.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo cywilne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 3409 | Wyświetlono: 3201-3220

Sprzedaż mieszkania od gminy bez zwrotu bonifikaty

Moi rodzice kupili w 2003 r. mieszkanie od gminy z bonifikatą 80%. W tym roku chcą je sprzedać. W akcie notarialnym gmina zastrzegła sobie zwrot kwoty równej bonifikacie po jej waloryzacji, jeśli nabywca lokalu mieszkalnego „przed upływem 10 lat, licząc od dnia jego nabycia,...

Poduszki powietrzne nie otworzyły się podczas wypadku a odpowiedzialność producenta

Jaka odpowiedzialność ciąży na producencie za poduszki powietrzne, które nie zadziałały w wypadku samochodowym? Auto miało ważne badania techniczne. Ekspertyza jeszcze nie była zlecana. W notatce policyjnej nie ma informacji o otwarciu poduszek, co – jak mi powiedziano –...

Czy komornik może zająć moje rzeczy za długi brata?

Jestem właścicielem samochodu, ale jeździ nim mój brat. Brat ma długi i komornik chce zająć mój samochód na poczet jego długów. Czy może to zrobić? Czy może też zająć moją nieruchomość, jeżeli brat u mnie zamieszkuje?

Ubezpieczenie OC w 2 firmach

Nowy właściciel samochodu zawarł umowę z nowym ubezpieczycielem. Dzień po kupnie pojazdu wysłano (listem priorytetowym, ale bez potwierdzenia odbioru) poprzedniemu ubezpieczycielowi wypowiedzenie ubezpieczenia OC. Jednak firma twierdzi, że nie otrzymała wypowiedzenia w odpowiednim...

Zasiedzenie i darowizna

Mój ojciec chce przepisać mi działkę, na której mieszka od 1950 r., wraz z budynkiem mieszkalnym. Nie ma księgi wieczystej, a władającą działką jest moja babcia, która nie żyje od 28 lat, opłaty z tytułu gruntu nadal zaś przychodzą na nią i opłacane są przez ojca. W jaki...

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu we współwłasnosci

Jestem współwłaścicielem nieruchomości w 40%. Pewna firma użytkowała grunt, na którym stoi nieruchomość. Firma nie chce jednak wypłacić kwoty za okres bezumowny, mimo że tę kwotę zatwierdziły obie strony (ja i firma). Firma twierdzi, że potrzebny jest drugi...

Długi w spadku

W 2007 r. zmarła moja mama. Wraz z ojcem byli właścicielami mieszkania. Mama nie zostawiła testamentu. Spadkobiercami są: ojciec, ja i siostra. Niestety przegapiłyśmy z siostrą termin odrzucenia spadku i, jak rozumiem, jesteśmy teraz współwłaścicielkami mieszkania. Okazało się...

Wysoki czynsz za mieszkanie

Głównym najemcą mieszkania był mój dziadek. Dziadek zmarł w 1986 r., jednak to on nadal był głównym najemcą. Ja zostałam zameldowana w tym mieszkaniu w 1982 r. Po 2000 r. w mieszkaniu zameldowane byłyśmy (i mieszkałyśmy) tylko z babcią. Przed rokiem babcia zmarła....

Eksmisja alkoholika

Mój ojciec jest alkoholikiem, leczył się 3 razy w zakładzie zamkniętym. Po zakończeniu leczenia zawsze wracał do picia. Został dyscyplinarnie zwolniony z pracy, chodzi codziennie pijany, awanturuje się, wyzywa nas, jest agresywny, nie dokłada się do żadnych opłat. Nadmienię...

Darowizna i wydziedziczenie

Moi rodzice są w podeszłym wieku. Mieszkam razem z nimi w wykupionym mieszkaniu spółdzielczym. Rodzice chcą przepisać na mnie mieszkanie. Czy jest jakiś sposób, żeby mogli zrobić to bez zgody mojego pozostałego rodzeństwa?

Czy można odmówić zeznań w charakterze świadka?

Mamy być świadkami w sądzie, ale nie znamy sprawy i od kilku lat nie utrzymujemy z rodziną kontaktu, bo od dawna przebywamy za granicą. Czy możemy odwołać się i nie zeznawać? Przyjazd do kraju byłby dla nas bardzo kosztowny.

Wynajem mieszkania – prawa najemcy

Wynajmujemy mieszkanie , nie mając zawartej umowy pisemnej (właścicielka nie znalazła dotąd na to czasu). Obecnie właścicielka dopomina się podwyżki czynszu, ale nawet nie umie tego uzasadnić. Samo mieszkanie ma bardzo niski standard (m.in. stale kapie woda z kranu,...

Eksmisja a odmowa przyjęcia lokalu socjalnego

Otrzymałam wyrok sądowy orzekający eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Przydzielono mi lokal socjalny. Moje pytanie dotyczy odmowy przyjęcia lokalu socjalnego – czy jest taka możliwość? Do chwili obecnej nie zawarłam umowy najmu lokalu socjalnego. Zaznaczam, że jeszcze...

Przerwanie nauki a zapłata czesnego

Na początku roku szkolnego rozpocząłem naukę w szkole prywatnej. W umowie napisano, że „§ 4 W przypadku rezygnacji Słuchacza z kształcenia w Szkole albo skreślenia z listy Słuchaczy w trakcie roku szkolnego (...) Słuchacz jest zobowiązany do zapłacenia pełnej kwoty...

Sprzedaż nieruchomości a dwóch właścicieli

Jestem właścicielem 1/3 nieruchomości (działka i dom). Czy osoba, która posiada pozostałe 2/3 nieruchomości, może sprzedać swoją część? Czy może to zrobić bez mojej zgody i akceptacji ceny?

Instalacja pieca c.o. w piwnicy

Nabyłem lokal mieszkalny, ale w akcie notarialnym jest mowa tylko o 3 pokojach, kuchni i przedpokoju. Ostatnio wystąpiłem z prośbą do wspólnoty o możliwość podłączenia pieca c.o. w piwnicy. Wspólnota zgodziła się, ale wymaga dokumentów potwierdzających, które piwnice są moją...

Wjechanie rowerzystki w samochód i domaganie się odszkodowania

Brat zaparkował samochód, otworzył drzwi i chciał wysiąść. Wtedy niespodziewanie w środek jego drzwi wjechała rowerzystka. Przewróciła się i złamała rękę (bez powikłań). Teraz wniosła sprawę do sądu grodzkiego o odszkodowanie i o nawiązkę tytułem zadośćuczynienia. Czy...

Sprzedaż mieszkania a zachowanie bonifikaty

Teściowa w 2007 r. wykupiła z bonifikatą mieszkanie komunalne w kamienicy. Chcemy zbyć tę nieruchomość. Rozpatrujemy 2 rozwiązania: 1) Jeśli mój mąż otrzyma mieszkanie w darowiźnie i będzie chciał je sprzedać przed upływem 5 lat osobie obcej, to czy będzie trzeba zwrócić...

Żądanie zwrotu mieszkania lokatorskiego

W 2000 r. otrzymałem spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, a w 2007 r. kupiłem mieszkanie w tej samej spółdzielni mieszkaniowej, lecz w innym bloku, ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Spółdzielnia żąda ode mnie zwrotu...

Złamanie warunków umowy po jej rozwiązaniu?

Prowadzę jednoosobową firmę. Miałam zawartą umowę z biurem doradztwa podatkowego i rachunkowości. Jeden z punktów umowy stanowi: „Zleceniodawca nie może zawrzeć umowy na świadczenie usług, które są przedmiotem niniejszej umowy, z pracownikiem biura oraz byłym pracownikiem...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton