.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka z o.o. (s.r.o.) na Słowacji – ciekawy i niedrogi sposób na optymalizację działalności gospodarczej

Dotychczas Słowacja kojarzyła się Polakom przede wszystkim z zimowymi wyjazdami na narty, różnymi gatunkami alkoholi oraz czekoladą „studencką”. Tymczasem niewiele osób wie, iż ten niewielki, sąsiadujący z Polską kraj oferuje bardzo korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej poprzez spółkę z o.o. (s.r.o.). Spółka taka może być ciekawym sposobem na optymalizację podatkową i kosztową.Spółka z o.o. (s.r.o.) na Słowacji – ciekawy i niedrogi sposób na optymalizację działalności gospodarczej

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka z o.o. na Słowacji

S.r.o. (Spolocnost s rucenim obmedzenym) to odpowiednik naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakładają ją wspólnicy (spolocnici), którzy muszą wnieść wkłady. Spółka posiada organy, którymi są walne zgromadzenie wspólników (valne zhromazdenie) oraz dyrektor (konatiel). Spółka może mieć więcej niż jednego dyrektora, wtedy konieczne jest określenie sposobu jej reprezentacji, a więc wskazanie, czy każdy dyrektor może działać samodzielnie, czy też wymagane jest ich współdziałanie.

 

Jakie korzyści?

 

Korzyści płynących z założenia spółki z o.o. na Słowacji jest wiele. Wymieńmy najważniejsze:

 

 1. Prawo słowackie o wiele łagodniej traktuje dyrektorów spółki z punktu widzenia ich odpowiedzialności za jej długi. W prawie polskim członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają zarówno za jej zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym (np. niezapłacona wierzytelność za zakup towaru) jak i publicznoprawnym (podatki, składki ZUS, NFZ, kary administracyjne). Przy czym ta druga odpowiedzialność jest bardzo surowa. Co prawda odpowiedzialności można uniknąć, składając w odpowiednim terminie wniosek o ogłoszenie upadłości, jednakże wciąż zdarza się to rzadko, tym bardziej, iż dość trudno jednoznacznie wskazać, kiedy pojawia się podstawa do ogłoszenia upadłości. W spółce słowackiej odpowiedzialność dyrektorów jest zdecydowanie słabsza – nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki. Jeśli chodzi o podatki, to odpowiadają oni dopiero wtedy, kiedy uda się udowodnić winę umyślną w ich niepłaceniu, co stanowi przestępstwo. Udowodnienie zaś takiej winy jest niezwykle trudne. Powoduje to, iż ryzyko, na jakie dyrektorzy spółki wystawiają swój prywatny majątek, jest bardzo niewielkie i zdecydowanie mniejsze niż w Polsce.
   
 2. Niższe podatki i liberalna polityka w stosunku do przedsiębiorców.
  • podatek VAT wynosi 20%;. Limit obrotu zwolnionego z VAT jest wyższy niż w Polsce i wynosi 49 700 euro;
  • podatek od zysków spółki (odpowiednik CIT) wynosi 22%, naturalnie płacimy go od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Jednakże planuje się od 1 stycznia 2015 r. wprowadzenie minimalnego podatku rocznego w wysokości 500 euro, nawet jeśli spółka przynosi straty. Brak jest podatku od dywidendy wypłacanej wspólnikom (co jest konsekwencją przyjęcia założenia, iż nie powinno się opodatkowywać dwa razy tego samego dochodu). Problemem może być tutaj konieczność opodatkowania dywidendy w Polsce;
  • odnośnie kasy fiskalnej, to jest ona obowiązkowa przy prowadzeniu sklepu lub punktu detalicznego sprzedaży. Przy działalności internetowej lub sklepie on-line – nie ma obowiązku jej posiadania;
  • istotną korzyścią jest także dość liberalne podejście organów podatkowych i kontrolnych; Słowacja uchodzi bowiem za kraj dużo bardziej przyjazny przedsiębiorcom niż Polska. Jest to spowodowane ogólną tendencją do pobudzania gospodarki (Słowacja bardzo boleśnie odczuła zarówno rozpad Czechosłowacji jak i wprowadzenie euro) jak i wciąż jeszcze niewielką praktyką urzędów np. w aspektach działalności internetowej, co powoduje dość ostrożne podejście do ewentualnego karania przedsiębiorców czy wymierzania im pochopnie podatków. Zdecydowanie rzadziej zdarzają się uciążliwe kontrole czy kwestionowanie zaliczania określonych wydatków w koszty uzyskania przychodu.
    
 3. Mniejszy stopień sformalizowania niż w Polsce. I tak kadencja dyrektorów nie musi być określona latami, mogą oni być powołani na stałe. Zgromadzenie wspólników może odbywać się na terytorium Polski (przynajmniej raz do roku). Nie jest wymagany notarialny protokół ze zgromadzenia ani notarialne poświadczenie podpisów wspólnika (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgromadzenie podejmuje ważniejsze decyzje, np. odwołanie dyrektora i powołanie nowego). Dyrektor może pełnić swą funkcję na podstawie samego tylko powołania, może też zawrzeć ze spółką umowę o pracę.
   
 4. Koszty uzyskania przychodu i odliczenia VAT – katalog jest o wiele szerszy niż w Polsce, w koszty można zaliczyć wydatki na reklamę, alkohol czy obiady z klientami i to na podstawie paragonów, a nie faktur. Możliwe jest dokonanie odliczenia VAT od paliwa. Generalnie w koszty można zaliczyć praktycznie wszystko, co ma jakikolwiek związek z działalnością spółki.
   
 5. Dużo niższe koszty obsługi księgowej. Wynoszą one ok. 40 euro miesięcznie, a mogą być niższe, jeśli Spółka np. wystawia niedużą ilość faktur. Brak jest również opłat rocznych do rejestru spółek. Raz w roku należy złożyć sprawozdanie finansowe do rejestru (Obchodny register), nie wiąże się to z uiszczeniem jakiejkolwiek opłaty.
   
 6. Obciążenia pracownicze i ubezpieczeniowe są zdecydowanie niższe niż w Polsce. Jest to bardzo przydatne dla spółek, które zamierają zatrudniać pracowników. Korzyści są jeszcze wyższe, gdy zatrudniamy pracowników delegowanych, zwłaszcza w krajach, gdzie mamy wysokie diety. Przykładowo, pracownik taki zatrudniony jest na słowacką pensję minimalną, a dodatkowo otrzymuje on diety, które nie podlegają ani oskładkowaniu ani podatkowi. Pozwala to na bardzo dużą redukcję obciążeń pracowniczych.
   
 7. Samochody – istotne dla firm transportowych lub kupujących dużą ilość samochodów. Koszty rejestracji są dużo niższe, zwłaszcza przy autach sprowadzanych z zagranicy (ok. 1200 zł). Ubezpieczenie OC na Słowacji jest tańsze niż w Polsce, nadto przy samochodach osobowych nie ma problemów z odliczaniem całego VAT od paliwa Oczywiście samochody zarejestrowane na Słowacji mogą poruszać się po Polsce.
   
 8. Spółka słowacka może nabywać w Polsce nieruchomości bez zezwolenia. Jest podmiotem unijnym, więc nie obowiązują ją ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przewidziane dla cudzoziemców lub cudzoziemskich osób prawnych.

 

Czy będąc dyrektorem w spółce s.r.o. i mając firmę w Polsce można płacić ZUS na Słowacji?

To pytanie zadaje wielu przedsiębiorców, dla których wysokie składki ZUS w Polsce są istotnym obciążeniem. Odpowiedź brzmi – tak, gdyż zgodnie z rozporządzeniem unijnym 883/2004 w przypadku gdy dana osoba prowadzi działalność gospodarcza w jednym państwie i jednocześnie wykonuje pracę najemną w drugim państwie, podlega ona ubezpieczeniu społecznym w tym drugim państwie. Przez wykonywanie pracy najemnej, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, rozumieć należy także pracę jako członek organu osoby prawnej (dyrektor spółki zoo). Nie ma znaczenia wymiar etatu (np. przy 1/8 etatu składki ubezpieczeniowe wynoszą ok. 80 zł miesięcznie). Trzeba przy tym pamiętać, iż aby korzystać z tego rozwiązania, praca na rzecz spółki słowackiej powinna być wykonywana na terytorium Słowacji, a przynajmniej jej „znacząca część” nie może być wykonywana w Polsce.

Jak wygląda założenie spółki na Słowacji?

Założenie spółki zoo na Słowacji jest bardzo proste. Aby założyć spółkę na Słowacji wspólnicy i dyrektorzy muszą stawić się na Słowacji tylko jeden raz. Podpisują oni umowę spółki (spolocenska zmluva), oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i innych należnościach publicznoprawnych oraz oświadczenie dotyczące wniesienia wkładów oraz wzory podpisów Podpisy na umowie spółki oraz oświadczeniu o niezaleganiu w podatkach muszą być poświadczone przez słowackiego notariusza (nie jest natomiast konieczna forma aktu notarialnego). Następnie konieczne jest wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 5000 euro; wkład ten musi zostać zdeponowany w banku jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki do rejestru (bez tego spółka nie zostanie zarejestrowana). Wkład może być wyjęty z depozytu po zarejestrowaniu Spółki. Od razu istnieje możliwość wynajęcia dla Spółki biura wirtualnego na Słowacji. Na podstawie tych dokumentów składany jest wniosek o rejestrację Spółki, proces rejestracji trwa 3-4 tygodnie. Po otrzymaniu dokumentów rejestrowych Spółka może otworzyć konto bankowe (w tym celu konieczny jest ponowny przyjazd jednego z dyrektorów na Słowację – jeśli ma on uprawnienie do samodzielnego reprezentacji Spółki lub dwóch dyrektorów, jeśli wymagane jest ich współdziałanie). Do założenia Spółki wystarczy okazanie dowodów osobistych oraz przedłożenie aktualnych zaświadczeń dyrektorów z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tłumaczone jest ono na miejscu na język słowacki), dodatkowo w banku niezbędne może być okazanie paszportów.

Koszty założenia spółki na Słowacji

Opłaty za tłumaczenie dokumentów, poświadczenia podpisów – ok. 60 euro

Opłata rejestracyjna – 165,75 euro

Razem: 225,75 euro

Do tego doliczyć należy wynagrodzenie prawnika (do ustalenia)

 

Koszty utrzymania spółki na Słowacji roczne

Najem biura wirtualnego – ok. 216 euro

Księgowość 480 euro

Razem: 696 euro (cena brutto)

 

Dla porównania koszty utrzymania spółki w Polsce roczne

– prowadzenie księgowość spółki zoo kosztuje ok. 615 zł brutto, a więc 7380 zł rocznie

– opłata za ogłoszenie sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 500 zł

– biuro wirtualne na 12 miesięcy – ok. 600 zł

Co daje razem kwotę 8500 zł, a więc 2000 euro.

 

Świadczymy profesjonalną pomoc w zakresie otwarcia i utrzymywania spółek s.r.o. na Słowacji. Współpracujemy z lokalnymi kancelariami. Na życzenie klienta wyjeżdżamy razem z nim na Słowację w celu dopilnowania wszelkich formalności związanych z rejestracją spółki i omówienia wszystkich kwestii prawnych i podatkowych.


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 + cztery =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu