.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1858 | Wyświetlono: 1421-1440

Zwrot kosztów podróży za dojazd do siedziby firmy

Pracuję w siedzibie firmy, która jest oddalona od mojego miejsca zamieszkania 50 km. Mój dzień pracy, łącznie z dojazdami, trwa więc 12 godzin. Przełożony twierdzi, że nie należy mi się zwrot kosztów podróży – czy ma rację?

Brak w kasie a odpowiedzialność kasjerki

Jestem kasjerką na poczcie. Na moim stanowisku pod koniec ostatniego miesiąca stwierdzono brak w kasie w wysokości 995 zł. Wielokrotnie liczyłam pieniądze i analizowałam operacje rejestrowane w dniu, w którym powstała strata, i nie wykryłam błędu. Czy muszę pokryć tę stratę,...

Urlop dla poratowania zdrowia a prowadzenie działalności gospodarczej

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Chciałbym wziąć urlop dla poratowania zdrowia (mam przewlekle chore stawy), jednak nie mogę na ten czas zawiesić działalności gospodarczej, którą prowadzę niezależnie od pracy w szkole. Co zrobić, aby uniknąć odwołania z urlopu?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i odprawa dla pracownika

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, który chce rozwiązać umowę z pracodawcą na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem obowiązującego go okresu wypowiedzenia, należy się odprawa?

Czy można wpisać w umowie o pracę dwa miejsca jej wykonywania?

Czy będzie zgodny z prawem poniższy zapis w umowie o pracę na czas nieokreślony takiej treści: „Miejsce wykonywania pracy: siedziba firmy ..., ul. ... lub miejsce zamieszkania Pracownika, o ile Pracodawca wyrazi zgodę na świadczenie pracy przez Pracownika w miejscu jego...

Odprawa emerytalna po rozwiązaniu umowy o pracę

W lutym 2009 r. osiągnęłam wiek emerytalny i zaczęłam pobierać przyznaną mi przez ZUS emeryturę. W marcu 2010 r. rozwiązałam umowę o pracę ze swoim pracodawcą. Czy przysługuje mi odprawa emerytalna, której do tej pory nie otrzymałam?

Rekompensata za pracę w dzień wolny

Proszę o odpowiedź, w jaki sposób pracodawca powinien wynagrodzić pracownika za pracę w dzień wolny, jeżeli nie może mu „oddać dnia” w okresie rozliczeniowym zakładu?

Praca w dzień wolny

Jaki jest status prawny dnia wolnego – czy jest on tożsamy z niedzielą lub świętem? Czy praca w taki dzień to praca w nadgodzinach?

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim a okres ochronny

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego zamierzam wrócić do pracy na 12 miesięcy, obniżając wymiar czasu pracy. Jeśli dobrze się orientuję, to w tym okresie obowiązuje pracodawcę zakaz wypowiedzenia mi umowy. Czy jednak nadal przysługuje mi prawo do urlopu wychowawczego? Jeśli tak,...

Dofinansowanie z urzędu pracy na stworzenie stanowiska pracy

Dostałem dofinansowanie z urzędu pracy w wysokości 15 000 zł na stworzenie stanowiska pracy. Kupiłem urządzenie, którego cena netto wynosi 27 000 zł, a VAT 6000 zł. Jak mam przyjąć ten zakup w środki trwałe i jak mam rozliczyć VAT?

Wypłata świadczenia urlopowego dla zwalnianego pracownika

Pracownik otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy. Czy należy wypłacić mu świadczenie urlopowe? Pracownik przebywa obecnie na urlopie zaległym i bieżącym, łącznie 26 dni. Dodam, że zatrudniam osiem osób, a w regulaminie jest zapis, że nie tworzymy zakładowego funduszu...

Czy przebywając na urlopie macierzyńskim, mogę założyć działalność gospodarczą?

Czy przebywając na urlopie macierzyńskim, mogę założyć własną działalność gospodarczą? Czy kosztem założenia działalności jest też składka chorobowa wpłacana do ZUS?

Staż w PUP a ciąża

W grudniu kończy mi się staż w PUP, a jestem w szóstym miesiącu ciąży i przebywam od dwóch miesięcy na zwolnieniu (aż do porodu). Czy należą mi się jakieś pieniądze z Urzędu Pracy?

Wynagrodzenie za pracę w soboty

Czy mam prawo dobrowolnie zrezygnować z dni wolnych otrzymanych za przepracowane soboty w zamian za dodatkowe wynagrodzenie?

Nagroda jubileuszowa a likwidacja zakładu pracy

W związku z likwidacją zakładu pracy okres wypowiedzenia kończy mi się 30 listopada. Nagroda jubileuszowa należy mi się 15 grudnia. Czy mam szansę na otrzymanie nagrody jubileuszowej?

Podróże służbowe – dodatkowy czas wolny

Pracuję w firmie w Poznaniu. Z produktami jeżdżę po całej Polsce, nieraz do bardzo odległych miast (zwykle cztery dni na pięć jestem w podróży). Wstaję bardzo wcześnie, by dojechać np. do Gdańska, gdzie pracuję potem 8 godzin i wracam do Poznania w nocy. Czy czas przejazdów...

Odprawa pośmiertna dla rodziny pracownika

Pracownik był na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni (do 20 września 2010 r.). Kilka tygodni wcześniej zgłosił wniosek do ZUS o rentę chorobową. Zwolniłem go 21 września, a 25. dowiedziałem się o jego śmierci. Czy rodzinie pracownika należy się odprawa?

Praca na etat w dwóch firmach

Czy mogę pracować w dwóch firmach na tym samym stanowisku mimo braku zgody pierwszego pracodawcy?

Przerwanie urlopu wychowawczego przez pracownicę

Pracownica złożyła podanie o przerwanie urlopu wychowawczego, zgłosiła swoją gotowość do podjęcia pracy. Jest w ciąży, będzie rodziła w lutym. Czy po trzydziestu dniach od złożenia podania musi przyjść do pracy z zaświadczeniem od lekarza o zdolności do pracy, czy może...

Nagranie gróźb na dyktafonie

Od kilku miesięcy jestem w pracy prześladowana przez dwie inne pracownice, które zajmują wyższe stanowiska. Oskarżają mnie o czyny, których nie popełniłam, obrażają i pomawiają. Zdesperowana nagrałam na dyktafonie naszą rozmowę, podczas której wspomniane osoby grożą mi. Czy...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton