.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1858 | Wyświetlono: 1561-1580

Zasady wypłacania trzynastej pensji

Cały 2009 rok pracowałam w dużej firmie – spółce z o.o. Wraz z końcem roku zostałam zwolniona (zwolnienia grupowe), obecnie przebywam na emeryturze. Zdaniem pracodawcy prawo do „trzynastki” mają ci pracownicy, którzy pracują w dniu jej wypłacenia oraz w ubiegłym...

Uzyskanie świadectwa pracy za pracę w ramach przygotowania zawodowego od następcy prawnego nieistniejącego zakładu

Zwróciłem się do następcy prawnego nieistniejącego już zakładu pracy, w którym pobierałem naukę w ramach przygotowania do zawodu w latach 1985-1988, o wydanie duplikatu świadectwa pracy. Okazało się, że jest to niemożliwe, gdyż w aktach nie ma duplikatu i prawdopodobnie...

Zwolnienie dyscyplinarne i przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

Pracownik, który uzyskał prawo do wcześniejszej emerytury w maju 2009 r., został zwolniony dyscyplinarnie z pracy we wrześniu 2009 r. Przeszedł więc na emeryturę, wygrał też sprawę w sądzie pracy i zostało zasądzone odszkodowanie (uznano, że zwolnienie dyscyplinarne...

Własna działalność gospodarcza i świadczenie usług dla pracodawcy

Czy można prowadzić własną działalność gospodarczą w takim samym zakresie pracy, jaki wykonuję u aktualnego pracodawcy, i świadczyć usługi na rzecz pracodawcy w tym samym zakresie? Jakie trzeba byłoby z tego tytułu płacić podatki?

Niższa stawka zasadnicza od współpracowników - co zrobić?

Mam 15-letni staż pracy. Pracuję w 5-osobowym zespole w firmie państwowej w wydziale zamiejscowym, którym kieruje naczelnik. Moi współpracownicy mają taki sam zakres czynności, różni nas nieznacznie staż pracy – oni pracują nieco dłużej. Mimo to mam od nich zdecydowanie...

Delegacja w niedzielę a studia zaoczne

Od kilku lat pracuję, a w zeszłym roku rozpoczęłam studia zaoczne. Pracodawca polecił mi (ustnie) wyjazd służbowy w niedzielę, ale kolidował on z zajęciami na uczelni, dlatego odmówiłam. Wtedy usłyszałam, że powinnam wybrać pracę albo studiowanie. Czy pracodawca może stawiać...

Przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego z pracy i wypowiedzenia umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym

Mam umowę na czas nieokreślony, od piętnastu lat pracuję na stanowisku księgowej. Pracodawca prześwietlił mój komputer i stwierdził, że wykonywałam na nim pracę dla firmy mojego brata i wchodziłam w godzinach pracy na internet. Dowiedziałam się, że mogę zostać zwolniona...

Czy podpisać wypowiedzenie zmieniające?

Jeśli pracodawca wręczy mi wypowiedzenie zmieniające wraz z nowymi warunkami pracy, a mi będzie zależało na pozostaniu w pracy, ale też na złożeniu do sądu odwołania od wypowiedzenia, to lepiej podpisać wypowiedzenie zmieniające czy nie?

Dyżury medyczne a praca w niepełnym wymiarze godzin

Jestem lekarzem. Na własną prośbę zmieniłem cały etat na 3/5 etatu, umawiając się z dyrektorem na pracę w poniedziałki, wtorki i czwartki. Kiedy miałem podpisać stosowny dokument, okazało się, że szpital przygotował wniosek, aby mój odpoczynek po dyżurze nie wypadał na...

Wypowiedzenie przez pracownika umowy o pracę w trakcie zasiłku rehabilitacyjnego

Przebywam obecnie na zasiłku rehabilitacyjnym, który kończy się 15 maja. Wcześniej byłam 182 dni na zasiłku chorobowym. Zależy mi na tym, aby zwolnić się z pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy w trakcie trwania tego zasiłku mogę wypowiedzieć umowę o...

Powrót do pracy po ustaniu przyczyn, które spowodowały rozwiązanie umowy

Dwa tygodnie temu rozwiązano ze mną umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1b Kodeksu pracy, czyli po chorobie trwającej 182 dni i po pierwszych trzech miesiącach pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Po zakończeniu okresu otrzymywania...

Niesłuszne przymusowe zwolnienie L4 a szansa na wygranie sprawy w sądzie

Pracuję jako pielęgniarka. Musiałam wykonać badania okresowe. Okazało się, że mam dodatni HCV. Pracodawca wysłał mnie na L4 (już po jednym badaniu, choć należało je powtórzyć 3 razy), ale w poradni chorób zakaźnych lekarz powiedział mi, że pracodawca nie miał prawa odsuwać...

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy a odszkodowanie dla pracownika

Chciałabym dopytać o wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Pracuję obecnie w spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Byłam na zwolnieniu lekarskim i na moje miejsce zatrudniono nową osobę. Wiem, że po moim powrocie prezes spółki zaproponuje mi stanowisko poniżej...

Wypadek w pracy - przekwalifikowanie czy renta?

Pewien czas temu uległem wypadkowi w pracy. Straciłem wzrok w prawym oku. Niebawem kończy mi się świadczenie (mijają 182 dni). Nie wiem, co powinienem dalej zrobić – czy lepiej wybrać przekwalifikowanie na inne stanowisko, czy starać się o rentę? Zdaniem lekarza nie obejmuje...

Pomoc dziecka w prowadzeniu działalności gospodarczej a konieczność zawarcia z nim umowy

Prowadzę działalność gospodarczą (sklep) i ze względu na stan zdrowia czasami proszę o pomoc córkę. Zdarza się to 2-3 razy w tygodniu; córka wtedy wystawia i sprzedaje towar. Córka samotnie wychowuje niepełnosprawne dziecko, na które pobiera świadczenie pielęgnacyjne....

Zmuszanie pracownika do pójścia na urlop wypoczynkowy

Jestem sekretarką, obecnie zastępuję koleżankę w sekretariacie. Przełożony poinformował mnie, że wybiera się na urlop i chce mnie w tym czasie także wysłać na przymusowy urlop wypoczynkowy. Jak się dowiedziałam, jego sekretarka zawsze przebywa na urlopie wtedy co on – jest...

Zagrożenie utratą pracy z powodu ilości zwolnienia chorobowego

Dowiedziałam się od przełożonego, że jestem zagrożona zwolnieniem z powodu ilości zwolnienia chorobowego w poprzednim miesiącu (42% absencji; 6% absencji w zeszłym roku). Powodem jest jednak powrót innych pracownic z urlopów macierzyńskich. W lipcu od podpisania umowy minie...

Zwolnienie bez wypowiedzenia z powodu stawienia się w pracy w stanie nietrzeźwym

Przez 15 lat pracy w zakładzie nie popełniłem żadnego wykroczenia, ale niestety ostatnio stawiłem się do pracy nietrzeźwy. Dwa dni po tym incydencie udałem się na urlop i w czasie jego trwania otrzymałem rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 Kodeksu pracy. Dodam,...

Konsekwencje przestępstwa popełnionego przez pracownika w miejscu pracy

Pracownica, którą zatrudniałem od pewnego czasu w sklepie, dopuszczała się czynów niezgodnych z prawem (co zarejestrowała zainstalowana kamera) – kradła artykuły i sprzedawała własny towar. Czy mogę ją tylko zwolnić dyscyplinarnie i wypłacić wynagrodzenie za przepracowany...

Choroba płuc a czas trwania zwolnienia lekarskiego

U obecnego pracodawcy pracuję od lutego 2009 roku, mam umowę na czas nieokreślony. W sierpniu 2009 r. poszedłem na zwolnienie chorobowe, które trwało ponad dwa miesiące (mam przewlekłą chorobę płuc). Następnie wróciłem do pracy, ale w związku z pogarszającym się...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton