.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo cywilne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 3409 | Wyświetlono: 2841-2860

Pokój wydzielony z mieszkania

Moi rodzice od lat 60. mieszkali ze współlokatorem z przydziału. Jego pokój został oddzielony od ich mieszkania – drzwi do przedpokoju zamurowano, a wstawiono osobne na korytarz. W 1997 r. wykupili to mieszkanie. Niedawno zmarli zarówno oni, jak i lokator. Jako spadkobierca...

Eksmisja i wymeldowanie byłego męża

Jestem kilka lat po rozwodzie. Wygrałam sprawę o eksmisję byłego męża, który wprawdzie wyprowadził się, ale w mieszkaniu zostawił swoje rzeczy. Obecnie wraz z drugim mężem chcemy sprzedać mieszkanie, ale wstrzymuje nas to, że rzeczy byłego męża wciąż w nim są, a on się po...

Kserokopia podpisanego dokumentu jako dowód w sprawie

Posiadam kserokopię podpisanego dokumentu jako pokwitowanie zapłaty za wykonane usługi. Jeśli domagałbym się w sądzie faktury VAT, okazując taki dokument, to czy będzie on traktowany jako dowód w sprawie?

Wyodrębnienie piętra domu i prawo własności

W latach 80. dwaj bracia na działce rodziców wybudowali dwupiętrowy dom. W 1990 r. rodzice przepisali całe gospodarstwo rolne tylko jednemu z synów, ale dom wpisali do księgi wieczystej jako parterowy. Później notariusz przepisał go jako piętrowy. Czy drugi brat może stać się...

Umowa dożywocia a prawa i obowiązki dożywotnika

Kilka lat temu z mężem na mocy umowy darowizny przekazaliśmy córce nasz dom z zapisem prawa dożywotniego, bezpłatnego użytkowania nieruchomości. Córka jednak nie dokłada się do remontów domu, niszczy często to, co zrobimy w domu i w ogrodzie. Jak powinniśmy rozumieć prawo...

Zmiana zapisów w akcie notarialnym

Kupiłam z mężem mieszkanie od dewelopera, podpisaliśmy akt notarialny z zaznaczeniem, że 80% mieszkania będzie stanowiło mój majątek osobisty, a 20% to wspólnota majątkowa. Obecnie jednak chciałabym zmienić ten zapis, tak by udziały męża i mój wynosiły 50%. Czy mogę...

Zakup pojazdu objętego zajęciem komorniczym

Kilka miesięcy temu kupiłem ciężarówkę. Otrzymałem fakturę VAT. Udałem się do wydziału komunikacji w celu zarejestrowania pojazdu; otrzymałem tablice i czasowy dowód rejestracyjny. Zdążyłem już wyremontować pojazd, gdy otrzymałem z urzędu telefon, że na pojeździe jest...

Zwrot niesłusznie uiszczonej dopłaty za mieszkanie

Kupuję nowe mieszkanie od dewelopera. Warunkiem odbioru była zapłata za nadmetraż wynikająca z korekty powierzchni lokalu. Zapłaciłem, ale później okazało się, że metraż mieszkania odpowiada poprzednim ustaleniom, natomiast nadpłata do dziś nie została mi zwrócona. Jak mogę...

Przepisanie domu na krewnego

Wuj chce przepisać dom  na mnie. Odziedziczył go po zmarłej żonie, która przepisała go w obecności notariusza na wuja. Żona wuja była siostrą mojej matki, miała też jeszcze dwóch braci. Wszyscy oni zrzekli się prawa do domu jeszcze za życia cioci. Wujostwo...

Zwrot wniesionego wkładu najemcy mieszkania TBS

Od 1999 r. posiadam mieszkanie należące do TBS. Początkowo wpłaciłem 10% wartości mieszkania, resztę opłacałem przez 10 lat w formie rat kredytu, doliczanych do czynszu. Spodziewam się obecnie otrzymać wypowiedzenie najmu, ponieważ jakiś czas temu przeprowadziliśmy się do nowego...

Problemy z dożywotnikiem

Jedenaście lat temu rodzice przekazali swoje gospodarstwo rolne mnie i moim braciom. Dom i grunt przypadł mnie w zamian za umowę dożywocia. Obecnie ojciec wynosi niektóre sprzęty gospodarcze i materiały budowlane z mojej posesji i daje je innym osobom – czy ma prawo to...

Legalny podnajem mieszkania komunalnego

Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego. Obecnie przebywam za granicą, a mieszkanie podnajmuję znajomemu. Ostatnio zaczęła się tym interesować administracja. Czy istnieje jakieś prawne uregulowanie na taki podnajem? Czy administracja może dokonać eksmisji? Czy pomaga mi jakoś...

Bankowy tytuł egzekucyjny i potrącenia z emerytury

Bank, nie powiadamiając mnie o tym, wystawił bankowy tytuł egzekucyjny , który został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Dowiedziałem się o tym w momencie zajęcia przez komornika 1/4 mojej emerytury. Czy dług będzie potrącany z emerytury w...

Założenie księgi wieczystej dla lokalu w domu jednorodzinnym dwulokalowym

Chcemy z przyjaciółmi kupić działkę w celu postawienia bliźniaka. Gmina wydaje jednak zezwolenia jedynie na domy jednorodzinne dwulokalowe. Na jakim etapie budowy lub kupna można znieść współwłasność, by możliwe było założenie księgi wieczystej dla lokalu?

Uprawomocnienie uchwały uwłaszczeniowej

Uchwała uwłaszczeniowa powinna zostać dostarczona przez zarząd zainteresowanemu członkowi, po czym członek może ją zaskarżyć w ciągu 30 dni (jeśli tego nie zrobi – uchwała się uprawomocnia). W naszym wypadku zarząd nie dostarczył nam uchwały, tylko zawiadomił nas, że...

Cofnięcie tytułu wykonawczego a działania komornika

Postanowieniem z lutego 2011 r. sąd nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. W sierpniu 2013 r. poinformowano nas o zajęciu wierzytelności. Obok głównej należności do zapłaty są bardzo wysokie odsetki. Czy możliwe jest cofnięcie tytułu...

Dziedziczenie lokatorskiego prawa do mieszkania i działki stanowiącej współwłasność

Mam dwoje rodzeństwa. Po śmierci rodziców zostało po nich mieszkanie i działka. Spółdzielnia chce, by jedna osoba była członkiem spółdzielni, a reszta spadkobierców miałaby się zrzec mieszkania na rzecz tej osoby. Jak wygląda sprawa własności i wykupu tego lokalu? Sąd...

Roszczenie poszkodowanego o odsetki mimo zapłaty odszkodowania przez sprawcę

W 2007 r. zostałem skazany przez sąd karny na tzw. celowe wprowadzenie w błąd dla osiągnięcia korzyści majątkowej. Miałem m.in. naprawić szkodę, zapłacić grzywnę i zwrócić koszty sądowe poszkodowanemu, co uczyniłem. Niedawno poszkodowany zwrócił się do mnie o zapłatę...

Pomówienie o posiadanie, używanie i obrót środkami odurzającymi

Mam kilka pytań na temat pomówień. 1. Być może zostanę pomówiony o posiadanie, używanie i obrót środkami odurzającymi. Jak mogę się bronić przed takimi zarzutami i jak powinienem się zachować w przypadku zatrzymania? 2. Czy mogę zostać zatrzymany za pomoc osobie, która...

Potrącenia z tytułu użytkowania części lokalu

Jestem współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, nie ma rozdzielności lokalowej. Obecnie w ramach własnej działalności użytkuję lokal (nie mam z tego tytułu przychodów), którego powierzchnia jest mniejsza od przysługującej mi według udziału....

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton