Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo właściwe dla międzynarodowej umowy dostawy towarów

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 30.01.2008

Artykuł wyjaśnia prawo jakiego państwa jest właściwe dla oceny podstawowych kwestii związanych z międzynarodową umową dostawy towarów.

Karol Jokiel

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie: prawo jakiego kraju będzie regulowało podstawowe kwestie związane z umową dostawy (i jakie to kwestie?), gdy wykazuje ona związek nie tylko z Polską, ale również z innym państwem? Przykładowo: stronami umowy są podmioty mające swe siedziby w różnych krajach, lub też miejsce realizacji dostawy jest wyznaczone w innym państwie niż miejsce wysyłki towaru.

 

Uregulowanie tych problemów jest zadaniem szczególnej dziedziny prawa – prawa prywatnego międzynarodowego, wskazującego system prawny jakiego państwa jest właściwy dla oceny stosunków prawnych zawierających tzw. element międzynarodowy (obcy).

 

Na gruncie prawa prywatnego międzynarodowego, w zakresie wszelkich zobowiązań umownych, podstawową, powszechnie aprobowaną zasadą jest zasada swobodnego wyboru przez strony systemu prawnego, któremu podlegać będzie łączący je stosunek prawny. Jeżeli tylko system taki pozostaje w jakimkolwiek istotnym związku z danym zobowiązaniem, a strony dokonały zgodnego wyboru w tym zakresie. Regułę tę na gruncie prawa polskiego potwierdza art. 25 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290 z późn. zm. – dalej zwanej ustawą), a obecnie również – a może przede wszystkim – art. 3 Konwencji Rzymskiej z dnia 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Dziennik Urzędowy C 169, 08/07/2005 P. 0010-0022, opublikowanej nadto w polskim Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 10, poz. 57 – dalej zwanej Konwencją), której zapisy znajdują zastosowanie do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym, od dnia 1 sierpnia 2007 r., do Polski, z pierwszeństwem przed przepisami krajowymi.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Wyboru prawa właściwego można dokonać w tekście samej umowy dostawy, warto jednak nadać jej formę pisemną.

 

W tym miejscu należy przypomnieć, że, zgodnie z art. 605 Kodeksu cywilnego (K.c.), czyli ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.): „przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny”.

 

Cytowana definicja ma duże znaczenie, albowiem, jeżeli wybór prawa właściwego dla umowy dostawy (zgodnie z artykułem 3 Konwencji), nie został przez strony dokonany, umowa taka podlegać będzie prawu państwa, z którym wykazuje ona najściślejszy związek (art. 4 Konwencji). Konwencja równocześnie przyjmuje, że umowa wykazuje najściślejszy związek z tym państwem, w którym strona, na której spoczywa obowiązek spełnienia świadczenia charakterystycznego (czyli niepieniężnego – w przypadku umowy dostawy taki charakter ma oczywiście świadczenie dostawcy), w chwili zawarcia umowy ma miejsce zwykłego pobytu lub – w przypadku spółki, stowarzyszenia lub osoby prawnej – siedzibę zarządu.

 

Na zasadzie wyjątku, jeżeli umowa dostawy została zawarta w ramach działalności zawodowej lub gospodarczej strony spełniającej świadczenie charakterystyczne (tu: dostawcy), domniemywa się, że umowa wykazuje najściślejszy związek z państwem, w którym znajduje się jej główne przedsiębiorstwo, lub – jeżeli zgodnie z umową świadczenie ma być spełnione przez inne przedsiębiorstwo niż główne – z państwem, w którym znajduje się to inne przedsiębiorstwo.

 

Jak wspomniano na wstępie, prawo właściwe dla umowy dostawy, ustalone zgodnie z powyższymi wskazówkami, będzie regulowało podstawowe kwestie związane z umową dostawy. Chodzi tu w szczególności o:

 

  • jej wykładnię (interpretację);
  • wykonywanie wynikających z niej zobowiązań;
  • skutki całkowitego lub częściowego niewykonania tych zobowiązań, łącznie z określeniem wysokości szkody w zakresie, w jakim rozstrzygają o tym przepisy prawa oraz w granicach uprawnień przyznanych sądowi przez prawo procesowe;
  • różne sposoby wygaśnięcia zobowiązań oraz przedawnienia i utraty praw, co wynika z upływu terminów;
  • skutki nieważności umowy (art. 10 Konwencji).

 

Oczywiście powyższe nie stoi na przeszkodzie temu, aby w przypadku braku zgody stron na poddanie danego zobowiązania umownego, konkretnemu systemowi prawnemu (a co za tym idzie właściwością systemu prawa wskazanego przez Konwencję), wprowadzić do umowy dostawy postanowienia różniące się od treści przepisów prawa właściwego dla zobowiązania, z tym zastrzeżeniem, że prawo właściwe musi dopuszczać tego typu modyfikacje. Modyfikacje takie, co do zasady, są oczywiście dopuszczalne w każdym systemie prawnym. Ich wyłączenie ma miejsce przede wszystkim w sprawach uregulowanych tzw. przepisami bezwzględnie obowiązującymi, dotyczącymi najczęściej: bezpieczeństwa produktów, a także często przepisów ochrony środowiska itp.Stan prawny obowiązujący na dzień 30.01.2008

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - VII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu – śnieżyce, mróz

Podobno w II Rzeczpospolitej polskie pociągi słynęły z punktualności. W III RP niestety bywa z tym różnie. Usługa przewozowa świadczona przez kolej, jak każda inna usługa, musi być jednak świadczona należycie, a nieterminowy odjazd lub przyjazd pociągu oznacza, iż umowa przewozu zos
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »