.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo cywilne

»Artykuły

Ilość: 168 | Wyświetlono: 141-160

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Artykuł przybliża potrzebę leżącą u podstaw wprowadzonych przez ustawodawcę i obowiązujących od 21.12.2007 r. regulacji w zakresie nieuczciwych praktyk rynkowych – krótko mówiąc, po co komu ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym?

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Artykuł omawia zagadnienia prawne związane z prowadzeniem cudzych spraw bez zlecenia.

Oświadczenie woli złożone pod wpływem błędu

Artykuł omawia konsekwencje prawne oraz skuteczność oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.

Odnowienie zobowiązania – nowacja

Artykuł omawia problematykę odnawiania istniejących zobowiązań, określając przesłanki skuteczności tej czynności prawnej oraz jej skutki.

Rodzaje kar w polskim kodeksie karnym

Artykuł omawia poszczególne rodzaje kar występujące w polskim kodeksie karnym.

Zagadnienia związane z ubezwłasnowolnieniem

Artykuł omawia zagadnienia związane z ubezwłasnowolnieniem.

Środki dowodowe i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym

Artykuł szczegółowo omawia kwestie związane z rodzajami środków dowodowych oraz całą procedurą dowodzenia przed sądem w procesie cywilnym.

Nieważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Artykuł omawia zagadnienia związane z nieważnością uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Prawo właściwe dla międzynarodowej umowy dostawy towarów

Artykuł wyjaśnia prawo jakiego państwa jest właściwe dla oceny podstawowych kwestii związanych z międzynarodową umową dostawy towarów.

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych oraz odsetki za opóźnienie

Artykuł omawia kwestie związane z terminami zapłaty w transakcjach handlowych oraz z konsekwencjami opóźnienia w zakresie odsetek przysługujących z tego tytułu.

Warunki podwyższania czynszu w lokalach stanowiących własność prywatną

Artykuł szczegółowo omawia warunki podwyższania czynszu w lokalach stanowiących własność prywatną. Zawiera wiedzę niezbędną zarówno lokatorowi jak i właścicielowi dla skutecznego realizowania ich praw w tym zakresie.

Zdolność do czynności prawnych

Artykuł wskazuje przesłanki warunkujące nabycie i utratę zdolności do czynności prawnych przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Artykuł omawia zagadnienie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy, m.in. wymienia osoby ustawowo upoważnione do zachowania tego prawa.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa

Artykuł omawia aspekty prawne związane z odszkodowaniem i zadośćuczynieniem w przypadku pogryzienia przez psa.

Rezygnacja z zamówionej usługi turystycznej

W artykule zawartych jest kilka istotnych informacji o racjonalnych rozwiązaniach sytuacji niepożądanej – zarówno dla klienta jak i biura turystycznego – jaką jest konieczność rezygnacji z usługi turystycznej. Warto wiedzieć: co jest ważne? czego nie wolno nam przeoczyć?...

Umowa leasingu

Artykuł omawia definicję leasingu oraz podstawowe uregulowania prawne z nim związane.

Okres zalegania z czynszem a wypowiedzenie

W artykule autor omawia zagadnienia związane z możliwością wypowiedzenia umowy w związku z zaleganiem z czynszem w świetle ustawy o ochronie praw lokatorów.

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu

Artykuł omawia tryb postępowania związany z eksmisją lokatora albo najemcy.

Brak odpowiedzi biura podróży na reklamację

Artykuł zawiera wyjaśnienie nurtującego każdego reklamującego usługę turystyczną problemu, co zrobić, gdy biuro turystyczne nie udzieliło odpowiedzi, bądź nadeszła ona po terminie? Przepisy są jednoznaczne – warto jednak poznać ich moc prawną także z praktycznego punktu...

Reklamacja usług turystycznych które nie spełniły naszych oczekiwań

W treści artykułu zawarto kilka niezbędnych praktycznych rad, z których warto skorzystać przy składaniu reklamacji usług turystycznych, które nie spełniły naszych oczekiwań, rozmijając się z „super atrakcyjną” wizją wyjazdu kreowaną przez organizatora.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton