centrum interesów osobistych w kraju, a tak jest, z tego co Pan pisze, rozliczyć musi się tutaj.

 

Wskazują na to podane przez Pana fakty: nie zmieniła miejsca zamieszkania, zameldowania, numeru rachunku bankowego, co z tego wynika – nie ma też powodu do składania w tej sytuacji NIP-3.

 

Konwencja podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2003 r.) stanowi, iż uposażenia, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w Holandii. Jeżeli praca najemna jest wykonywana w Holandii, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Holandii.

 

Zgodnie z powyższym, dochód z pracy w Holandii opodatkowany może być zarówno w Holandii, jak i w Polsce. Jak unika się podwójnego opodatkowania, wskazuje wspomniana umowa, która stanowi, iż w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Holandii, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Niderlandach. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, która może być opodatkowana w Niderlandach.

 

Ustawa polska wskazuje w takim przypadku, iż „dochody holenderskie” łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie – odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

 

Należałoby zatem, jak wskazuje Adam Bartosiewicz („Vademecum Doradcy Podatkowego” 5/2010; Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.) w analizie dotyczącej analogicznej sytuacji „dodać dochody z Holandii do dochodów polskich i obliczyć podatek od sumy dochodów. Następnie będzie można odliczyć podatek holenderski od podatku polskiego.

 

To jeszcze nie koniec. Począwszy bowiem od rozliczeń rocznych za 2008 r., podatnicy mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej (jeśli za granicą były osiągane dochody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej), o której mowa w art. 27g u.p.d.o.f. Na mocy zastosowania tej ulgi można odliczyć od podatku „kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego od osiągniętych dochodów przy zastosowaniu do tych dochodów metody wyłączenia z progresją”. W wyniku zastosowania ulgi abolicyjnej kwota podatku ma być taka, jaka byłaby gdyby zastosować metodę wyłączenia z progresją.

 

Reasumując, moim zdaniem, córka powinna rozliczać się w Polsce w poprzednich latach, mimo tego że nie osiągała tu dochodów, bowiem ma w kraju nieograniczony obowiązek podatkowy. Winna jednak skorzystać z przysługujących, opisanych powyżej udogodnień. Wymaga to złożenia formularzy PIT-36, PIT-ZG oraz PIT-0.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + I =

»Podobne materiały

Praca w Polsce dla czeskiego przedsiębiorcy

Pracuję i mieszkam w Polsce. W 2013 r. wykonywałam pracę na rzecz czeskiego przedsiębiorcy, który posiada w Polsce punkt sprzedaży (nie ma oddziału ani filii), na podstawie umowy zlecenia. Otrzymywałam wynagrodzenie netto – zaliczka na podatek dochodowy była potrącana i odprowadzana do czeskie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »