Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za holowanie

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 13.05.2009

Widok lawety, na którą wciągane jest unieruchomione auto to niezbyt przyjemne przeżycie dla jego właściciela (i pasażerów). Zarówno w sferze psychicznej jak i materialnej, jako że holowanie pojazdu to dość droga usługa. Za stracone nerwy nikt nam raczej nie zapłaci, natomiast w wielu wypadkach możemy domagać się zwrotu poniesionych kosztów. Przyjrzyjmy się, jak zatem wygląda kwestia holowania pojazdu na gruncie prawa ubezpieczeniowego.

Jakub Bonowicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Należy przede wszystkim odróżnić dwie sytuacje. Pierwsza to taka, gdy holowanie pojazdu jest następstwem wypadku, który nastąpił z winy innego kierowcy i to on (jego ubezpieczyciel) ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki tegoż wypadku na podstawie ubezpieczenia OC. Druga grupa przypadków obejmuje sytuacje, gdy nasz samochód wymaga odtransportowania albo w wyniku awarii pojazdu, albo też uszkodzenia będącego następstwem kolizji, za którą sami ponosimy odpowiedzialność. Również takie ryzyko można objąć ochroną ubezpieczeniową, w formie tzw. ubezpieczenia Assistance, które występuje albo jako integralny składnik lub dodatek do ubezpieczenia OC czy AC, albo też jako dodatkowo płatna opcja.

 

Z OC zwykle nie ma problemów

 

Jeśli jesteś ofiarą wypadku spowodowanego z winy innego kierowcy, to wówczas odpowiedzialność za szkodę z niego wynikłą ponosi sprawca wypadku, za którego odpowiada jego ubezpieczyciel, w którym sprawca miał wykupioną ważną polisę OC, a jeśli nie miał ważnej polisy – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Szczegóły reguluje ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152). Zasadą jest to, że zakład ubezpieczeń odpowiada w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego posiadacza pojazdu (art. 34 i 35 ustawy). Granice te są określone przez art. 361 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w granicach normalnego związku przyczynowego, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Nie ma oczywiście wątpliwości, że konieczność odtransportowania unieruchomionego samochodu z miejsca zdarzenia do zakładu naprawczego czy miejsca zamieszkania poszkodowanego jest normalnym następstwem wypadku. I rzeczywiście, w praktyce ubezpieczyciele zwracają koszty holowania pojazdu. Problemu nie ma, gdy są one należycie udokumentowane, tj. firma pomocy drogowej wystawiła nam rachunek. Zdecydowanie gorzej, gdy np. skorzystaliśmy z usług znajomego, co się często zdarza. W takim wypadku dobrze jest zadbać o odpowiednie udokumentowanie tego faktu jak i poniesionych wydatków.

 

Assistance

 

Zupełnie inny jest stan rzeczy, gdy samochód został unieruchomiony w wyniku awarii (po prostu się popsuł w czasie jazdy lub nie możemy go „zapalić”) lub też spowodowaliśmy z własnej winy wypadek, na skutek którego nasze auto wymaga odtransportowania. Wówczas musimy wiedzieć, czy w ramach wykupionej ochrony ubezpieczeniowej mieści się także – najczęściej w ramach tzw. pakietu Assistance – koszt organizacji i holowania pojazdu. Szczegóły określa wówczas umowa ubezpieczenia (najczęściej mająca formę ogólnych warunków ubezpieczenia – OWU), którą zawarliśmy ze swoim ubezpieczycielem.

 

Pułapki Assistance

 

W momencie gdy wykupimy Assistance, warto bardzo dokładnie zapoznać się z jego warunkami, gdyż w chwili awarii lub wypadku z pewnością nie będzie na to czasu. A w umowach tych jest sporo pułapek.

 

Przede wszystkim umowy zwykle przewidują zapis, iż ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty holowania, które poszkodowany zorganizował na własną rękę. W momencie unieruchomienia pojazdu powinniśmy skontaktować się z ubezpieczycielem – telefonicznie, dzwoniąc na numer wskazany w polisie. Ubezpieczyciel wówczas przejmuje na siebie obowiązek zorganizowania holowania jak również pokrycia jego kosztów (co odbywa się już między firmą pomocy drogowej a ubezpieczycielem; poszkodowany zwykle nie musi wykładać pieniędzy na miejscu). Natomiast ubezpieczyciele konsekwentnie wyłączają swoją odpowiedzialność za sytuację, kiedy to poszkodowany sam zadzwoni po lawetę, zapłaci określoną kwotę, po czym przedstawi ubezpieczycielowi rachunek i żąda zwrotu.

 

Punkty sporne

 

Wszystko to wydaje się proste i jasne, jednakże w praktyce często dochodzi do zatargów.

 

Otóż od razu nasuwa się pytanie, jak postąpić, gdy poszkodowany nie jest w stanie skontaktować się z ubezpieczycielem, bo np. wyładował mu się telefon, a utknął w szczerym polu. Przepisy OWU zwykle przewidują taką sytuację, stanowiąc, iż ubezpieczyciel nie odpowiada w wypadku, gdy brak możliwości komunikacji z nim był następstwem niedziałania czy uszkodzenia urządzeń służących do telekomunikacji.

 

Zdarzają się też sytuacje, kiedy poszkodowany np. ma problemy, bo co prawda dodzwonił się do centrum alarmowego firmy ubezpieczeniowej, ale nie dochodzi do zorganizowania pomocy. Przykładowo pracownik firmy w ogóle odmawia zorganizowania holowania, uzasadniając to różnymi okolicznościami albo też żąda podania danych typu numer dowodu osobistego czy prawa jazdy, które to dokumenty akurat znajdują się u policjantów sporządzających protokół z wypadku. Bywają też przypadki, iż w centrum alarmowym, teoretycznie czynnym 24 godziny na dobę, nikt się nie odzywa... Zirytowany taką sytuacją poszkodowany w końcu organizuje lawetę na własną rękę.

 

Czy w takiej sytuacji, gdy ubezpieczyciel bezzasadnie odmawia pomocy albo nie ma możliwości skontaktowania się z nim, wskutek czego poszkodowany zmuszony jest sam dzwonić po lawetę i za nią płacić, może on uzyskać zwrot kosztów? Tak. Otóż do umowy ubezpieczenia, jak do każdej umowy, stosujemy art. 471 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

W takim wypadku dłużnik – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z tego, że nie wykonał on swoich obowiązków umownych. Obowiązek ten polegał na tym, by zapewnić ubezpieczonemu pomoc w razie unieruchomienia jego pojazdu, tj. zorganizować lawetę i pokryć koszt transportu pojazdu. Oznacza to, że poszkodowany może żądać zwrotu wszystkich faktycznie poniesionych na holowanie kosztów. Ubezpieczyciel może zwolnić się od odpowiedzialności tylko wtedy, gdy udowodni, że brak jego działania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, tj. na przykład, że zaproponował poszkodowanemu niezwłoczną pomoc, ale ten nie chciał z niej skorzystać albo że poszkodowany w ogóle się z nim nie skontaktował (choć centrum alarmowe działało). Ale ciężar dowodu spoczywa tutaj na ubezpieczycielu!

 

Koszt organizacji holowania i koszt holowania to co innego

 

Spór może dotyczyć także sumy, do jakiej odpowiada ubezpieczyciel. Załóżmy, że ograniczył on swoją odpowiedzialność za „ koszt holowania” do 500 zł. Pojawia się problem, co to znaczy. W skład bowiem pakietu Assistance wchodzi usługa „zorganizowania holowania” jak i „pokrycia kosztów holowania”. Jest to mało czytelne. Czym innym jest bowiem koszt samego transportu holowanego pojazdu, a czym innym tzw. koszt organizacji, tj. przyjazdu lawety na miejsce zdarzenia, załadunku pojazdu jak i powrotu lawety.

 

Przykład: Panu Janowi zepsuł się samochód w Skierniewicach. Zadzwonił więc do firmy ubezpieczeniowej, w której miał wykupione ubezpieczenie (ubezpieczyciel obowiązany był do organizacji i pokrycia kosztów holowania), ale ta odmówiła bezzasadnie pomocy. Pan Jan zorganizował więc holowanie do miejsca zamieszkania – Łodzi. Zapłacił 800 zł, z czego 40 zł za przyjazd lawety, 100 zł za załadunek pojazdu, 500 zł za transport ze Skierniewic do Łodzi i 160 zł za powrót lawety do Skierniewic. Zażądał następnie zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczyciela, który przyznał się do błędu, zwrócił jednak jedynie 500 zł, tłumacząc, że zgodnie z umową pokrywa on koszty holowania tylko do wysokości 500 zł. Czy Pan Jan może domagać się pozostałych 300 zł, tłumacząc, że koszt transportu pojazdu wyniósł 500 zł, zaś pozostały wydatek za przyjazd lawety, załadunek i powrót to już „organizacja holowania”, do której również był obowiązany ubezpieczyciel? Wydaje się, że tak i warto tutaj walczyć o swoje prawa.Stan prawny obowiązujący na dzień 13.05.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + II =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Odszkodowanie za szkody spowodowane powodzią

Od kogo można żądać odszkodowania za zniszczenie mienia wskutek powodzi?

Prawa osób poszkodowanych w trakcie dochodzenia odszkodowań od zakładów ubezpieczeń

Artykuł niniejszy omawia podstawowe prawa osób poszkodowanych w trakcie dochodzenia odszkodowań od zakładów ubezpieczeń.

Obowiązek odśnieżania chodników i jezdni – czego możesz dochodzić, gdy nieszczęśliwie poślizgniesz się na chodniku lub jezdni

W zimie często mamy do czynienia z wypadkami, polegającymi na tym, iż ktoś poślizgnie się na nieodśnieżonej lub oblodzonej nawierzchni chodnika lub jezdni. Nieraz powoduje to znaczący uszczerbek na zdrowiu (np. złamanie ręki czy nogi), a co za tym idzie – czasową niezdolność do p

Odpowiedzialność prowadzącego parking

Pan Jan kupił właśnie nowy samochód, którym udał się na wycieczkę z rodziną do dużego miasta. Zdecydował się na piesze zwiedzanie, a więc auto zostawił na parkingu strzeżonym. Po powrocie, ku jego konsternacji, okazało się, iż samochód „zniknął”. Domaga się wi

Reklamacja usług turystycznych które nie spełniły naszych oczekiwań

W treści artykułu zawarto kilka niezbędnych praktycznych rad, z których warto skorzystać przy składaniu reklamacji usług turystycznych, które nie spełniły naszych oczekiwań, rozmijając się z „super atrakcyjną” wizją wyjazdu kreowaną przez organizatora.

Odszkodowanie za naprawę uszkodzonego samochodu w serwisie ASO

Artykuł dotyczy odszkodowanie za naprawę uszkodzonego samochodu w serwisie ASO. Pani Marta kupiła wymarzony od lat samochód. Bardzo o niego dbała, dokonując przeglądów i napraw eksploatacyjnych zawsze w autoryzowanym serwisie (ASO). Niestety, któregoś dnia w jej pojazd uderzył k

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – część 1

Artykuł omawia kwestię zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej uregulowanego w art. 446 Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji tego artykułu poprzez wprowadzenie instytucji zadośćuczynienia na rzecz członków rodziny zmarłego, która weszła w życie w 1 sierpni

Powódź 2010 – zalany dom – ubezpieczenie od powodzi

Jak walczyć z ubezpieczycielem o odszkodowanie za zalany dom? Na co uważać przy ubezpieczaniu domu od powodzi? – na te i inne pytania odpowiada niniejszy artykuł. Przeznaczony on jest zarówno dla tych, którzy walczą z ubezpieczycielem o odszkodowania za zalany dom i mienie, jak i dla tych,

Powódź 2010 – zalany samochód – ubezpieczenie autocasco

W maju 2010 r. temat wielkiej powodzi w Polsce nie schodził z pierwszych stron gazet. Widok ludzkiej tragedii, zalanego wrocławskiego osiedla Kozanów z pewnością zapamiętamy na długo. Po tragedii zaczyna się liczenie strat. I pojawia się pytanie – kto ma za nie zapłacić? Oprócz mieszka

Powódź jako siła wyższa

Czy można powołać się na powódź jako przyczynę niewykonania umowy? Przykłady z życia wzięte.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »