Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu – śnieżyce, mróz

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 01.12.2010

Podobno w II Rzeczpospolitej polskie pociągi słynęły z punktualności. W III RP niestety bywa z tym różnie. Usługa przewozowa świadczona przez kolej, jak każda inna usługa, musi być jednak świadczona należycie, a nieterminowy odjazd lub przyjazd pociągu oznacza, iż umowa przewozu została wykonana w sposób niewłaściwy. Artykuł omawia problem odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika kolejowego za opóźnienie w odjeździe lub przyjeździe pociągu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych, takich jak np. złe warunki atmosferyczne (śnieżyce, mróz itp.).

Jakub Bonowicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Umowa przewozu osób koleją

 

Podróż pociągiem odbywa się na podstawie umowy przewozu osób. Jej stronami są przewoźnik kolejowy oraz podróżny (zwany niekiedy pasażerem). Przedmiotem umowy jest przewóz pasażera przez przewoźnika kolejowego pomiędzy określonymi punktami (stacjami) w określonym czasie, zgodnie z rozkładem jazdy pociągów, za zapłatą przez podróżnego ceny. Warunki umowy przewozu koleją reguluje ustawa z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, regulamin świadczenia usług przez przewoźnika kolejowego oraz bilet kolejowy, który określa stację początkową i docelową, ilość kilometrów oraz cenę (a w pewnych wypadkach, jeśli bilet jest wykupywany na ściśle określony pociąg, również dokładną datę odjazdu i przyjazdu pociągu na stacji początkowej i docelowej). Obowiązkiem przewoźnika kolejowego jest przewóz podróżnego z należytą starannością, zgodnie z rozkładem jazdy, a więc do stacji docelowej i punktualnie, zaś obowiązkiem podróżnego jest uiszczenie ceny za przewóz oraz posiadanie biletu ważnego na dany przewóz (daną trasę lub w niektórych wypadkach na dany pociąg).

 

Opóźnienie pociągu – zwrot kosztów biletu

 

Regulacja prawna odpowiedzialności przewoźnika kolejowego za skutki opóźnienia w odjeździe lub przyjeździe środka transportu na czas uregulowana jest w prawie wspólnotowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 23.10.2007 r. Nr 1371/2007 r., dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Jednakże niektórych przepisów rozporządzenia (w tym dotyczących interesującej nas kwestii) nie stosuje się do miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych przewozów osób, na podstawie ustawy o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 r. oraz (do dnia 30.06.2011 r.) krajowych połączeń pasażerskich oraz połączeń ze stacjami położonymi poza granicami UE (ustawa z 25.06.2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1658). Natomiast stosuje się art. 16 tego Rozporządzenia, który stanowi, iż w przypadku, gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy przewozu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy:

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  1. Zwrotem pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia pierwotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie. Wypłata następuje w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o zwrot, może on zostać dokonany w postaci kuponów lub innych usług, jeżeli ich warunki są elastyczne (szczególnie w odniesieniu do okresu ważności oraz miejsca docelowego), z tym że na wniosek pasażera musi być zawsze w formie pisemnej. Kwota zwrotu nie może być pomniejszona o finansowe koszty transakcji (opłaty, koszty telekomunikacyjne lub znaczki).
  2. Kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego, w najbliższym dostępnym terminie albo w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

 

Pozostałe szkody

 

Jednak następstwem opóźnienia pociągu mogą być także szkody w postaci np. konieczności skorzystania z noclegu, zapłaty za taksówkę (aby nadrobić stracony czas), czy przebukowania biletu lotniczego (jeśli np. nie zdążymy na lotnisko).

 

Do niedawna odpowiedzialność przewoźnika kolejowego była niemal iluzoryczna. Prawo przewozowe stanowiło w art. 62 ust. 2, iż przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportu, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

 

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02.12.2008 r. sygn. akt. K 37/07 przepis ten w części obejmującej zwrot „jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika” uznany został za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i 76 Konstytucji.

 

Oznacza to, iż ma on obecnie brzmienie: „przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportu”. Przepis nie określa dalszych warunków odpowiedzialności, zatem stosować należy ogólne warunki odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy z Kodeksu cywilnego (K.c.). Ten ogólny przepis to art. 471 K.c., który stanowi, iż „dłużnik (w tym wypadku przewoźnik) obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Pasażer jako słabsza strona umowy nie musi udowadniać winy przewoźnika, to przewoźnik musi udowodnić, że opóźnienie pociągu jest skutkiem zdarzenia, za które nie ponosi on odpowiedzialności (co jest dość trudne). Musi wykazać, że dochował on należytej staranności (art. 472 K.c.), którą w odniesieniu do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oceniać należy przy określeniu zawodowego charakteru tej działalności (art. 355 § 2 K.c.). Brak winy przewoźnika będzie zachodzić w przypadkach np. burzy śnieżnej czy innych złych warunków atmosferycznych, niespodziewanego uszkodzenia trakcji. Jednakże w wyroku Trybunału wyrażono pogląd, iż nawet w takim wypadku przewoźnik dopiero wtedy nie będzie odpowiadać, gdy uprzedzi podróżnych o możliwości powstania kłopotów komunikacyjnych i opóźnieniu jeszcze w miarę możliwości przed rozpoczęciem podróży.

 

Za co możemy domagać się odszkodowania? Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż: „nie sposób dostrzec, że odwołanie kursu uniemożliwiające pasażerowi wyruszenie w drogę, albo opóźnienie w dotarciu do celu może wiązać się z uszczerbkiem materialnym. Może on mieć różną postać i różne rozmiary. Nie analizując wszystkich możliwych przypadków dość wskazać na często występującą sytuację wynikającą z faktu, że tylko nieliczne pociągi są ze sobą »skomunikowane«, czyli czekają na pasażerów innego pociągu, w której pasażer spóźnionego pociągu nie zdąża na inny pociąg, przez co nie może kontynuować podróży, co z kolei wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów (np. noclegu)”.

 

Trzeba podkreślić, iż odpowiedzialność przewoźnika kolejowego na ogólnych zasadach jest instytucją nową i na ukształtowanie praktyki w tej dziedzinie trzeba będzie poczekać. Z pewnością jednak – jeśli wskutek opóźnienia środka transportu ponieśliśmy szkody, dodatkowe wydatki – warto walczyć o swoje prawa.

 

Jeśli jesteś zainteresowany dochodzeniem odszkodowania, zapraszamy do korzystania z naszych usług.Stan prawny obowiązujący na dzień 01.12.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »