.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1846 | Wyświetlono: 1401-1420

Koszty naprawy uszkodzonego w kolizji auta służbowego

Pracownik uszkodził auto służbowe, które przekazałem mu protokołem zdawczo-odbiorczym do wyłącznego użytkowania. Był winny kolizji, co przyznał przed funkcjonariuszami policji. Auto ma ubezpieczenie AC, pozostaje w leasingu. Czy mogę obciążyć pracownika kosztami?

Przeszukanie i rewizja przeprowadzona przez pracodawcę

Przełożony stwierdził w zeszłym tygodniu, że z biura zginęła mysz komputerowa. Nikt nie chciał się przyznać do ewentualnej kradzieży, więc przełożony przeprowadził rewizję osobistą, przeszukał teczki, torby i biurka pracowników. Zaginionego przedmiotu nie znalazł. Jeden...

Odprawa rentowa po przejściu na rentę rodzinną

Zostałam zwolniona z pracy po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia lekarskiego. Przeszłam na rentę rodzinną ze względu na zły stan zdrowia. Czy należy mi się odprawa rentowa?

Urlop zdrowotny nauczyciela pracującego w szkole niepublicznej

Czy w szkole niepublicznej można wprowadzić w regulaminie zapis pozwalający na udzielenie urlopu zdrowotnego nauczycielowi po 7 latach pracy, niezależnie od jego wymiaru czasu pracy?

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego

W zeszłym miesiącu skończyłam 65 lat, osiągnęłam więc wiek emerytalny. Jestem jednak zatrudniona na czas nieokreślony i chciałabym dalej pracować. Czy pracodawca może obecnie wypowiedzieć mi umowę?

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy dla pracownicy wychowującej 3-letnie dziecko

Czy pracodawca może zmienić mi miejsce pracy w drodze wypowiedzenia zmieniającego, chociaż mam na wychowaniu 3-letnie dziecko? Ile trwa okres wypowiedzenia zmieniającego i czy pracodawca może ten okres skrócić? Nadmienię, że u tego pracodawcy pracuję nieprzerwanie 29 lat. Mam...

Dyżur telefoniczny pielęgniarki pracującej w szkodliwych warunkach

Pracuję w służbie zdrowia w warunkach szkodliwych, 5 godzin dziennie. Czy pracodawca może nakazać mi pełnić dyżur pod telefonem od godz. 13 do godz. 8 następnego dnia i być w gotowości do udania się do szpitala w celu wykonania zabiegu? Dodam, że jestem pielęgniarką...

Dane osobowe pracownika wymagane przez pracodawcę

Zatrudniając się u obecnego pracodawcy, podawałam mu swoje dane osobowe, a także dane o małżonku. Obecnie jestem w trakcie sprawy rozwodowej, zwróciłam się więc do kadr na piśmie z prośbą o usunięcie danych męża, ale otrzymałam odpowiedź, że może to nastąpić...

Zwrot kosztów podróży za dojazd do siedziby firmy

Pracuję w siedzibie firmy, która jest oddalona od mojego miejsca zamieszkania 50 km. Mój dzień pracy, łącznie z dojazdami, trwa więc 12 godzin. Przełożony twierdzi, że nie należy mi się zwrot kosztów podróży – czy ma rację?

Brak w kasie a odpowiedzialność kasjerki

Jestem kasjerką na poczcie. Na moim stanowisku pod koniec ostatniego miesiąca stwierdzono brak w kasie w wysokości 995 zł. Wielokrotnie liczyłam pieniądze i analizowałam operacje rejestrowane w dniu, w którym powstała strata, i nie wykryłam błędu. Czy muszę pokryć tę stratę,...

Urlop dla poratowania zdrowia a prowadzenie działalności gospodarczej

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Chciałbym wziąć urlop dla poratowania zdrowia (mam przewlekle chore stawy), jednak nie mogę na ten czas zawiesić działalności gospodarczej, którą prowadzę niezależnie od pracy w szkole. Co zrobić, aby uniknąć odwołania z urlopu?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i odprawa dla pracownika

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, który chce rozwiązać umowę z pracodawcą na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem obowiązującego go okresu wypowiedzenia, należy się odprawa?

Czy można wpisać w umowie o pracę dwa miejsca jej wykonywania?

Czy będzie zgodny z prawem poniższy zapis w umowie o pracę na czas nieokreślony takiej treści: „Miejsce wykonywania pracy: siedziba firmy ..., ul. ... lub miejsce zamieszkania Pracownika, o ile Pracodawca wyrazi zgodę na świadczenie pracy przez Pracownika w miejscu jego...

Odprawa emerytalna po rozwiązaniu umowy o pracę

W lutym 2009 r. osiągnęłam wiek emerytalny i zaczęłam pobierać przyznaną mi przez ZUS emeryturę. W marcu 2010 r. rozwiązałam umowę o pracę ze swoim pracodawcą. Czy przysługuje mi odprawa emerytalna, której do tej pory nie otrzymałam?

Rekompensata za pracę w dzień wolny

Proszę o odpowiedź, w jaki sposób pracodawca powinien wynagrodzić pracownika za pracę w dzień wolny, jeżeli nie może mu „oddać dnia” w okresie rozliczeniowym zakładu?

Praca w dzień wolny

Jaki jest status prawny dnia wolnego – czy jest on tożsamy z niedzielą lub świętem? Czy praca w taki dzień to praca w nadgodzinach?

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim a okres ochronny

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego zamierzam wrócić do pracy na 12 miesięcy, obniżając wymiar czasu pracy. Jeśli dobrze się orientuję, to w tym okresie obowiązuje pracodawcę zakaz wypowiedzenia mi umowy. Czy jednak nadal przysługuje mi prawo do urlopu wychowawczego? Jeśli tak,...

Dofinansowanie z urzędu pracy na stworzenie stanowiska pracy

Dostałem dofinansowanie z urzędu pracy w wysokości 15 000 zł na stworzenie stanowiska pracy. Kupiłem urządzenie, którego cena netto wynosi 27 000 zł, a VAT 6000 zł. Jak mam przyjąć ten zakup w środki trwałe i jak mam rozliczyć VAT?

Wypłata świadczenia urlopowego dla zwalnianego pracownika

Pracownik otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy. Czy należy wypłacić mu świadczenie urlopowe? Pracownik przebywa obecnie na urlopie zaległym i bieżącym, łącznie 26 dni. Dodam, że zatrudniam osiem osób, a w regulaminie jest zapis, że nie tworzymy zakładowego funduszu...

Czy przebywając na urlopie macierzyńskim, mogę założyć działalność gospodarczą?

Czy przebywając na urlopie macierzyńskim, mogę założyć własną działalność gospodarczą? Czy kosztem założenia działalności jest też składka chorobowa wpłacana do ZUS?

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton