Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kogo dotyczy RODO?

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 11.01.2018

Kogo dotyczą obowiązki przewidziane w RODO?

W dotychczas obowiązującej ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm. — dalej: u.o.d.o.) polski ustawodawca wyraźnie wskazał, do kogo stosuje się przepisy ustawy.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.o.d.o. ustawę stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, zaś w myśl art. 3 ust. 2 u.o.d.o. – niepublicznymi podmiotami zobowiązanymi do przestrzegania regulacji z zakresu ochrony danych osobowych są:

 

1) niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne;

2) osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych

– które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na gruncie RODO nie ma analogicznego katalogu podmiotów, które są zobowiązane do przestrzegania przepisów rozporządzenia, co oznacza, że najważniejszym kryterium staje się okoliczność, czy jednostka X przetwarza dane osobowe i czy w związku z tym przetwarzaniem mamy do czynienia z jakimkolwiek wyłączeniem. Wyjątki dotyczące stosowania RODO zostały ujęte w art. 2 ust. 2 RODO:

 

„Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:

 

a) w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii [np. obronność, bezpieczeństwo narodowe, integralność państwa — przyp. M.W.];

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

b) przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 TUE [wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — przyp. M.W.];

c) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;

d) przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom”.

 

Jak widać, wyjątków, które zwalniają od obowiązku stosowania RODO, jest bardzo, bardzo niewiele — w życiu codziennym najszersze zastosowanie będzie miał zapewne wyjątek przewidziany w lit. c, tj. przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Jak wskazuje D. Lubasz, „O naturze i kwalifikacji danych stanów faktycznych jako objętych zakresem pojęć osobistego lub domowego charakteru przetwarzania decyduje perspektywa przetwarzającego, a wśród przykładów należy wymienić: prywatne spisy telefonów, znajomych, urodzin, w tym w połączeniu np. z zainteresowaniami, sposobem spędzania wolnego czasu, informacje na temat miejsc noclegowych gromadzone przez korzystającego itp. (…) Czynności o charakterze osobistym czy domowym (ang. personal or household activity, niem. persönliche oder familiäre Tätigkeiten) dotyczą zatem generalnie aspektów aktywności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, spędzaniem urlopu, w tym pamiątek z niego, np. zdjęć czy filmów, konsumpcji czy uprawiania sportu. Również domowy monitoring będzie mógł być objęty komentowanym wyłączeniem, jednakże jedynie wówczas, jeśli zostaną spełnione kryteria sformułowane przez Trybunał Sprawiedliwości w powołanym już wyroku w sprawie C-212/13 František Ryneš v. Úřad pro ochranu osobních údajů, które również na gruncie rozporządzenia 2016/679 zachowują aktualność” (D. Lubasz, Komentarz do art. 2 rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, WKP 2018).

 

Wszystkie podmioty — publiczne i prywatne — które przetwarzają dane osobowe obywateli Unii Europejskiej i które nie korzystają z wymienionych wyłączeń, są zobowiązane stosować się od dnia 25 maja 2018 r. do wymogów wskazanych w RODO. W związku z powyższym dotyczą one zarówno wielkich korporacji, jak i niewielkich przedsiębiorstw zatrudniających kilka osób; właścicieli sklepów internetowych, dostawców energii, dostawców usług telekomunikacyjnych, szkół, przedszkoli, szpitali, lekarzy, fizjoterapeutów, urzędów, domów kultury, a nawet tych, którzy prowadzą strony internetowe i tworzą listy odbiorców newslettera (bo trudno podciągnąć taką aktywność pod cele osobiste i domowe). Sporządzenie zamkniętego katalogu podmiotów obowiązanych przestrzegać przepisów RODO jest absolutnie niemożliwe, dlatego na pytanie, kogo dotyczy rozporządzenie, trzeba odpowiedzieć: praktycznie wszystkich, którzy mają do czynienia z cudzymi danymi osobowymi.

 

Ktoś, kto przetwarza takie dane, w świetle RODO staje się administratorem:

 

„»Administrator« oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych” (art. 4 pkt 7 zd. pierwsze RODO). Jak widać, definicja jest bardzo szeroka i elastyczna, w związku z czym można nią objąć wiele podmiotów. Praktyczną konsekwencją uznania za administratora jest to, że taki administrator musi zapoznać się z przepisami RODO i zacząć je stosować, co przynajmniej w pierwszych miesiącach obowiązywania nowych zasad nie będzie łatwe, ponieważ rozporządzenie wprowadza sporo nowości.

———Stan prawny obowiązujący na dzień 11.01.2018

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus zero =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

RODO – rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych

Co to jest RODO i czy trzeba się bać? Od jakiegoś czasu w mediach pojawia się tajemniczo brzmiące słowo „RODO”. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że sprawa RODO to nie kolejna ciekawostka w środowisku prawników, lecz prawdziwa rewolucja, która dotknie setki tysięcy przedsi
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »