.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1846 | Wyświetlono: 1661-1680

Pełnienie dyżuru telefonicznego a nadgodziny

Od kwietnia 2007 roku pracuję w dziale sprzedaży w dużej firmie. Od lutego 2008 roku wraz ze mną pracuje kolega. Jako że charakter naszej pracy wymaga dostępności telefonicznej właściwie przez całą dobę, w porozumieniu z kierownictwem ustaliliśmy system dyżurów. Jeden z nas...

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu chorobowym

Czy można zwolnić z pracy (bez podania przyczyny) członka zarządu, kiedy przebywa on na zwolnieniu chorobowym? Chodzi o umowę o pracę na czas określony, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez świadczenia pracy.

Rekompensata za czas konieczny na przebranie się i zdanie lub przyjęcie zmiany

W jaki sposób mogę wyegzekwować od pracodawcy rekompensatę (wolne lub zapłatę) za czas przeznaczony na przebranie i czynności związane ze zdawaniem lub przyjmowaniem zmiany? Te czynności zajmują mi 20 minut dziennie, są zapisane w wewnętrznych instrukcjach i liczone poza...

Ustalanie dni wolnych dla pedagoga pracującego w zakładzie poprawczym

Jestem pedagogiem i pracuję na zmiany w zakładzie poprawczym. Moją pracę reguluje Karta Nauczyciela, choć placówka podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Według mojego przełożonego przy pracy zmianowej należy mi się co trzeci weekend wolny (sobota + niedziela lub niedziela +...

Korzyści finansowe wynikające z zatrudnienia studenta

Chcielibyśmy zatrudnić nowego pracownika, który jest jeszcze studentem i nigdzie wcześniej nie pracował. Czy w związku z tym przysługują nam jakieś ulgi?

Dyżur medyczny – jak liczyć wynagrodzenie?

Jaka jest płaca za dyżur medyczny, zgodnie z Kodeksem pracy – 100% czy 50%? Co jest podstawą naliczania tej płacy – faktyczne wynagrodzenie (pensja plus stałe dodatki, np. premia, wysługa lat itp.) czy pensja podstawowa? Do jakiego dnia, według zasad ogólnych, musi być...

Możliwość cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę

W trakcie rozmowy z szefem pod wpływem emocji podjąłem decyzję o złożeniu wypowiedzenia, które zostało przyjęte dzień później. Kolejnego dnia otrzymałem telefon od przełożonego mojego szefa z prośbą o wycofanie wypowiedzenia (uczyniłem to). Ostatecznie jednak...

Przebieranie się w odzież roboczą zalicza się do czasu pracy

Czy pracodawca powinien uznać, że czas potrzebny na przebranie się w odzież roboczą przed pracą, a także we własne ubrania po pracy, jest zaliczany do czasu pracy? Jestem przekonany, że tak jest, ale nie mogę znaleźć odpowiednich przepisów – proszę więc o konkretne...

Warunkowe umorzenie a możliwość zwolnienia nauczyciela

Jestem nauczycielem dyplomowanym, pracującym w szkole od wielu lat. Niestety, brałem ostatnio udział w pewnym incydencie – chciałem rozdzielić szarpiących się chłopców i nie dopuścić do bójki. Tak zwany „poszkodowany” złożył przeciwko mnie zeznania, a akta...

Rozwiązanie umowy o pracę tuż przed wejściem w okres ochrony

13 grudnia ukończę 61 lat. Pracuję wiele lat w firmie na kierowniczym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. We wrześniu otrzymałem wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy wypada 31 grudnia). Oficjalnie jestem...

Zwolnienie starszego pracownika

Przez ostatnich 10 lat pracuję w firmie, w której zajmuję kierownicze stanowisko. Ostatnio jednak zmienili się pracownicy działu personalnego i stopniowo zwalniane są osoby starsze (sam mam 55 lat). Firma tłumaczy to kryzysem, a koledzy dostali wypowiedzenie „nie z winy...

Umowa-zlecenie jako umowa cywilnoprawna – konsekwencje dla kobiety w ciąży

Pracuję na umowę-zlecenie, która wygasa za miesiąc, szef obiecał, że potem otrzymam umowę na kilka lat. Problem w tym, że nie wiem, czy moja umowa zostanie przedłużona, jeśli pójdę na L4, czy w ogóle mogę iść na L4, mając umowę-zlecenie? Jestem obecnie w 13. tygodniu...

Okres ochronny dla pracownika-emeryta

W 2003 roku odszedłem z pracy (mając 56 lat) na emeryturę resortową; przepracowałem 37 lat. W 2004 roku znów podjąłem pracę, ale w innej firmie. Zostałem z niej zwolniony pod koniec 2008 roku, niecałe dwa miesiące przed możliwością uzyskania nagrody jubileuszowej za 40 lat...

Brak zleceń od firmy mimo umowy

Mam dwa pytania dotyczące dwóch różnych sytuacji. Sytuacja 1: Firma X daje ogłoszenie dotyczące pracy dodatkowej. Osoby, które się zgłaszają, otrzymują informacje o pracy: będzie polegała na przygotowaniu w domu projektu, co jednak jest możliwe dopiero po odbyciu szkolenia....

Zapisy umowy o pracę dotyczące zakazu konkurencji

Mam pytania odnośnie umowy o zakazie konkurencji. 1. Czy odszkodowanie przysługuje bez względu na sposób zakończenia stosunku pracy (umowa rozwiązana przez pracownika, pracodawcę, za porozumieniem stron)? 2. Czy mogę nie zgodzić się na 25% odszkodowania? 3. Jeżeli w umowie nie...

Wypowiedzenie umowy o pracę bez podania przyczyny

Zostałem zwolniony z pracy, szef w wypowiedzeniu nie wpisał przyczyny, czy to prawidłowe? Mam dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Pracowałem w tej firmie rok i trzy miesiące, miałem umowę na czas określony. Chciałbym również wiedzieć, jakie uprawnienia w tej sytuacji mi...

Młodociana pracownica w ciąży

Prowadzę mały sklep wielobranżowy, mam uczennicę (pracownika młodocianego), która jest zatrudniona na czas nieokreślony, bo tak wymaga OHP. Właśnie mi oznajmiła, że jest w ciąży. Zdają sobie sprawę, że nie mogę jej zwolnić. Zrobiłam jej więc aneks do umowy, w którym...

Legalność podjęcia nowej pracy w okresie wypowiedzenia – prawo do odprawy

Jestem w trakcie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez świadczenia pracy. W firmie pracowałam ponad 10 lat; dostanę odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. W związku z tym mam pytanie: czy obecnie mogę podjąć pracę, nie tracąc z tego powodu prawa do odprawy?

Czy stypendium i płatne praktyki wliczają się do stażu pracy?

Moje pytanie dotyczy stażu pracy. Od 1984 r. byłem uczniem technikum. Od 1986 r. otrzymywałem stypendium dla uczniów, wypłacane przez byłą Hutę im. Lenina (obecnie ArcelorMittal). Umowa stypendialna zobowiązywała mnie m.in. do podjęcia pracy w hucie po ukończeniu szkoły. Odbyłem...

Choroba podczas trwania wypowiedzenia umowy o pracę

Jestem obcokrajowcem i legalnie pracowałem w Polsce półtora roku. Chcę wrócić na stałe do swojego kraju, więc złożyłem wypowiedzenie w firmie. Miałem umowę na czas określony (5 lat), a okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie. W międzyczasie zachorowałem i lekarz dał mi na...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton