.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1875 | Wyświetlono: 1681-1700

Przedawnienie roszczenia o wypłatę zaległej odprawy

Po jakim czasie roszczenia względem byłego pracodawcy ulegają przedawnieniu? W marcu 2007 r. pracodawca rozwiązał ze mną umowę, która była zawarta na czas określony, nie otrzymałem natomiast odprawy i chciałbym się o nią ubiegać.

Umowa kontraktowa a dyżury całodobowe

Jestem ratownikiem medycznym, pracuję w szpitalnym ZOZ (pogotowie) na umowę kontraktową. Mam dyżury 24-godzinne. Dostałem propozycję pracy jako ratownik-kierowca. Czy na takim stanowisku (umowa kontraktowa) będę mógł pracować w systemie 24-godzinnym? Zapisy w Kodeksie pracy,...

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym a świadectwo pracy i rozliczenie z firmą

Trzy tygodnie temu zostałem zwolniony dyscyplinarnie przez pracodawcę. Sprawa została skierowana na drogę sądową, ponieważ nie czuję się winny. Do dnia dzisiejszego jednak nie otrzymałem świadectwa pracy, choć z tego, co wiem, powinno być wydane niezwłocznie, a najpóźniej...

Prawa pracownicze kobiety ciężarnej zatrudnionej na umowę-zlecenie

Pracuję na umowę-zlecenie, pracodawca odprowadza składki na ZUS. Zaszłam w ciążę – czy i kiedy mogę pójść na zwolnienie lekarskie oraz czy będę mogła przebywać na urlopie wychowawczym?

Praca z mianowania a rozwiązanie umowy z ciężarną

Czy możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy z aplikantem sądowym z upływem okresu mianowania, jeżeli aplikant jest kobietą w ciąży? Innymi słowy, czy ma tu zastosowanie szczególna kodeksowa ochrona kobiet w ciąży i stosunek pracy ulega przedłużeniu do dnia porodu, czy też...

Trudna sytuacja firmy i problem z pracownikiem w okresie ochronnym

Jestem prezesem spółki i z powodów ekonomicznych muszę ograniczyć zatrudnienie. W naszej firmie jest zatrudniony (na cały etat) m.in. pracownik gospodarczy, który ma 56 lat. Pan ten jest w okresie ochronnym i nie mogę go zwolnić. Nie zgodził się na zmianę całego...

Umowy o pracę na czas określony podpisywane z nauczycielem pracującym w niepełnym wymiarze

Przez kilka lat nasza szkoła zatrudniała nauczycielkę, która miała u nas tylko kilka godzin tygodniowo. Co roku otrzymywała umowę na czas określony, którą później zastąpiliśmy umową angażu z określonym wymiarem czasu pracy i okresem zatrudnienia (zawsze na rok). Obecnie nie...

Zwolnienie z pracy a umowa o zakazie konkurencji

Jestem zawodowym fotografem, pracowałem 11 lat (do marca 2009 roku) w pewnej firmie. W 2003 roku podpisałem z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji. W tym roku zostałem zwolniony z pracy z powodu złej sytuacji finansowej firmy. Obecnie chciałbym otworzyć swoją działalność...

Podpisywanie umowy o pracę i weksel in blanco

Czy podpisując umowę o pracę, muszę zgodzić się na podpisanie deklaracji wekslowej wraz z własnym wekslem in blanco?

Pełnienie dyżuru telefonicznego a nadgodziny

Od kwietnia 2007 roku pracuję w dziale sprzedaży w dużej firmie. Od lutego 2008 roku wraz ze mną pracuje kolega. Jako że charakter naszej pracy wymaga dostępności telefonicznej właściwie przez całą dobę, w porozumieniu z kierownictwem ustaliliśmy system dyżurów. Jeden z nas...

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu chorobowym

Czy można zwolnić z pracy (bez podania przyczyny) członka zarządu, kiedy przebywa on na zwolnieniu chorobowym? Chodzi o umowę o pracę na czas określony, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez świadczenia pracy.

Rekompensata za czas konieczny na przebranie się i zdanie lub przyjęcie zmiany

W jaki sposób mogę wyegzekwować od pracodawcy rekompensatę (wolne lub zapłatę) za czas przeznaczony na przebranie i czynności związane ze zdawaniem lub przyjmowaniem zmiany? Te czynności zajmują mi 20 minut dziennie, są zapisane w wewnętrznych instrukcjach i liczone poza...

Ustalanie dni wolnych dla pedagoga pracującego w zakładzie poprawczym

Jestem pedagogiem i pracuję na zmiany w zakładzie poprawczym. Moją pracę reguluje Karta Nauczyciela, choć placówka podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Według mojego przełożonego przy pracy zmianowej należy mi się co trzeci weekend wolny (sobota + niedziela lub niedziela +...

Korzyści finansowe wynikające z zatrudnienia studenta

Chcielibyśmy zatrudnić nowego pracownika, który jest jeszcze studentem i nigdzie wcześniej nie pracował. Czy w związku z tym przysługują nam jakieś ulgi?

Dyżur medyczny – jak liczyć wynagrodzenie?

Jaka jest płaca za dyżur medyczny, zgodnie z Kodeksem pracy – 100% czy 50%? Co jest podstawą naliczania tej płacy – faktyczne wynagrodzenie (pensja plus stałe dodatki, np. premia, wysługa lat itp.) czy pensja podstawowa? Do jakiego dnia, według zasad ogólnych, musi być...

Możliwość cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę

W trakcie rozmowy z szefem pod wpływem emocji podjąłem decyzję o złożeniu wypowiedzenia, które zostało przyjęte dzień później. Kolejnego dnia otrzymałem telefon od przełożonego mojego szefa z prośbą o wycofanie wypowiedzenia (uczyniłem to). Ostatecznie jednak...

Przebieranie się w odzież roboczą zalicza się do czasu pracy

Czy pracodawca powinien uznać, że czas potrzebny na przebranie się w odzież roboczą przed pracą, a także we własne ubrania po pracy, jest zaliczany do czasu pracy? Jestem przekonany, że tak jest, ale nie mogę znaleźć odpowiednich przepisów – proszę więc o konkretne...

Warunkowe umorzenie a możliwość zwolnienia nauczyciela

Jestem nauczycielem dyplomowanym, pracującym w szkole od wielu lat. Niestety, brałem ostatnio udział w pewnym incydencie – chciałem rozdzielić szarpiących się chłopców i nie dopuścić do bójki. Tak zwany „poszkodowany” złożył przeciwko mnie zeznania, a akta...

Rozwiązanie umowy o pracę tuż przed wejściem w okres ochrony

13 grudnia ukończę 61 lat. Pracuję wiele lat w firmie na kierowniczym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. We wrześniu otrzymałem wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy wypada 31 grudnia). Oficjalnie jestem...

Zwolnienie starszego pracownika

Przez ostatnich 10 lat pracuję w firmie, w której zajmuję kierownicze stanowisko. Ostatnio jednak zmienili się pracownicy działu personalnego i stopniowo zwalniane są osoby starsze (sam mam 55 lat). Firma tłumaczy to kryzysem, a koledzy dostali wypowiedzenie „nie z winy...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton