Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ograniczenia zwolnienia podmiotowego VAT – usługi jubilerskie

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.08.2012

Czy usługi jubilerskie i usługi złotnicze to te same usługi? Usługi jubilerskie nie korzystają ze zwolnienia podmotowego VAT, czy tak samo przepisy traktują usługi złotnicze? Autor szuka odpowiedzi na te pytania w oparciu o orzecznictwo polskich sądów.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, j.t. ze zm.] zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Uprzednio kwota zwolnienia wynosiła odpowiednio 100 000 zł, 50 000 zł, 10 000 euro.

 

Zwolnienie podmiotowe VAT przysługuje również podatnikom rozpoczynającym wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty wymienionej wyżej, tj. 150 000 zł.

 

Co istotne i wymaga podkreślenia, do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Zwolnienia podmiotowego VAT nie stosuje się, zgodnie z art. 113 ust. 13 ww. ustawy, do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

1) dokonujących dostaw:

 a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

 b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych           w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

 c) nowych środków transportu,

 d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

Ten krótki i z pozoru jasno sformułowany katalog w praktyce budzi wiele wątpliwości, mimo że minister właściwy do spraw finansów publicznych określił w drodze rozporządzenia listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

 

Lista ta znajduje się w rozporządzeniu z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 30 marca 2011 r. – Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360).

 

Lista ta, tak jak i sama klasyfikacja według PKWiU, nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości. Przykładowo wskazać można, iż w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia i w samej ustawie o VAT jako powodujące utratę prawa do zwolnienia z VAT wymienia się usługi jubilerskie. Czy zatem usługi złotnicze również powodują utratę prawa do zwolnienia? Czy może nie powodują utraty tego prawa? Sprawę, jeszcze gdy nie stosowało się do celów podatku od towarów i usług rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), badał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który w wyroku z dnia 1 września 2010 r. [sygn. I SA/Łd 888/09 - LEX nr 751747] wskazał, iż:

 

„W myśl definicji słownikowej, usługi jubilerskie i usługi złotnicze należy uznać za tożsame. Działalność polegającą na wykonywaniu takich usług należy zakwalifikować do świadczenia usług jubilerskich wyłączonych ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 13 u.p.t.u.”.

 

Analogiczne stanowisko znajdziemy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2011 r. [sygn. I FSK 318/11]:

 

„Podatnik, który wykonuje usługi złotnicze, nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Usługi złotnicze są tożsame z działalnością jubilerską. Oznacza to, że podatnik, który rozpoczyna taką działalność, jest od razu podatnikiem rozliczającym VAT” [G. Prawna, 2011/8/3]”. Dalej w wyroku tym przeczytać możemy, iż: „Posługując się wykładnią gramatyczną Sąd I instancji uznał, że jubiler to rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze szlachetnych metali i drogich kamieni, a także osoba zajmująca się sprzedażą i oceną wyrobów złotniczych, zaś jubilerstwo to rzemiosło jubilerskie. Natomiast złotnictwo to rzemiosło artystyczne zajmujące się wyrobem przedmiotów ze złota, srebra, platyny, kamieni szlachetnych i innych cennych kruszców (zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego pod red. M. Szymczaka). Słuszne jest zatem stanowisko Sądu, że w myśl definicji słownikowej, usługi jubilerskie i usługi złotnicze należy uznać za tożsame”.

 

Czy sąd słusznie i prawidłowo uznał, iż usługi złotnicze są tożsame z usługami jubilerskimi? Trudno rozstrzygnąć ten problem bez szerszych badań, niemniej jednak sięgnięcie do jednej definicji słownikowej nie przekonuje. Potoczne rozumienie tych pojęć zdaje się być różne. Wydaje się bowiem, że w potocznym rozumieniu tych zwrotów jubilerowi w XXI wieku nadaje się znaczenie ograniczające jedynie do sprzedaży i wyceny biżuterii, podczas gdy złotnikiem nazywa się osobę wyrabiającą ozdobne przedmioty i biżuterię ze złota i innych cennych kruszców. W takim ujęciu pojęcia te są pojęciami różnymi. Znaleźć można słowniki, w których pojęcia ta definiowane są w sposób rozłączny – trudno jednak, w przypadku gdy słowniki są niezgodne co do znaczenia danego słowa, decydować na podstawie jednego o znaczeniu przepisu prawnego. Dochodzi tu bowiem do sytuacji, gdy dokonujemy wykładni nie przepisu prawa, a wykładni hasła w słowniku.Stan prawny obowiązujący na dzień 01.08.2012

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 5 =

 

»Podobne materiały

Zwolnienie podmiotowe od VAT

Zwolnienie podmiotowe od VAT – zasady na 2010 i 2011 rok.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »