Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto jest kim w systemie RODO?

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 15.02.2018

W systemie ochrony danych osobowych występuje wiele podmiotów, które wykonują różne zadania i mają różne obowiązki nałożone przez prawodawcę unijnego w RODO. W związku z powyższym pozostaje rzeczą niezwykle istotną, aby administrator danych wiedział o kręgu podmiotowym oraz jeszcze przed dniem 25 maja 2018 r. należycie uregulował zasady współpracy ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces ochrony danych osobowych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni „współadministratorami”. W drodze wspólnych uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

 

Inspektor ochrony danych” oznacza osobę, która zastąpi dawnego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), czyli osobę mającą przede wszystkim za zadanie czuwać nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych w organizacji i udzielać administratorowi danych osobowych wsparcia w zakresie zbudowanego systemu ochrony danych osobowych. Więcej na temat inspektora ochrony danych można przeczytać w odrębnym artykule, dostępnym pod adresem Inspektor ochrony danych.

 

Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych” oznacza osobę podporządkowaną administratorowi danych osobowych i mającą dostęp do danych osobowych za jego wiedzą i zgodą. Innymi słowy, chodzi przede wszystkim o osobę, która pozostaje w strukturze organizacyjnej administratora, ponieważ jest np. pracownikiem, wykonawcą umowy o dzieło, zleceniobiorcą, i nad którą administrator może sprawować bezpośrednią kontrolę. Każda z tych osób powinna co do zasady dysponować formalnym upoważnieniem administratora, najlepiej wyrażonym na piśmie i określającym zakres upoważnienia.

 

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Chodzi tutaj o sytuację, gdy administrator przekazuje innemu podmiotowi posiadane przez siebie dane osobowe, a podmiot przetwarzający wykonuje pewne operacje na tych danych — na polecenie administratora oraz w zakresie przez niego wskazanym. Przykład: zlecenie obsługi kadrowo-płacowej biuru rachunkowemu (biuro rachunkowe przetwarza dane osobowe kontrahentów i pracowników administratora), zlecenie obsługi informatycznej firmie IT (firma IT przetwarza np. dane w systemach informatycznych należące do administratora), zlecenie przeprowadzenia kampanii mailingowej agencji reklamowej (agencja reklamowa przetwarza np. bazę e-maili klientów administratora).

 

Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe. Każdy podmiot przetwarzający jest odbiorcą danych osobowych, ale nie każdy odbiorca danych osobowych jest podmiotem przetwarzającym. Najważniejszą cechą odróżniającą jest to, czy podmiot, któremu ujawnia się dane, przetwarza je w imieniu i na polecenie administratora danych osobowych. Przykład: jeżeli przedsiębiorca powierza firmie windykacyjnej ściągnięcie długu w jego imieniu, to firma windykacyjna będzie podmiotem przetwarzającym – a zarazem odbiorcą. Jeżeli natomiast przedsiębiorca sprzedaje dług firmie windykacyjnej, to będzie ona tylko odbiorcą danych osobowych, ale już nie podmiotem przetwarzającym.

———


Stan prawny obowiązujący na dzień 15.02.2018


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus VIII =

 

»Podobne materiały

Jak wdrożyć RODO?

Od 25 maja 2018 r. będzie stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Rodzaje czynności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO

Prawodawca unijny zawarł w art. 4 pkt 2 RODO definicję przetwarzania danych osobowych: „»Przetwarzanie« oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalan

 

Definicja i rodzaje danych osobowych w RODO

Najważniejszym pojęciem pojawiającym się w RODO jest oczywiście pojęcie „danych osobowych” — ich ochrona stanowi istotę przyjętego rozporządzenia. Z uwagi na brak katalogu podmiotów, które mogą być uznane za administratorów danych osobowych lub podmioty przetwarzające dane osobowe,

 

Inspektor ochrony danych

Kim jest inspektor danych osobowych w świetle RODO?  W ustawie o ochronie danych z 1997 r., wdrażającej unijną dyrektywę 95/46/WE, występuje podmiot zwany „administratorem bezpieczeństwa informacji”, którego może powołać administrator danych osobowych dla zapewnienia lepszego pozio

 

RODO – rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych

Co to jest RODO i czy trzeba się bać? Od jakiegoś czasu w mediach pojawia się tajemniczo brzmiące słowo „RODO”. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że sprawa RODO to nie kolejna ciekawostka w środowisku prawników, lecz prawdziwa rewolucja, która dotknie setki tysięcy przedsiębiorstw w cał

 

Kogo dotyczy RODO?

Kogo dotyczą obowiązki przewidziane w RODO? W dotychczas obowiązującej ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm. — dalej: u.o.d.o.) polski ustawodawca wyraźnie wskazał, do kogo stosuje się przepisy ustawy.

 

Jakie kary grożą za naruszenie przepisów RODO?

Niewiele aktów prawnych jeszcze przed ich stosowaniem zyskuje miano „legendarnych”, ale tak stało się w odniesieniu do RODO, które już od wielu miesięcy spędza sen z powiek administratorom danych osobowych. Stało się tak przede wszystkim za sprawą sankcji, jakie przewiduje rozporządzenie

 

Jak wdrożyć RODO krok po kroku

Im bliżej 25 maja, tym częściej pojawia się pytanie: jak wdrożyć RODO szybko i sprawnie, nie bankrutując przy tym? Jak zrobić system ochrony danych osobowych, którym da się łatwo zarządzać, bez konieczności dzwonienia do prawnika przy każdym problemie?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »