.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1866 | Wyświetlono: 1401-1420

Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków pracy i płacy

W firmie, w której pracuję od kilkunastu lat, jestem zatrudniona na stanowisku głównego technologa na umowę o pracę na czas nieokreślony. Miesiąc temu nabyłam prawo do ochrony przedemerytalnej. Chciałabym zrezygnować z kierowniczego stanowiska i pracować jako technolog na...

Wprowadzenie systemu pracy w ruchu ciągłym

W jakich przypadkach pracodawca może wprowadzić system pracy w ruchu ciągłym (cztery zmiany po cztery osoby)?

Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego zaraz po macierzyńskim

Pracuję na umowę o pracę, niebawem kończy się mi urlop macierzyński. Chciałabym wykorzystać urlop wypoczynkowy za ten rok, a później przejść na urlop wychowawczy, ale przełożony odmówił mi urlopu wypoczynkowego w związku z zatrudnieniem osoby na umowę zastępstwa. Czy mogę...

Wniosek o ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych

Ile wynosi termin składania wniosku do urzędu gminy o należny strażakowi OSP ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych? Czy można wniosek o ekwiwalent za luty 2009 złożyć np. w grudniu 2010? Po ilu dniach można składać roszczenia w przypadku braku wypłaty ekwiwalentu?...

Wliczenie do czasu pracy mycia i przebierania się

Czy mycie i przebieranie się po pracy powinno być wliczone do czasu pracy?

Poświadczenie nieprawdy w oświadczeniu o niekaralności

Chciałbym podjąć pracę w pewnej prywatnej firmie. Od kandydatów wymagane jest oświadczenie o niekaralności. Jestem osobą niekaraną, ale obecnie toczy się przeciwko mnie postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej. Nie przyznaję się do popełnienia czynu, a wiem, że...

Mandat zapłacony przez pracodawcę za wykroczenia pracownika

Pracownik (kierowca ciężarówki na trasach międzynarodowych) w trakcie pracy z własnej inicjatywy łamał przepisy o czasie pracy – wydłużał czas prowadzenia pojazdu; skracał czas na odpoczynek itp. Podczas kontroli w siedzibie pracodawcy stwierdzono te wykroczenia i na...

Urlop na napisanie pracy podyplomowej i na obronę

Obecnie kończę studia podyplomowe. Z pracodawcą zawarłem umowę o skierowaniu na naukę; w umowie przysługuje mi urlop szkoleniowy. Czy należy mi się urlop na napisanie pracy podyplomowej i na podejście do egzaminu w wymiarze 21 dni, czy tylko 6 dni na egzamin?

Okres pracy konieczny do otrzymania nagrody jubileuszowej przez funkcjonariusza SW

Jestem funkcjonariuszem służby więziennej. Wcześniej prowadziłem gospodarstwo rolne. Czy ten okres wlicza mi się do okresu koniecznego do otrzymania nagrody jubileuszowej?

Własna działalność a definicja pracy zawodowej

Jako młoda nauczycielka mogę otrzymać ze szkoły zasiłek na zagospodarowanie, o ile praca w szkole jest moją pierwszą pracą zawodową. Ja jednak wcześniej prowadziłam działalność gospodarczą. Czy taka działalność jest uznawana za pracę zawodową? Czy mogę ubiegać się...

Zwolnienie lekarskie – sposoby zawiadamiania pracodawcy o nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby

Pracuję w pewnej dużej firmie. Ogólnie stosowaną u nas praktyką kierowników działów jest zmuszanie pracowników, aby zamiast zwolnienia lekarskiego wykorzystywali w czasie choroby urlop wypoczynkowy. Mój kierownik przoduje w wywieraniu presji psychicznej na swoich podwładnych. W tym...

Wynagrodzenie za przerwę w przerywanym systemie czasu pracy

Jestem zatrudniony w przerywanym systemie czasu pracy. Moja przerwa trwa 3,5 godziny, a dzień pracy trwa od 6.30 do 18.00. Czy za tę przerwę należy mi się wynagrodzenie? Jeśli tak, to jak mogę ubiegać się o wyrównanie zaległego wynagrodzenia za ostatni rok, skoro nie...

Wypadek w pracy – postępowanie przed sądem II instancji

Służę w Policji, kilka miesięcy temu miałem wypadek na służbie. Pomimo że w protokole powypadkowym uznano związek wypadku ze służbą, organ odszkodowawczy odmówił jego uznania. Odwołałem się do sądu pracy, który przyznał mi rację, ale strona pozwana wniosła apelację do...

Pokrycie kosztów leczenia pracownika wykonującego zlecenie dla innej firmy

Zatrudniam kierowców, którzy przemierzają trasy międzynarodowe. Podpisałam z inną firmą umowę, zgodnie z którą kilku kierowców zostało „przekazanych” do pracy w tej firmie. Pracownicy brali też zlecenia dodatkowe, nieuregulowane umową. Podczas takiego zlecenia jeden z...

Nadgodziny podczas wyjazdu służbowego

Mój zwykły czas pracy to 8 godzin dziennie. Podczas wyjazdu służbowego (na szkolenie) pracowałem 11 godzin dziennie w dni powszednie oraz 8 godzin w sobotę i 6 w niedzielę. Czy z tego tytułu mam prawo do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, bądź zaliczenia tego czasu do...

Dwa miejsca pracy w umowie o pracę – porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające

Obecnie pracownicy produkcji wykonują pracę w miejscowości A, ale za kilka miesięcy zostanie otworzony drugi zakład w miejscowości B – oddalonej od miejscowości A o ok. 30 km. Czy nowo przyjęci pracownicy mogą mieć w umowie o pracę wpisane dwa miejsca pracy i czy można w niej...

Pracujący w kopalni emeryt a bezpłatny urlop i zwolnienia grupowe

Jestem od kilku lat emerytem „górniczym”, ale pracuję. Kopalnia ma problemy z nowymi zamówieniami, dlatego chce wymusić na emerytach wykorzystanie bezpłatnego, dwumiesięcznego urlopu. Co zrobić? Czy mogę być zmuszony do tego urlopu? Wiem też, że szykują się zwolnienia...

Wypowiedzenie umowy pracownikowi w trybie art. 53 Kodeksu pracy

Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy, gdy niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (182 dni + 90 dni)...

Wynagrodzenie dla pracownika w okresie wypowiedzenia

Przełożony wypowiedział pracę lekarzowi z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jednak już po tygodniu zakazał mu przychodzić do pracy. Lekarz otrzymywał wynagrodzenie podstawowe, bez premii i dodatku za dyżury, które wykonywałby, gdyby normalnie pracował. Lekarz domaga się...

Zmiana wymiaru czasu pracy a korzystny moment na zajście w ciążę

Mam umowę na pełen etat na czas określony. Wiem na pewno, że umowa zostanie przedłużona, a ja będę pracować na pół etatu. Planuję ciążę. Czy lepiej (jeśli chodzi o finanse) byłoby przejść na zwolnienie chorobowe jeszcze na obecnej umowie, czy poczekać do umowy na nowych...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton