Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto jest kim w systemie RODO?

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 15.02.2018

W systemie ochrony danych osobowych występuje wiele podmiotów, które wykonują różne zadania i mają różne obowiązki nałożone przez prawodawcę unijnego w RODO. W związku z powyższym pozostaje rzeczą niezwykle istotną, aby administrator danych wiedział o kręgu podmiotowym oraz jeszcze przed dniem 25 maja 2018 r. należycie uregulował zasady współpracy ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces ochrony danych osobowych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni „współadministratorami”. W drodze wspólnych uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

 

Inspektor ochrony danych” oznacza osobę, która zastąpi dawnego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), czyli osobę mającą przede wszystkim za zadanie czuwać nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych w organizacji i udzielać administratorowi danych osobowych wsparcia w zakresie zbudowanego systemu ochrony danych osobowych. Więcej na temat inspektora ochrony danych można przeczytać w odrębnym artykule, dostępnym pod adresem Inspektor ochrony danych.

 

Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych” oznacza osobę podporządkowaną administratorowi danych osobowych i mającą dostęp do danych osobowych za jego wiedzą i zgodą. Innymi słowy, chodzi przede wszystkim o osobę, która pozostaje w strukturze organizacyjnej administratora, ponieważ jest np. pracownikiem, wykonawcą umowy o dzieło, zleceniobiorcą, i nad którą administrator może sprawować bezpośrednią kontrolę. Każda z tych osób powinna co do zasady dysponować formalnym upoważnieniem administratora, najlepiej wyrażonym na piśmie i określającym zakres upoważnienia.

 

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Chodzi tutaj o sytuację, gdy administrator przekazuje innemu podmiotowi posiadane przez siebie dane osobowe, a podmiot przetwarzający wykonuje pewne operacje na tych danych — na polecenie administratora oraz w zakresie przez niego wskazanym. Przykład: zlecenie obsługi kadrowo-płacowej biuru rachunkowemu (biuro rachunkowe przetwarza dane osobowe kontrahentów i pracowników administratora), zlecenie obsługi informatycznej firmie IT (firma IT przetwarza np. dane w systemach informatycznych należące do administratora), zlecenie przeprowadzenia kampanii mailingowej agencji reklamowej (agencja reklamowa przetwarza np. bazę e-maili klientów administratora).

 

Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe. Każdy podmiot przetwarzający jest odbiorcą danych osobowych, ale nie każdy odbiorca danych osobowych jest podmiotem przetwarzającym. Najważniejszą cechą odróżniającą jest to, czy podmiot, któremu ujawnia się dane, przetwarza je w imieniu i na polecenie administratora danych osobowych. Przykład: jeżeli przedsiębiorca powierza firmie windykacyjnej ściągnięcie długu w jego imieniu, to firma windykacyjna będzie podmiotem przetwarzającym – a zarazem odbiorcą. Jeżeli natomiast przedsiębiorca sprzedaje dług firmie windykacyjnej, to będzie ona tylko odbiorcą danych osobowych, ale już nie podmiotem przetwarzającym.

———


Stan prawny obowiązujący na dzień 15.02.2018


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus VIII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki