.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1920 | Wyświetlono: 1721-1740

Rozliczenie wyjazdów na awarię w godzinach nadliczbowych w weekendy

Pracuję w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Jeśli wyjeżdżam na awarię w godzinach nadliczbowych w weekend, czy należy mi się zapłata, czy dzień wolny?

Termin otrzymania ostatniej wypłaty pracy pracownika zwolnionego na mocy art. 52 K.p.

Przez pierwszy tydzień grudnia pracowałem zgodnie z grafikiem przedstawionym przez pracodawcę. Później, przez dwa tygodnie przebywałem na planowanym urlopie. W pracy stawiłem się zaraz po nim i tego dnia wręczono mi wypowiedzenie umowy o pracę na mocy art. 52 Kodeksu pracy....

Jak nalicza się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Pracuję w godzinach nadliczbowych (codziennie po 3 godziny, również w soboty). Jak nalicza się wynagrodzenie za te godziny przy stawce 9 zł brutto za godzinę?

Zmiana formy płatności bez dokonania zmiany w treści umowy o pracę

Jestem pracownikiem etatowym, który wykonuje pracę twórczą. Do niedawna miałem określoną stawkę godzinową, na podstawie której naliczano mi wynagrodzenie miesięczne. Obecnie pracodawca chce, aby wykonywane przeze mnie czynności stały się „dziełami”, a za każde z...

Nie stawienie się pracownika do pracy i wypowiedzenie umowy z winy pracownika

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony wystąpił 20 listopada z prośbą o rozwiązanie umowy dnia 1 grudnia za porozumieniem stron. Po otrzymaniu wniosku odpowiedziałam, że nie wyrażam zgody na taki sposób rozwiązania umowy i że pracownika obowiązuje 3-miesięczny termin...

Przedawnienie roszczenia o wypłatę zaległej odprawy

Po jakim czasie roszczenia względem byłego pracodawcy ulegają przedawnieniu? W marcu 2007 r. pracodawca rozwiązał ze mną umowę, która była zawarta na czas określony, nie otrzymałem natomiast odprawy i chciałbym się o nią ubiegać.

Umowa kontraktowa a dyżury całodobowe

Jestem ratownikiem medycznym, pracuję w szpitalnym ZOZ (pogotowie) na umowę kontraktową. Mam dyżury 24-godzinne. Dostałem propozycję pracy jako ratownik-kierowca. Czy na takim stanowisku (umowa kontraktowa) będę mógł pracować w systemie 24-godzinnym? Zapisy w Kodeksie pracy,...

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym a świadectwo pracy i rozliczenie z firmą

Trzy tygodnie temu zostałem zwolniony dyscyplinarnie przez pracodawcę. Sprawa została skierowana na drogę sądową, ponieważ nie czuję się winny. Do dnia dzisiejszego jednak nie otrzymałem świadectwa pracy, choć z tego, co wiem, powinno być wydane niezwłocznie, a najpóźniej...

Prawa pracownicze kobiety ciężarnej zatrudnionej na umowę-zlecenie

Pracuję na umowę-zlecenie, pracodawca odprowadza składki na ZUS. Zaszłam w ciążę – czy i kiedy mogę pójść na zwolnienie lekarskie oraz czy będę mogła przebywać na urlopie wychowawczym?

Praca z mianowania a rozwiązanie umowy z ciężarną

Czy możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy z aplikantem sądowym z upływem okresu mianowania, jeżeli aplikant jest kobietą w ciąży? Innymi słowy, czy ma tu zastosowanie szczególna kodeksowa ochrona kobiet w ciąży i stosunek pracy ulega przedłużeniu do dnia porodu, czy też...

Trudna sytuacja firmy i problem z pracownikiem w okresie ochronnym

Jestem prezesem spółki i z powodów ekonomicznych muszę ograniczyć zatrudnienie. W naszej firmie jest zatrudniony (na cały etat) m.in. pracownik gospodarczy, który ma 56 lat. Pan ten jest w okresie ochronnym i nie mogę go zwolnić. Nie zgodził się na zmianę całego...

Umowy o pracę na czas określony podpisywane z nauczycielem pracującym w niepełnym wymiarze

Przez kilka lat nasza szkoła zatrudniała nauczycielkę, która miała u nas tylko kilka godzin tygodniowo. Co roku otrzymywała umowę na czas określony, którą później zastąpiliśmy umową angażu z określonym wymiarem czasu pracy i okresem zatrudnienia (zawsze na rok). Obecnie nie...

Zwolnienie z pracy a umowa o zakazie konkurencji

Jestem zawodowym fotografem, pracowałem 11 lat (do marca 2009 roku) w pewnej firmie. W 2003 roku podpisałem z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji. W tym roku zostałem zwolniony z pracy z powodu złej sytuacji finansowej firmy. Obecnie chciałbym otworzyć swoją działalność...

Podpisywanie umowy o pracę i weksel in blanco

Czy podpisując umowę o pracę, muszę zgodzić się na podpisanie deklaracji wekslowej wraz z własnym wekslem in blanco?

Pełnienie dyżuru telefonicznego a nadgodziny

Od kwietnia 2007 roku pracuję w dziale sprzedaży w dużej firmie. Od lutego 2008 roku wraz ze mną pracuje kolega. Jako że charakter naszej pracy wymaga dostępności telefonicznej właściwie przez całą dobę, w porozumieniu z kierownictwem ustaliliśmy system dyżurów. Jeden z nas...

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu chorobowym

Czy można zwolnić z pracy (bez podania przyczyny) członka zarządu, kiedy przebywa on na zwolnieniu chorobowym? Chodzi o umowę o pracę na czas określony, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez świadczenia pracy.

Rekompensata za czas konieczny na przebranie się i zdanie lub przyjęcie zmiany

W jaki sposób mogę wyegzekwować od pracodawcy rekompensatę (wolne lub zapłatę) za czas przeznaczony na przebranie i czynności związane ze zdawaniem lub przyjmowaniem zmiany? Te czynności zajmują mi 20 minut dziennie, są zapisane w wewnętrznych instrukcjach i liczone poza...

Ustalanie dni wolnych dla pedagoga pracującego w zakładzie poprawczym

Jestem pedagogiem i pracuję na zmiany w zakładzie poprawczym. Moją pracę reguluje Karta Nauczyciela, choć placówka podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Według mojego przełożonego przy pracy zmianowej należy mi się co trzeci weekend wolny (sobota + niedziela lub niedziela +...

Korzyści finansowe wynikające z zatrudnienia studenta

Chcielibyśmy zatrudnić nowego pracownika, który jest jeszcze studentem i nigdzie wcześniej nie pracował. Czy w związku z tym przysługują nam jakieś ulgi?

Dyżur medyczny – jak liczyć wynagrodzenie?

Jaka jest płaca za dyżur medyczny, zgodnie z Kodeksem pracy – 100% czy 50%? Co jest podstawą naliczania tej płacy – faktyczne wynagrodzenie (pensja plus stałe dodatki, np. premia, wysługa lat itp.) czy pensja podstawowa? Do jakiego dnia, według zasad ogólnych, musi być...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl