.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1920 | Wyświetlono: 1601-1620

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym – kiedy będzie najkorzystniejszy finansowo?

Po porodzie byłam na urlopie macierzyńskim. Obecnie jestem na zaległym urlopie wypoczynkowym i po nim (w grudniu) chciałabym pójść na wychowawczy. Jestem nauczycielem, do pracy chcę wrócić we wrześniu następnego roku. Jaką datę powrotu do pracy powinnam wpisać na podaniu, aby...

Urlop wypoczynkowy pracownika, który przebywał na rencie rehabilitacyjnej

Pracownik przebywał na rencie rehabilitacyjnej. Czy należy mu się urlop wypoczynkowy za ten okres?

Zmiana pracodawcy, czyli przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

W przedsiębiorstwie wielozakładowym działają organizacje związkowe. Pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy są dyrektorzy poszczególnych zakładów. Nastąpiła ostatnio zmiana pracodawcy. Czy zmiana w statucie spółki polegająca na wpisie, że pracodawcą dla wszystkich...

Praca w sobotę – czy należy się za nią dzień wolny?

Przedmiotem mojego pytania jest praca w sobotę. Pracujemy bowiem w firmie po 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku oraz w 2 soboty w miesiącu, również po 7 godzin. Nie mamy wolnego za te soboty, bo jak pracodawca mówi: „oddaje nam te zaległe godziny w tygodniu...

Zwolnienie z pracy – reorganizacja przedsiębiorstwa czy pozbycie się pracownika zanim nabędzie uprawnienei do okresu ochronnego?

Jestem pielęgniarką pracującą od 30 lat w Publicznej Służbie Krwi, w sumie mam 36 lat pracy. Otrzymałam 15 lutego 3-miesięczne wypowiedzenie, z czym nie mogę się pogodzić, bo bardzo chciałabym pracować do pełnego wieku emerytalnego – za dwa i pół miesiąca kończę 56...

Zwolnienie kobiety w ciąży z powodu upadłości firmy a zasiłek macierzyński

Firma w stanie upadłości likwidacyjnej rozwiązała z żoną umowę o pracę, powołując się na art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.). Żona cały czas przebywa na zwolnieniu lekarskim, które po jego zakończeniu prawdopodobnie nie będzie kontynuowane....

Umowa o pracę na czas określony i powołanie na stanowisko prezesa a zaległe wynagrodzenie

W 2007 r. zawarłem umowę o pracę na czas określony (do 31.12.2010) ze spółką: „X Sp. z o.o. spółka komandytowa”. 01.09.2007 r. zostałem powołany na stanowisko prezesa zarządu „X Sp. z o.o.” i zawarłem kolejną umowę o pracę (na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu)....

Czy nastąpiło rozwiązanie pracy z nauczycielem na podstawie art. 23 ust. 2 Karty Nauczyciela?

Jestem mianowanym nauczycielem gimnazjum. Od 14 maja do 30 czerwca 2009 r. i od 1 września do 29 listopada 2009 r. byłem na zwolnieniu. Pod koniec października zapytałem w dyrekcji, jaka jest moja sytuacja prawna, odpowiedziano mi, że mogę spokojnie korzystać ze...

Przeniesienie pracownika służby cywilnej do innej pracy – dodatek kontrolerski

Jestem pracownikiem służby cywilnej. Jak wynika z ustawy o służbie cywilnej, na wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek specjalny wynikający ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań oraz dodatek za wieloletnią pracę. Do tej...

Wypłata należności z tytułu zaległych godzin nadliczbowych

Od 2007 r. do marca 2010 r. pracowałem w pewnej firmie po 12 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu; także we wszystkie weekendy. Listę podpisywałem zgodnie z prawem pracy – czyli tak jakbym pracował po 8 godzin (presja pracodawcy). Czy mogę starać się o wypłacenie...

Zatrudnienie w czterech przedszkolach - rozliczanie czasu pracy, zwolnień i urlopu

Pracownik (nie nauczyciel) jest zatrudniony na 1/4 etatu w czterech odrębnych jednostkach samorządowych – przedszkolach. Pracuje w dwóch placówkach, które obsługują po dwa przedszkola. Umownie w jednym miejscu pracuje trzy dni w tygodniu, w drugim dwa; a w kolejnym...

Zaszłam w ciąże na urlopie wychowawczym – jakie uprawnienia mi przysługują?

Mam umowę na czas nieokreślony. Obecnie od 1,5 roku przebywam na urlopie wychowawczym. Jestem w 9. tygodniu ciąży. Czy mogę złożyć wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego i powrót do pracy? W jakiej formie? Czy pracodawca może się nie zgodzić? Co się stanie, jeśli dostanę...

Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 53 § 1b Kodeksu pracy

W tym roku kończę 56 lat, przepracowałam 36 lat. Od sierpnia do grudnia przebywałam na zwolnieniu lekarskim, natomiast od 1 stycznia jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym. Jakiś czas temu otrzymałam pocztą rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Czy pracodawca miał prawo tak...

Zatrudnienie na podstawie mianowania a czas pracy

Jaki jest dzienny, tygodniowy i miesięczny wymiar czasu pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie mianowania na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony? Czy czas ten jest określony jedynie liczbą godzin pensum dydaktycznego (w ustawie obowiązki są określone jako:...

Zmiana warunków pracy po urlopie macierzyńskim

W firmie pracuję 15 lat. Niebawem mam wrócić do pracy po urlopie (najpierw byłam na macierzyńskim, teraz korzystam jeszcze z zaległego wypoczynkowego). W związku z reorganizacją działów miała w moim przypadku nastąpić zmiana warunków pracy: nowe stanowisko, podległe...

Świadectwo pracy dla członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Od ponad 20 lat jestem zatrudniony w rolniczej spółdzielni produkcyjnej na pełen etat; jestem też członkiem tej spółdzielni. Przechodzi ona w stan likwidacji; pracodawca wystawił mi druk RP-7, ale nie chce wydać mi świadectwa pracy, twierdząc, że członkowie spółdzielni go nie...

Zerwanie umowy z pracodawcą a klauzula o zakazie konkurencji

Z moim obecnym pracodawcą podpisałem umowę z klauzulą o zakazie konkurencji na okres dwóch lat po rozwiązaniu umowy. Określona kara za niedotrzymanie umowy wynosi 250 000 zł. Moim zdaniem jest ona niewspółmierna do wynagrodzenia, które wynosi ok. 3000 zł. W umowie mam wpisaną...

Zwolnienie na podstawie art. 53 Kodeksu pracy w okresie ochronnym

Zostałam zwolniona z pracy na podstawie art. 53 Kodeksu pracy. Zostały mi trzy lata do osiągnięcia wieku emerytalnego – czy więc art. 39 miał w tym wypadku jakieś zastosowanie? Czy jeżeli po upływie świadczenia rehabilitacyjnego odzyskałabym zdolność do pracy i...

Zakładanie własnej firmy a okres wypowiedzenia

Pod koniec tego miesiąca kończy mi się urlop macierzyński. Chciałabym założyć własną firmę, mam więc kilka pytań. Czy wypowiedzenie mogę złożyć dwa dni przed zakończeniem urlopu z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia? Czy w czasie wypowiedzenia mogę...

Czas pracy przy niepełnym etacie i różne godziny pracy w tygodniu

Pracownik pracuje na 3/4 etatu od poniedziałku do piątku w następującym rozkładzie: poniedziałki 8 godzin, wtorki 8 godzin, środy ma wolne, czwartki 8 godzin, piątki 6 godzin. W jaki sposób należy obliczyć jego czas pracy? Według informacji uzyskanych od PIP należy przeliczyć...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl